Home / Książki / Boskie Teresy [Wydawnictwo Karmelitów Bosych]

Boskie Teresy [Wydawnictwo Karmelitów Bosych]

Bohaterki tych rozważań to święte kobiety Karmelu połączone wspólnym imieniem Teresa. Do tej karmelitańskiej listy dołącza św. Matka Teresa z Kalkuty, która co prawda nie żyła w Karmelu, ale karmiła się jego duchowością. Między nimi istnieje delikatne a jednocześnie silne powinowactwo bycia znakami Bożej transcendencji, Bożej tajemnicy.

Autor przedstawia swoje refleksje o świętości 7 kobiet: św. Teresy od Jezusa, sł. Bożej Teresy Marchockiej, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, sł. Bożej Teresy Kierocińskiej, św. Teresy Benedykty od Krzyża, św. Teresy od Jezusa de los Andes oraz św. Matki Teresy z Kalkuty.

 

Autor: Bartłomiej Józef Kucharski OCD

Źródło: Wydawnictwo Karmelitów Bosych

Przejrzyj publikację:

mak