Z życia „Civitas Christiana”

Droga stawania się lepszym

24 czerwca w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie już po raz 62 odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Jest ona przyznawana niezmiennie od 1948 roku, najpierw przez środowisko warszawskiego tygodnika „Dziś i Jutro”, następnie przez Stowarzyszenie PAX, a od 1997 roku przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Czytaj więcej

Opowieść o dwóch kubkach

Przed 10. laty w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Słupsku, w dniach rozpoczęto szkolenie mające na celu przygotowanie psychologów, pedagogów i doradców życia rodzinnego do prowadzenia różnych form zajęć dla rodziców. Szkolenie prowadziły autorki Programu Wspierania Rodziny – Aleksandra Karasowska i Dorota Jaworska-Matys. Tam po raz pierwszy usłyszałyśmy o koncepcji wychowania, którą obrazowo nazywamy „zasadą dwóch kubków”. Stała się …

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Oddział Okręgowy w Białymstoku Białystok

Czytaj więcej

Solidarność – Niepodległość – Demokracja

4–8 maja odbył się w Radomiu II Tydzień Społeczny zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” we współpracy z Diecezjalnym Instytutem Akcji Katolickiej. Cykl wykładów i paneli dyskusyjnych odnosił się do dwudziestej rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce i był próbą refleksji nad różnymi aspektami okresu Trzeciej Niepodległości.

Czytaj więcej

Dla miłujących sprawiedliwość

Kolejny raz piastowski Zamek w Brzegu gościł uczestników V Colloquium Prawno-Historycznego zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu. Głównym tematem spotkania było w tym roku „Nauka i nauczanie prawa w Europie od starożytności do współczesności”.

Czytaj więcej

W służbie polskości i patriotyzmu

Nagroda fundowana obecnie przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest przyznawana od 1983 roku. Jest przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Celem Nagrody jest uhonorowanie osób bądź instytucji zasłużonych w inspirowaniu i wcielaniu w życie ideałów, wartości i postaw chrześcijańskiego humanizmu i patriotyzmu oraz zasad społecznych katolicyzmu, podkreślanie roli i wagi pracy naukowej, oświatowej, kulturalno-artystycznej i społeczno-gospodarczej.

Czytaj więcej

Przypomnieć sens „Solidarności”

29 i 30 maja władze, członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z całego kraju jak co roku przybyli do Tronu Częstochowskiej Madonny, aby włączyć się w modlitwę Kościoła o szybką beatyfikację trzech Sług Bożych, których życie i nauczanie było nierozerwalnie związane z jednym z najważniejszych słów w dziejach naszego narodu – „Solidarnością”.

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 05/2009

Olsztyn 23 marca w Olsztynie odbyło się spotkanie z Tomaszem Nakielskim poświęcone problematyce tegorocznego hasła, wokół którego prowadzona jest w Kościele praca duszpasterska. Mówca przedstawił cztery obszary, na których może się przejawiać odpowiedzialność katolików za życie (godność człowieka, ekonomia, polityka i kultura). Dyskusja skupiała się głównie na problemach związanych z obroną życia poczętego, z nasilającymi się w świecie tendencjami do …

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 05/2009

„Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy”.

Czytaj więcej

Z serca „małej ojczyzny”

„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno” (Oliver Wendell Holmes), to dobra myśl przewodnia dla „Spotkania” Mistrzów Małych Ojczyzn, które odbyło się 2 kwietnia w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Czytaj więcej