Home / Z życia "Civitas Christiana" / Nagroda dla Haliny Muchy

Nagroda dla Haliny Muchy

Halina Mucha, Przewodnicząca Zarządu oddziału bocheńskiego, wyróżniona nagrodą „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”.

W piątek, 25 maja br., w sali wiśnickiego zamku odbyła się gala rozdania nagrody „Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego”. Jest to nagroda przyznawana przez Kapitułę powołaną przez Radę Powiatu, by w sposób szczególny wyróżnić osoby, instytucje i stowarzyszenia, które w ostatnim czasie przyczyniły się znacząco na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Bocheńskiego.

Wręczenie wyróżnień poprzedziło wystąpienie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, którego tematem było zaangażowanie społeczne osoby w życiu publicznym na przykładzie Brata Alberta Chmielowskiego oraz Fundacji im. Brata Alberta. Duchowe przywództwo Adama Chmielowskiego spowodowało nowe spojrzenie na osoby bezdomne. Adam Chmielowski rozróżniał dwa pojęcia bezdomności. Pierwsze – to człowiek, który rzeczywiście nie ma domu, drugie szersze – to człowiek, który ma dom, ma środki do utrzymania, ale jest samotny. W XXI wieku przy ogromnym wzroście techniki, postępu cywilizacji,  zwłaszcza w wielkich miastach człowiek jest kompletnie anonimowy, bo nie ma z kim porozmawiać, często załamane są relacje społeczne rodziny wielopokoleniowej, popękane struktury. Ideały Adama Chmielowskiego – jak podkreślał ks. Isakowicz-Zaleski, można realizować, pokazując społeczeństwu, że nie żyję dla siebie, dla swojej rodziny, ale również mogę zgromadzić wokół innych, iść w tę dobrą stronę.

W głównej części uroczystości Przewodniczący Kapituły Nagrody „Bene Meritus” – Ludwik Węgrzyn, Starosta Powiatu Bocheńskiego, wręczył nagrody trzem osobom.

Pierwszą wyróżnioną była Halina Mucha – Przewodnicząca Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bochni. W uzasadnieniu odczytano:

“Pani Halina Mucha jest osobą oddaną społeczeństwu Powiatu Bocheńskiego, jej dewizą życiową jest bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi. Od 30 lat pełni funkcję Przewodniczącej Oddziału bocheńskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, prowadząc wszechstronną działalność na rzecz Powiatu Bocheńskiego, przede wszystkim w zakresie podnoszenia wartości duchowych wśród mieszkańców, jak również edukacji w wielu dziedzinach wiedzy oraz kultury i sztuki. Współpracuje z wieloma parafiami i szkołami, organizuje coroczne sesje naukowe poświęcone przybliżaniu nauczania Wielkiego Papieża Polaka, Jana Pawła II i Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego. W swojej wieloletniej pracy nawiązała współpracę z organizacjami, instytucjami kultury, zakładami pracy, czy stowarzyszeniami, jednym z nich jest Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, z którym organizuje Konkursy Wiedzy Historycznej wśród młodzieży szkół średnich. Dzięki temu, młodzi ludzie mają okazję nie tylko poznać, ale również pogłębić zainteresowanie historią regionu bocheńskiego. Tradycją stały się cykliczne wykłady o tematyce medycznej, popularyzujące profilaktykę, przebieg i leczenie chorób cywilizacyjnych, organizowane w siedzibie stowarzyszenia. Organizuje również wykłady o tematyce religijnej i poświęcone Katolickiej Nauce Społecznej, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Pani Halina Mucha za swą aktywną działalność społeczną otrzymała Brązowy Krzyż z rąk śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, przyznany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krakowie, jak również Brązowy i Srebrny Medal Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wyróżniona w Konkursie „Lady D” Kobieta Niezwykła w kategorii kultura i sztuka”.

Drugą wyróżnioną osobą był ks. prałat Jan Nowakowski, wieloletni proboszcz parafii św. Pawła w Bochni.  Ksiądz prałat z Bochnią związany jest od lat. Początkowo w parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni, między innymi pełnił posługę kapelana w miejscowym szpitalu. Od roku 1981 prowadził budowę nowego kościoła w Bochni. W 1984 roku został mianowany pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii przy powstającym kościele pw. św. Pawła Apostoła. Od roku 1998 pełni funkcję dziekana dekanatu Bochnia Zachód. W 2001 roku ks. Jan Nowakowski został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI – 24 kwietnia 2010 roku – zostaje włączony do Familii Papieskiej, otrzymując tytuł Kapelana Jego Świątobliwości. Ponadto od 2009 roku jest Honorowym Ambasadorem Królewsko-Górniczego Miasta Bochni.

Trzecim wyróżnionym został wieloletni komendant Straży Pożarnej, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka, który po 15 latach zakończył czynną i zasłużoną służbę i przeszedł na emeryturę. To za jego urzędowania oddano do użytku nową siedzibę Komendy Powiatowej PSP w Bochni.

Uroczystość zakończył recital Grażyny Łobaszewskiej.

mak