Home / Z życia "Civitas Christiana" / O Habsburgach w Bielsku-Białej

O Habsburgach w Bielsku-Białej

W dniu 25 października 2017 r. w Sali Bankietowej Pałacu Habsburgów w Żywcu Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oddział  Bielsko-Biała wraz z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej i Powiatem Żywieckim zorganizowało Seminarium naukowe pt. Perspektywa humanistyczno-społeczna życia i działalności bł. cesarza Karola Habsburga.

W Seminarium udział wzięło ponad 150 uczniów z żywieckich szkół średnich oraz przedstawiciele regionalnych organizacji i stowarzyszeń kulturalno-historycznych. Seminarium było okazja do wysłuchania 5 prelekcji w tym jednej prezentującej unikatowe fotografie dotyczące dworskiego życia polskich Habsburgów żywieckich. Seminarium oprócz swojego naukowego celu miało również przekaz wychowawczy, którym była dyskusja z młodzieżą. Dr Stanisław Ciupka przewodniczący oddziału miejskiego podziękował wszystkim zebranym i przedstawił założenia do monografii tematycznej. Całość spotkania została zakończona uroczystym obiadem “po żywiecku” dla prelegentów i zaproszonych gości. Pokłosiem seminarium był zorganizowany przez Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku współpracy z bielskim oddziałem Civitas Christiana wykład pt. Zyta von Habsburg – ostatnia cesarzowa Europy, który wygłosił mgr Aleksander Sapiński.

Aleksander Sapiński, fot. Archiwum O/O w Krakowie

/ss