Home / Z życia "Civitas Christiana" / Bochnia: wykład ks. dr Marka Mierzyńskiego z wiedzy biblijnej

Bochnia: wykład ks. dr Marka Mierzyńskiego z wiedzy biblijnej

W siedzibie KSCCh w Bochni przy ul. Białej 1, w poniedziałek 10.12.2018 r., miał miejsce wykład ks. dr Marka Mierzyńskiego z wiedzy biblijnej. 

Mesjańskie zapowiedzi pojawiają się w Starym Testamencie w kontekście wyzwolenia Narodu Wybranego z niewoli politycznej, ale również idea Mesjasza Pańskiego i stanowi postulat duchowego przywództwa, które pozwoli na duchowe odrodzenie narodu.

Proroctwa Izajasza, jak również innych proroków zapowiadających Zbawiciela spełniły się na osobie Wcielonego Słowa – Jezusa Chrystusa.

Objawienie się Mesjasza Pańskiego stanowi rehabilitację osoby ludzkiej natury, ale również jawi się jako fundament obecności Boga w ludzkiej historii i ostatecznie zapowiedź tajemnicy Odkupienia.

/md