poniedziałek , 23 Kwiecień 2018

Biblia

Biorę… świętego Łukasza

Ewangelia św. Łukasza i Dzieje Apostolskie – historia i teologia pierwotnego chrześcijaństwa.

Czytaj więcej

Miłosierdzie Pana i upór człowieka

Księga Jonasza, obok Ewangelii według św. Łukasza i Dziejów Apostolskich, stanowi zakres XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Przybliżamy genezę i przesłanie pierwszego z tekstów źródłowych.

Czytaj więcej

Bóg wskrzesił Go z martwych

Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem historycznym, ale i przedmiotem wiary: „O, zaiste błogosławiona noc – rozbrzmiewa Exultet paschalny – jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa”.

Czytaj więcej

Synoptycy mylą się nie tylko w prognozach pogody

Kiedy uważny czytelnik Biblii próbuje przestudiować ewangeliczne opisy Ostatniej Wieczerzy i połączyć je z opisem śmierci Jezusa na krzyżu, napotyka na nie lada zagadkę. O ile nie ma wątpliwości, że Jezus umarł w piątek, a Ostatnia Wieczerza odbyła się nieco wcześniej, o tyle problematyczne staje się połączenie tych wydarzeń z odbywającym się wtedy świętem Paschy. 

Czytaj więcej

Święci młodziankowie – pierwsze męczeńskie kwiaty Kościoła

Tuż po radosnej uroczystości Bożego Narodzenia, 28 grudnia, w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego przypada wspomnienie Świętych Młodzianków. Przyjrzyjmy się okrutnemu uśmierceniu betlejemskich niemowląt przez króla Heroda i zastanówmy się, jaki jest sens wspominania tego biblijnego wydarzenia w XXI w.

Czytaj więcej

Czas jest historią samego Boga

Żyjemy poddani wszechwładnej mocy czasu. Zanurzeni w szybko upływających chwilach i dniach, nie dostrzegamy wprost jego działania i nie od razu odczuwamy piętno, które czas odciska na wszystkim. Dopiero z pewnej perspektywy, obserwując skutki i ślady przemijania, zaczynamy rozumieć, że dla naszej egzystencji czas jest tajemnicą – od jej uchwycenia i zgłębienia zależy sposób przeżywania danej nam teraźniejszości.

Czytaj więcej

Chrześcijańska nadzieja

W religiach Księgi (judaizm, chrześcijaństwo, islam) źródłem i kresem ludzkiego życia jest Bóg Jedyny. W religiach tych jasno jest wyrażona nadzieja, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią.

Czytaj więcej

Nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu

Nie śmierć, lecz życie pojawia się od pierwszej stronicy Biblii.

Czytaj więcej

Biblia o wojnie

W stosunku chrześcijaństwa do wojen można dostrzec pewne wahanie. Z jednej strony wojna jest oczywistym złem, gdyż powoduje liczne straszne grzechy i nieszczęścia. Z drugiej strony można wskazać, wbrew pacyfistom, ważne racje moralne dla obrony przez napastnikami. Jednakże nawet wtedy walka zbrojna może zaszkodzić.

Czytaj więcej

Łamanie Słowa Żywego Boga

Wprowadzenie do cyklu komentarzy biblijnych. Zaproszenie do czytania Biblii – miłosnego listu Boga skierowanego do człowieka – każdego człowieka”.

Czytaj więcej