Fot. Agnieszka Kaźmierczak

Spotkanie Klubu „Społeczeństwo” w Opolu

12 marca w siedzibie oddziału w Opolu odbyło się 7. już spotkanie Klubu „Społeczeństwo”, którego celem jest popularyzacja wśród wiernych i wszystkich zainteresowanych praktycznej wiedzy o nauce społecznej Kościoła, niestety wciąż słabo znanej.


Inspiracją naszych działań jest nowa edycja Kwartalnika „Społeczeństwo”. Nauka społeczna Kościoła obejmuje szereg dziedzin życia, w tym politykę, biznes czy samorządy. Temat spotkania brzmiał: „Dobro wspólne jako fundament budowania wspólnoty”.
Wykład wprowadzający wygłosił współpracujący z nami od początku Klubu ks. dr Antoni Kaltbach, proboszcz w parafii w Dębiu koło Opola. Moderatorem spotkania był dr Michał Kosche, pracownik formacyjny Oddziału Okręgowego w Opolu.

Ks. Antoni w sposób przystępny i praktyczny przybliżył nam pojęcie dobra wspólnego funkcjonującego w Katolickiej Nauce Społecznej. Dobro wspólne jest celem i sensem budowania wspólnoty; jest ściśle powiązane z koncepcją człowieka (w samotności bowiem nie można stać się w pełni człowiekiem). Polega ono także na stworzeniu człowiekowi maksymalnych warunków do osiągnięcia przez niego doskonałości. Przykładami dobra wspólnego są: rodzina, małżeństwo, wszelkie stowarzyszenia, związki (np. wędkarski, koło gospodyń wiejskich), a więc te zorganizowane formy ludzkiej aktywności, które pracują dla dobra człowieka, które go w dobrym formują.

Fot. Agnieszka Kaźmierczak

Celem dobra wspólnego jest służba innym – prócz praw każdy i każda z nas ma także obowiązki, polegające np. na aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym czy politycznym, ale nie dla własnych korzyści tylko dla szeroko pojętego dobra wspólnego. Prelegent dodał, że pokój i ład w państwie to też przejawy dobra wspólnego.

W odpowiedzi na usłyszany wykład głos zabrał ks. dr Piotr Sadowski, który odniósł się do pojęcia „bonum commune” funkcjonującego u starożytnych Rzymian (ks. Sadowski zajmuje się w swej pracy badawczej prawem rzymskim). Krzysztof Chwolik zaznaczył, że współcześni ludzie, żyjący egoistycznie i konsumpcyjnie, mają problemy ze zrozumieniem pojęcia dobra wspólnego. Z trudem przychodzi im bezinteresowne działanie na rzecz innych.

Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie I Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, zorganizowanego w Warszawie 5-6 października 2017 r. przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” wraz z włoską fundacją Giuseppe Toniolo w Weronie. Podsumowanie przygotowała Alicja Berger-Zięba z oddziału w Opolu.

Na zakończenie Jan Ostrowski z oddziału w Opolu przypomniał zebranym tematykę poprzednich 6 Klubów i zaproponował, by nieco zmienić ich formułę. Zaakcentował ważność pozyskiwania coraz to nowych środowisk, szczególnie pozarządowych, do współpracy ze stałymi uczestnikami spotkań. Pomysł został przychylnie przyjęty przez obecnych.
Alicja Berger-Zięba

mak

Zobacz także w e-civitas:

Za nami 5. spotkanie Centrum Myśli Prymasowskiej

5 lutego 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Centrum Myśli Prymasowskiej. W gościnnych progach Prudnickiego …