Z życia „Civitas Christiana”

Jasnogórskie zawierzenie

Tegoroczna, jubileuszowa peregrynacja członków Stowarzyszenia do Tronu Jasnogórskiej Pani przebiegła w szczególnym momencie. Wciąż jeszcze wstrząśnięci tragedią pod Smoleńskiem i tuż po wielkiej powodzi, która nawiedziła wiele regionów Polski, stajemy przed niełatwą z ludzkiego punktu widzenia próbą odczytania znaków czasu przekazywanych nam przez Bożą Opatrzność. Pomimo tego, iż nie potrafimy odpowiedzieć na wszystkie budzące się w nas pytania i wątpliwości, …

Czytaj więcej

Komunikat Kapituły LXIII Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka

Kapituła LXIII Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, obradująca w dniu 18 maja 2010 roku we Włocławku pod przewodnictwem ks. bp. dr. Wiesława A. Meringa – przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, w składzie: ks. bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba – przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, ks. prał. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Ziemowit …

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Oddział Okręgowy w Białymstoku Białystok

Czytaj więcej

U stóp św. Wojciecha

Blisko 70 osób z całej Polski 27 marca w Turku uczestniczyło w finałowej gali Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Na konkurs edycji plastycznej wpłynęło 2 5 prac z Polski i Litwy. Natomiast na edycję konkursu fotograficznego nadesłano 7 4 fotografii z Polski i Libanu.

Czytaj więcej

Pielęgnowanie pamięci i wartości

Blisko 70 osób z całej Polski 27 marca w Turku uczestniczyło w finałowej gali Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Na konkurs edycji plastycznej wpłynęło 2 5 prac z Polski i Litwy. Natomiast na edycję konkursu fotograficznego nadesłano 7 4 fotografii z Polski i Libanu.

Czytaj więcej

Wiara w globalnej wiosce

Czy chrześcijanie mogą jeszcze mówić własnym głosem? Co zagraża wolności religijnej? Jak pielęgnować wiarę w świecie You Tube i Google? Na te i wiele innych pytań próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy III Tygodnia Społecznego, który odbył się w Radomiu.

Czytaj więcej

Kondycja samorządów w Polsce

„Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia i perspektywy” to hasło IV Ogólnopolskiego Forum Samorządowego, które odbyło się 9 i 0 kwietnia w Toruniu. Organizatorami spotkania byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Torunia. Patronat honorowy nad forum objęli: wicemarszałek sejmu RP Ewa Kleszkowska, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Michał Całbecki i …

Czytaj więcej

W związku z katastrofą pod Smoleńskiem przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Ziemowit Gawski wystosował listy kondolencyjne do przedstawicieli najwyzszych władz Rzeczypospolitej Polskiej i hierarchii Kościoła Katolickiego

Czytaj więcej

Wierny Polsce i Chrystusowi

Był człowiekiem bez reszty oddanym Polsce, obrońcą pamięci o naszych narodowych bohaterach: powstańcach listopadowych, styczniowych, warszawskich. Nade wszystko walczył jednak o ujawnienie całej prawdy związanej z sowiecką Zbrodnią Katyńską. Patriota najwyższej próby, wychowawca młodzieży. Poświęcenie życia sprawom Ojczyzny uważał za swoją najwyższą powinność. Uczestniczył w studenckich demonstracjach Marca 1968 roku. W 1974 roku wspólnie z ks prałatem Wacławem Karłowiczem i …

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

  Oddział Okręgowy w Białymstoku Boćki

Czytaj więcej