Home / Łukasz Burzyński (page 540)

Łukasz Burzyński

Prymas – w Warszawie czy Gnieźnie?

Prymasi w Polsce przez wieki pełnili nie tylko role religijno – kościelne, ale również polityczne i moralno – społeczne. Byli duchowymi przywódcami narodu i autorytetami życia publicznego. Taki jest również odchodzący na emeryturę Prymas Polski kard. Józef Glemp. Jaka będzie przyszłość tytułu Prymasa?

Więcej »

Zdrowie z limitem

Z ANDRZEJEM JACYNĄ, dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, rozmawia Alicja Dołowska

Więcej »

Żyj i daj żyć innym

Liga Polskich Rodzin zaproponowała zmianę zapisu w Konstytucji RP dotyczącego ochrony życia. W artykule 38 o treści: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”, miałby się znaleźć dopisek: „od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Więcej »

Polska jest skazana na sukces

Z dr. DARIUSZEM GAWINEM z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, wicedyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, rozmawia Zdzisław Koryś

Więcej »

Dziesięć wieków kolęd

Kiedy myślimy o Bożym Narodzeniu niemal wszyscy mamy te same obrazy przed oczyma: żłóbek w którym leży maleńki Chrystus, świąteczny stół nakryty białym obrusem z siankiem pod spodem i koniecznie z nakryciem dla wędrowca, choinka pięknie ubrana w kolorowe zabawki, świąteczne życzenia z łamaniem opłatka, wieczorna pasterka, no i oczywiście …

Więcej »

Święty od prezentów

Kiedy dwa lata temu na rynku w Rabce odsłonięto pomnik św. Mikołaja, niektórzy mieszkańcy oburzali się: „A gdzie pompon na czapce?!”

Więcej »

Apostolstwo świeckich a polityka

Pośród wielu zadań apostolskich świeckich, zwróćmy uwagę na uczestnictwo katolików świeckich w polityce. Człowiek ze swej natury, jako osoba społeczna, żyje i funkcjonuje w wielorakich wspólnotach, pośród których jest także wspólnota polityczna. Nie jest ona tworem sztucznym, ale konsekwencją społecznej natury człowieka, a przez to należy do porządku określonego przez …

Więcej »

Gdy nadeszła pełnia czasu

Z Bożym Narodzeniem wiąże się wiele zwyczajów i obrzędów. Ich atrakcyjność nie może jednak przysłaniać prawdziwego powodu świętowania.

Więcej »

Jak wiara pomaga politykom?

II Polski Synod Plenarny przypomina: „W czasach współczesnych polityka staje się znaczącą szansą promocji człowieczeństwa. Ponieważ zaś promocja ta stanowi nieodłączną część ewangelizacji, chrześcijanie świeccy na mocy sakramentu chrztu świętego są powołani do odpowiedzialności także za życie polityczne”

Więcej »