Biblia

Chrześcijańska nadzieja

W religiach Księgi (judaizm, chrześcijaństwo, islam) źródłem i kresem ludzkiego życia jest Bóg Jedyny. W religiach tych jasno jest wyrażona nadzieja, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią.

Czytaj więcej

Nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu

Nie śmierć, lecz życie pojawia się od pierwszej stronicy Biblii.

Czytaj więcej

Biblia o wojnie

W stosunku chrześcijaństwa do wojen można dostrzec pewne wahanie. Z jednej strony wojna jest oczywistym złem, gdyż powoduje liczne straszne grzechy i nieszczęścia. Z drugiej strony można wskazać, wbrew pacyfistom, ważne racje moralne dla obrony przez napastnikami. Jednakże nawet wtedy walka zbrojna może zaszkodzić.

Czytaj więcej

Łamanie Słowa Żywego Boga

Wprowadzenie do cyklu komentarzy biblijnych. Zaproszenie do czytania Biblii – miłosnego listu Boga skierowanego do człowieka – każdego człowieka”.

Czytaj więcej

Pismo Święte jest księgą żywą

Z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim rozmawia Ewa Czumakow

Czytaj więcej

Biblia o podatkach

Co mówi Pismo Święte o płaceniu podatków? Pozornie sprawa jest prosta. Jezus polecił płacić podatki Rzymowi, choć był on dla Żydów obcą władzą, a św. Paweł to potwierdził.

Czytaj więcej

Piotr i Paweł – dwa filary Kościoła

Uroczystość apostołów Piotra i Pawła, którą Kościół katolicki świętuje 29 czerwca, przypomina, że na fundamencie wiary apostołów, ale głównie na wierze tych dwóch świętych jest zbudowany Kościół Jezusa Chrystusa, który niezależnie od ludzkich słabości zostanie niezwyciężony przez „bramy piekielne” (Mt 16,18).  

Czytaj więcej

Mały poradnik wierzącego: o czym mówi ewangelizator?

  Głosząc Ewangelię, nie dyskutujemy, nie przekonujemy, ale mówimy: „jeśli chcesz”. I ten, kto słucha, może chcieć lub nie

Czytaj więcej

„Szawle! Dlaczego mnie prześladujesz?”

Głos z nieba poraził i powalił z konia jadącego zbrojnie do Damaszku obywatela rzymskiego Szawła, zażartego wroga chrześcijan. „Kto jesteś, Panie?” – wyszeptał przerażony, przecierając oczy, które raptem przestały widzieć. „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić” (Dz 9,4–9,6).

Czytaj więcej