Z życia „Civitas Christiana”

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 1/2009

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 1/2009

Czytaj więcej

Kultura osoby ludzkiej

„Kultura osoby ludzkiej” to temat II Ogólnopolskich Adwentowych Dni Skupienia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krakowie – Łagiewnikach. Konferencje wygłosił ks. dr Piotr Gąsior, redaktor „Niedzieli Małopolskiej”. W rekolekcjach, które odbyły się od 4 do 6 grudnia 2008 roku, wzięło udział ok. 80 członków Stowarzyszenia, przedstawicieli Zarządu, Rady Głównej, Rad Okręgowych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

Czytaj więcej

Dla mnie to wielkie zdziwienie

Środowisko Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” bardzo wiele zawdzięcza o. Jerzemu Tomzińskiemu. Przede wszystkim to, że dziś należymy do grona katolickich wspólnot. Ojciec Jerzy od początku towarzyszy modlitwom przy tronie Królowej Polski podczas ogólnopolskich pielgrzymek. W 1993 roku o. Tomziński otrzymał nagrodę specjalną im. Włodzimierza Pietrzaka, a w 2003 roku złotą Honorową Odznakę „Civitas Christiana”.

Czytaj więcej

Ligoniowy laur

Juliusz Ligoń, poeta samouk, człowiek prosty i głęboko religijny. Jego artykuły, gawędy i wiersze zachęcały do poznawania dziejów ojczystych, wzywały do szerzenia oświaty ludowej.

Czytaj więcej

Modlitwy pędzlem i dłutem

Sztuka ludowa, także religijna, w okresie powojennym zmieniła swoje oblicze. Nie ma już twórców, uczestników pierwszych kieleckich konkursów, których osobowość artystyczna została ukształtowana w obrębie kultury tradycyjnej w oparciu o dostępne w okolicy wzory ikonograficzne. Prace tych artystów były wówczas wystarczającym kryterium przy ocenach innych prac konkursowych. Kolejne pokolenia twórców poszukują już nowych inspiracji artystycznych i czerpią je z wielu …

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Oddziały 12/2008

Oddział Okręgowy w Gdańsku Gdańsk

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 12/2008

Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w sprawie procedury „in vitro”

Czytaj więcej

Wiara szukająca zrozumienia

Ma to być szkoła liderów przygotowująca katolików świeckich do kompetentnego i odpowiedzialnego zaangażowania w zmienianie „rzeczywistości ziemskiej”. To praca nad formacją ludzi do budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Czytaj więcej

Niech pozostanie choćby kilka metafor

Już po raz trzydziesty czwarty odbył się ogólnopolski konkurs poetycki o nagrodę „Jesiennej Chryzantemy” zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Płocku. To jedna z najstarszych obecnie inicjatyw literackich w Polsce.

Czytaj więcej

A komuż, jak nie Ewie Lipskiej

Białystok i województwo podlaskie, podobnie jak inne duże miasta i regiony, mają swoje nagrody artystyczne, które pełnią trudną do przecenienia funkcję, zwłaszcza dziś, zarówno w życiu kulturalnym, jak i społecznym. A jednak powołana przed kilkunastu laty przez Oddział Podlaski „Civitas Christiana” nowa nagroda literacka im. Franciszka Karpińskiego okazała się jednym z najbardziej kulturotwórczych wydarzeń tej ziemi.

Czytaj więcej