poniedziałek , 16 Lipiec 2018

Z życia „Civitas Christiana”

Budować wspólnotę w działaniu

Rozmowa z Karolem Irmlerem, wiceprzewodniczącym Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, przewodniczącym Komisji Programowej

Czytaj więcej

Wpisujemy się w cywilizacyjny spór o kształt Europy

Rozmowa z Ziemowitem Gawskim, przewodniczącym Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Czytaj więcej

Wielkanocne spotkanie środowiska warszawskiego „Civitas Christiana”

Spotkanie wielkanocne

Czytaj więcej

Civitas Christiana 04/2008

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Wałbrzych

Czytaj więcej

Najważniejsze jest spotkanie młodych ze Słowem Bożym

Pytam o początki i owoce tej inicjatywy Sławomira Józefiaka, sekretarza Zarządu Głównego, organizatora i koordynatora konkursu z ramienia Stowarzyszenia.

Czytaj więcej

Warmińskie doświadczenie i dzisiejsza tożsamość

Należę do grona członków naszego Stowarzyszenia, którzy wła- ściwie aktywną działalność publiczną mają już za sobą. Związa- łem się ze Stowarzyszeniem przed wielu laty. Identyfikowałem się z inicjatywami regionalnymi olsztyńskiego środowiska i ludźmi, zaangażowanymi w polskie trwanie na Warmii, Mazu- rach i Powiślu, kiedy te ziemie znajdowały się pod niemiecką administracją.

Czytaj więcej

Precyzujemy zapisy statutowe

Rozmowa z Sławomirem Józefiakiem, przewodniczącym Komisji Statutowej, sekretarzem Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Czytaj więcej

Civitas Christiana 03/2008

Oddział dolnośląski Nowa Ruda

Czytaj więcej

Pismo służące umacnianiu sądeckiej tożsamości

Pomysł wydawania pisma, stawiającego sobie za cel budowa- nie tożsamości regionalnej w oparciu o bogate doświadczenia historyczne Sądecczyzny, zrodził się w 1991 roku, na fali inicjatyw związanych z 700-leciem Nowego Sącza. Idea ta od samego początku związana była z miejscowym środowiskiem „Civitas Christiana”.

Czytaj więcej

Pomiędzy nicością a nieśmiertelnością

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Wielkopolski pod patronatem metropolity poznańskiego ks. abp. Stanisława Gądeckiego zorganizowało w Poznaniu panel dyskusyjny „Człowiek współczesny w poszukiwaniu zagubionej tożsamości”. Panel odbył się 16 lutego.

Czytaj więcej