Home / Z życia "Civitas Christiana" / Bochnia: dwa wykłady ks. dr. Marka Mierzyńskiego

Bochnia: dwa wykłady ks. dr. Marka Mierzyńskiego

W dniu 11.04.2019 r. w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Bochni ks. dr Marek Mierzyński wygłosił dwa wykłady wraz z pokazami multimedialnymi o Biblii i z Katolickiej Nauki Społecznej.

O Duchu Świętym

Trzecia Osoba Boska uczestniczy w dziele Odkupienia od momentu Stworzenia, aż do ostatecznego zwieńczenia w czasach ostatecznej paruzji u końca dziejów. Duch Święty jest zasadą stwarzania świata z niebytu, jak również mocą życia duchowego w przestrzeni Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa.

Działanie Ducha Świętego przenika, całe życie chrześcijanina darami uświęcenia i głębszego zrozumienia mowy Boga do człowieka.

KNS

Rodzina jako wspólnota osób zjednoczonych więzami krwi i wzajemną miłością stanowi instytucję, która powinna się cieszyć protekcją ze strony władz państwowych i samorządów terytorialnych. Państwo ma zobowiązanie etyczne, aby troszczyć się o zapewnienie właściwych warunków do powstawania i rozwoju wspólnot rodzinnych.

Rodzina musi mieć uprzywilejowaną pozycję w życiu społecznym, gdyż całym swoim bogactwem osobowego zaangażowania wnosi wartości, które stanowią potem o kształcie oraz jakości życia społeczności lokalnej i etosu narodowego.

/md