Home / Zapowiedzi / 9. przegląd filmowy „Echa Katynia”

9. przegląd filmowy „Echa Katynia”

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza na bezpłatne pokazy filmowe w całej Polsce.

Dla widzów przygotowano 4 produkcje filmowe:

Rozstrzelać Polaków (2017), scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria: Mirosław Majeran

Nie pamiętam (2017), scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur

Miałam Ojca w wyobraźni (2010), scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski

W jednej chwili… (2018), etiuda produkcji IPN

Oprócz pokazów filmowych zaplanowano również prelekcje historyczne oraz dyskusje. Wezmą w nich udział: reżyserzy, naukowcy, dziennikarze, producenci, a także członkowie rodzin ofiar Golgoty Wschodu.

Wybrane do tegorocznej edycji produkcje stanowią swego rodzaju chronologiczny cykl opowieści o ludobójczych działaniach sowietów wobec naszych przodków. Od w istocie dopiero zapoznawanej „operacji polskiej” NKWD z lat 1937 – 1938, której ofiarą padło kilkaset tysięcy rodaków pozostawionych poza granicą ryską (Rozstrzelać Polaków), poprzez Golgotę Wschodu czasu II wojny – Zbrodnię Katyńską i deportacje do łagrów (Nie pamiętam), aż po niewysłowioną traumę Rodzin Ofiar sowieckiego komunizmu (Miałam Ojca w wyobraźni i W jednej chwili…).

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy plan 9 edycji przeglądu filmowego Echa Katynia w całej Polsce dostępny jest na:

http://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/katyn

mak