Home / Z życia "Civitas Christiana" / Bochnia: wykład ks. dr. Marka Mierzyńskiego

Bochnia: wykład ks. dr. Marka Mierzyńskiego

W piątek 15 marca ks. dr Marek Mierzyński poprowadził wykład z prezentacją multimedialną o Biblii na temat: „Formacja chrześcijanina w mocy Ducha Świętego” w siedzibie KSCCh w Bochni. Salę po brzegi wypełniła młodzież z Zespołu szkół nr 3 w Bochni, która wysłuchała wykładu z dużym zainteresowaniem.

Duch Święty jako Trzecia Osoba Boska obecny jest w historii zbawienia, ale odgrywa jako uświęciciel szczególną rolę w odniesieniu do wierzących.
Rozwój osobowości chrześcijanina dokonuje się w otwartości na działanie Ducha Świętego oraz w ciągłej gotowości do przemiany serca w codziennym podejmowaniu obowiązków swojego powołania i stanu.

Duch Św. stanowi znak żywotności Kościoła, gdzie poprzez bogactwo sakramentów świętych i moc zawartą w słowie Bożym dokonuje się powrót do pierwotnej harmonii w relacji z Trójjedynym Bogiem.