Z życia „Civitas Christiana”

Tajemnica i wyzwanie Wielkiego Postu

Rozmawiamy z ks. prof. Jerzym Lewandowskim z UKSW, krajowym asystentem kościelnym Katolickiego . Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Oddział Okręgowy w Białymstoku Białystok

Czytaj więcej

Wspólnota budująca civitas christiana

  Data 11 stycznia 2010 roku wpisze się do kroniki Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Żarach. Ten bardzo prężny oddział pod kierunkiem przewodniczącego Piotra Jankowiaka jest dumą Stowarzyszenia na ziemi lubuskiej. W styczniu miało miejsce uroczyste wręczenie i poświęcenie sztandaru.

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Oddział Okręgowy w Białymstoku Augustów

Czytaj więcej

Nagroda dla ludzi kreatywnych i wrażliwych

Uroczystość otworzyła Przewodnicząca Rady Oddziału Okręgowego w Katowicach Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Bożena Chmielewska. Powitała gości przybyłych na uroczystość z odległych stron Polski – Zielonej Góry, Cieszyna, Warszawy, Opola, Wrocławia – w sali audytoryjnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Od 1963 roku uhonorowano nią ponad 180 osób i zespołów szczególnie zasłużonych dla ziemi śląskiej.

Czytaj więcej

Sekty – wolność czy zniewolenie

Refleksja nad fenomenem sekt i nowych ruchów religijnych zatacza coraz szersze kręgi, a do badań nad tym zjawiskiem włączają się naukowcy zajmujący się filozofią, prawem, kryminalistką, kryminologią, politologią, filmoznawstwem, teologią, językoznawstwem, tworząc spektrum naukowe, które obejmuje rozległą i zróżnicowaną panoramę pól badawczych. Jan Paweł II upatrywał zagrożeń religijności narodów w procesie sekularyzacji i rozwoju sekt.

Czytaj więcej

Służył Bogu i Ojczyźnie

W Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające Wielkiego Prymasa Polski Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda zorganizowane przez Okręg Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Akcję Katolicką im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

Czytaj więcej

Osobisty przekaz treści religijnych

Kielecki konkurs, który przez wiele lat skupiał twórców wyłącznie z Kielecczyzny, stał się niepostrzeżenie przeglądem o charakterze ogólnopolskim. Podnosi to niewątpliwie rangę tego wydarzenia artystycznego, którego miejsce w kulturze jest już ugruntowane 36-letnią tradycją. Jest to zjawisko ze wszech miar pozytywne; dla Komisji Artystycznej, która ma szersze, a więc bardziej obiektywne spektrum oceny, i dla twórców, dla których konfrontacja własnego …

Czytaj więcej

Krzyż symbolem dziedzictwa duchowego całej Europy

  Oświadczenie Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA”

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Oddział Okręgowy w Gdańsku Chojnice

Czytaj więcej