Home / Z archiwum (page 60)

Z archiwum

Tu znajdą Państwo archiwalne numery Naszego Głosu.

„Matka i nauczycielka”

Tomasz Nakielski Są przynajmniej trzy powody, dla których ten jubileusz nie powinien pozostać niezauważony. Po pierwsze, osoba autora, czyli papieża, błogosławionego Jana XXIII, jest wystarczającą rekomendacją. Po drugie, encyklika (wraz z wydaną dwa lata później encykliką Pacem in terris) ma znaczenie do zrozumienia rozwoju i ewolucji katolickiej nauki społecznej. Po …

Więcej »

Kościół łódzki w służbie społeczności

Adam Wątróbski Jednym z przejawów elastyczności Kościoła pragnącego nie tylko prowadzić ludzi do zbawienia, lecz także wpływać na polepszenie ich losu na tym świecie, jest reorganizowanie własnej struktury na poziomie lokalnym umożliwiające skuteczniejsze prowadzenie działalności na polu społecznym. Jest to jedna z przyczyn, dla których w 1920 r. została powołana …

Więcej »

Powróćmy do wspólnoty

Ludmiła Kobeszko W obecnej dobie, wielu aktywnych katolików rozczarowanych postępującym odchodzeniem społeczeństw od wiary, wpada – czasem nieświadomie – w pułapkę postrzegania Kościoła jako przede wszystkim hierarchii, składającej się z papieża, kardynałów, biskupów, no i w końcu, „szeregowych” duchownych. Zapominamy, że Kościół tworzy wspólnota wszystkich wiernych. Kościół to ja i …

Więcej »

Kapłan niezłomny

Rafał Natorski Kapłan, który odważnie walczył o jedność Kościoła w Polsce. Nie poddał się szykanom i oszczerczej kampanii prowadzonej przez komunistyczne władze. Choć od śmierci biskupa Piotra Gołębiowskiego minęło już ponad 30 lat, wciąż jest wzorem człowieka głębokiej wiary i niezmiennych przekonań. Jego proces beatyfikacyjny, prowadzony przez diecezję radomską, toczy …

Więcej »

Kościół apostołów Piotra i Pawła

Ks. Rafał Bednarczyk Frapującym doświadczeniem jest poszukiwanie obrazu pierwotnego chrześcijaństwa, w tym konkretnych ludzi, którzy odcisnęli swój głęboki ślad na pierwszych generacjach uczniów Chrystusa. Trzeba tu sobie postawić pytanie, jak to się stało, że oto surowe ideały życia chrześcijan zdołały wygrać z ówczesną kulturą przesyconą hedonizmem i przemocą? Gdy sięgamy …

Więcej »

Polska – wierna córa Kościoła

Artur Stelmasiak W ponad 1000-letniej historii Polski trudno znaleźć takie momenty, w których Kościół katolicki opowiedziałby się przeciwko państwu i narodowi. Kościół asystował przy tworzeniu się naszej państwowości, wiernie przechowywał ideę Polski, gdy nie mieliśmy swojej państwowości oraz bronił Polaków przed „Polakami” w czasach komunizmu. Gdy Rzeczpospolita dryfowała na mieliznę, …

Więcej »

Communio sanctorum

Joanna Szubstarska Modlitwa Kościoła za zmarłych to pomoc tym, którzy staną przed Bogiem i zachęta dla żyjących do nadziei na życie wieczne, wedle słów Chrystusa: „Jestem Zmartwychwstanie i Życie”.

Więcej »

Przede wszystkim był pasterzem

Katarzyna Kakiet Kardynał Stefan Wyszyński już w pierwszym swoim liście pasterskim napisał: „Nie jestem ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem. Jestem natomiast ojcem Waszym duchowym, pasterzem i biskupem dusz Waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa”. Chciał być postrzegany przede wszystkim jako duszpasterz narodu, głosiciel nauki Chrystusa i człowiek, …

Więcej »

Siewca pracowity i mądry

  Rozmawiamy z kard. Józefem Glempem, prymasem seniorem, sekretarzem prymasa Stefana Wyszyńskiego w latach 1967-1979     Upływający trzydziesty rok od śmierci Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, nazywanego nie bez racji Prymasem Tysiąclecia, to dobra okazja do spojrzenia z perspektywy naszych czasów na znaczenie i wymiar historyczny prymasowania tego wybitnego …

Więcej »

Coraz mniej Polaka w Polaku

Aleksander Kłos Stan państwa polskiego osłabia polską świadomość i patriotyzm, utrudnia identyfikowanie się z Rzeczypospolitą. Słabe instytucje, poczucie niesprawiedliwości i wybiórczego stosowanego prawa, niski poziom życia politycznego – to wszystko wpływa na zubożenie naszej świadomości. O powadze sytuacji świadczy fakt, że idee, które łączyły zerwaną wspólnotę narodową lub zwalczały choroby …

Więcej »