Home / Rozmaitości / Bóg w książkach

Bóg w książkach

Wydawnictwa katolickie w Polsce wydają coraz ciekawsze książki, na coraz wyższym poziomie edytorskim. A co najważniejsze, nie brakuje ich czytelników. Widać to było szczególnie na kwietniowych Targach Wydawców Katolickich, które tradycyjnie odbyły się na warszawskich Stegnach.

W Polsce funkcjonuje ok. 120 wydawnictw o profilu katolickim. Większość prowadzą diecezje i zakony, ale są także wydawcy prywatni. Na warszawskich targach stawili się wszyscy ci, którzy prowadzą naprawdę aktywną działalność.

Papieskie hity

Patrząc na szczegółową ofertę wydawnictw, widać, że książka katolicka potrzebuje bestsellera. Najlepiej sprzedają się książki „głośne”, tak jak np. ostatnio „Jezus z Nazaretu” Benedykta XVI. W 2005 r., co oczywiste, doskonale sprzedawały się książki papieskie, zarówno poświęcone Janowi Pawłowi II, jak i Benedyktowi XVI. Książki autorstwa Papieża – Polaka, jak i książki o Nim, sprzedają się nadal bardzo dobrze. Znacznie zmalało natomiast zainteresowanie Benedyktem XVI. Jednak samo bazowanie na tematyce papieskiej wydawnictwom nie wystarczy. Dlatego szukają one wciąż tematyki, która będzie się sprzedawać. Stąd w ich ofercie, obok książek teologicznych czy ściśle formacyjnych, pojawiają się np. książki kucharskie czy płyty CD.

Wydawnictwa wyraźnie poprawiły marketing i promocję i coraz skuteczniej przebijają się ze swoją ofertą do głównego nurtu księgarskiego.

Siłą książek katolickich są ich polscy autorzy. Co roku wielu z nich podpisuje swoje książki na warszawskich targach. W tym roku byli to m.in.: Anna Świderkówna, o. Leon Knabit OSB, o. Józef Augustyn SJ, ks. Marek Dziewiecki, Jacek Pulikowski, s. Aniela – autorka popularnych książek kucharskich, ks. Tomasz Jelonek.

Feniksy 2007

Tradycyjnie na targach przyznano „Feniksy” – nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Głównym laureatem został ks. prof. Marek Starowieyski, wybitny znawca literatury starochrześcijańskiej. Uhonorowano go za „wytrwałe poszukiwanie w mrokach chrześcijańskiego antyku pereł, dla posiadania których warto oddać wszystko”. W kategorii „literackiej” nagrodzono kieleckie Wydawnictwo „Jedność” za powieść „7 km od Jerozolimy” Pino Farinottiego. Natomiast za wydanie powieści Katarzyny Matejek „Wybór Łukasza” nagrodzono Wydawnictwo Księży Marianów. Z kolei Wydawnictwo KUL zwyciężyło w kategorii nauki kościelne książką ks. prof. Janusza Mariańskiego „Socjologia moralności”.

Spośród polskich wydawnictw katolickich największy przychód ze sprzedaży książek osiągnęło krakowskie Wydawnictwo WAM. To cały czas największe wydawnictwo katolickie w Polsce, zarówno pod względem realizowanych obrotów, nakładów książek, jak i liczby wydanych tytułów. To jezuickie wydawnictwo wydaje katechizmy, modlitewniki, pozycje o duchowości, moralności, książki naukowe z zakresu teologii, filozofii, psychologii i pedagogiki.

Doskonale radzi sobie również Biały Kruk, niekwestionowany lider w dziedzinie albumowych edycji poświęconych Janowi Pawłowi II i tematyce religijnej. W czołówce utrzymuje się również Instytut Wydawniczy Pax, który swoimi dokonaniami edytorskimi dowodzi, że „jego misją jest budowanie kultury chrześcijańskiej jako nieodłącznego elementu tożsamości narodowej Polaków oraz wspomaganie Kościoła w jego pracy ewangelizacyjnej”. IW Pax wydaje książki filozoficzne, teologiczne, ukazujące różne aspekty wiary chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej społecznego wymiaru, a także publikacje poświęcone historii Kościoła i historii Polski. Hitem wydawniczym w ostatnim czasie stała się dziewięciotomowa „Historia filozofii” Fredericka Coplestona.

Wśród największych wydawnictw należy wymienić: kielecką „Jedność”, częstochowską „Edycję św. Pawła”, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, poznańskie „W drodze”, krakowskie „Wydawnictwo M” i „eSPe”, warszawskie Wydawnictwo Księży Marianów i krakowski „Znak”. Coraz prężniej, co było widoczne na warszawskich targach, rozwija się krakowski „Salwator”. To młode wydawnictwo Zakonu Salwatorianów ma już na koncie imponujący dorobek książek z zakresu teologii, psychologii, filozofii i pedagogiki. W ofercie wiele miejsca zajmuje też literatura z zakresu duchowości oraz formacji kapłańskiej i zakonnej.

A może międzynarodowe?

Warszawskim targom rośnie konkurencja. To krakowskie Targi Książki Katolickiej „Ad Verbum”. Tak naprawdę jednak, o czym pisze Jerzy Wolak w „Raporcie o książce katolickiej, edycja 2007”, wydanym przez Bibliotekę Analiz, sytuacja dojrzała do zorganizowania w Polsce międzynarodowych targów książki katolickiej. „Gdziekolwiek indziej w Europie podobna impreza na kilometr trąciłaby fałszem, a poza tym, kto i po co by ją organizował. A zatem, wydawcy katoliccy – do dzieła!” – apeluje Jerzy Wolak.

Piotr Chmieliński

Artykuł ukazał się w numerze 5/2007.

Dodaj komentarz