Z życia „Civitas Christiana”

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Oddział Okręgowy w Białymstoku Białystok

Czytaj więcej

U stóp św. Wojciecha

Blisko 70 osób z całej Polski 27 marca w Turku uczestniczyło w finałowej gali Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Na konkurs edycji plastycznej wpłynęło 2 5 prac z Polski i Litwy. Natomiast na edycję konkursu fotograficznego nadesłano 7 4 fotografii z Polski i Libanu.

Czytaj więcej

Pielęgnowanie pamięci i wartości

Blisko 70 osób z całej Polski 27 marca w Turku uczestniczyło w finałowej gali Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Na konkurs edycji plastycznej wpłynęło 2 5 prac z Polski i Litwy. Natomiast na edycję konkursu fotograficznego nadesłano 7 4 fotografii z Polski i Libanu.

Czytaj więcej

Wiara w globalnej wiosce

Czy chrześcijanie mogą jeszcze mówić własnym głosem? Co zagraża wolności religijnej? Jak pielęgnować wiarę w świecie You Tube i Google? Na te i wiele innych pytań próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy III Tygodnia Społecznego, który odbył się w Radomiu.

Czytaj więcej

Kondycja samorządów w Polsce

„Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia i perspektywy” to hasło IV Ogólnopolskiego Forum Samorządowego, które odbyło się 9 i 0 kwietnia w Toruniu. Organizatorami spotkania byli: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Torunia. Patronat honorowy nad forum objęli: wicemarszałek sejmu RP Ewa Kleszkowska, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Michał Całbecki i …

Czytaj więcej

W związku z katastrofą pod Smoleńskiem przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Ziemowit Gawski wystosował listy kondolencyjne do przedstawicieli najwyzszych władz Rzeczypospolitej Polskiej i hierarchii Kościoła Katolickiego

Czytaj więcej

Wierny Polsce i Chrystusowi

Był człowiekiem bez reszty oddanym Polsce, obrońcą pamięci o naszych narodowych bohaterach: powstańcach listopadowych, styczniowych, warszawskich. Nade wszystko walczył jednak o ujawnienie całej prawdy związanej z sowiecką Zbrodnią Katyńską. Patriota najwyższej próby, wychowawca młodzieży. Poświęcenie życia sprawom Ojczyzny uważał za swoją najwyższą powinność. Uczestniczył w studenckich demonstracjach Marca 1968 roku. W 1974 roku wspólnie z ks prałatem Wacławem Karłowiczem i …

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

  Oddział Okręgowy w Białymstoku Boćki

Czytaj więcej

Wolność człowieka w świetle jego praw i obowiązków

Od 2008 roku Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Poznaniu wraz z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych Archidiecezji Poznańskiej organizuje debaty publiczne związane z koncepcją człowieka w dzisiejszym świecie. Dotychczas odbyły się debaty na temat: jaki będzie człowiek w XXI wieku? Czy można powrócić do syntezy kultury i chrześcijaństwa. Tegoroczna debata, która odbyła się 6 marca w Sali Pałacu Działyńskich dotyczyła wolności człowieka …

Czytaj więcej

Pelplińskie zamyślenia

W życiu Stowarzyszenia już na stałe zadomowiły się wyjazdowe rekolekcje dla członków Rady Głównej.

Czytaj więcej