Z życia „Civitas Christiana”

Rozwiązywanie problemów

W województwie pomorskim Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od lat podejmuje różnorodne działania, których celem jest pomoc rodzinom oraz udzielanie rodzicom wsparcia w różnych wymiarach życia rodzinnego. Próbując pomóc w sytuacjach pojawiających się w procesie wychowawczym i edukacyjnym, od wielu lat prowadzimy świetlice socjoterapeutyczne w Lęborku i Czersku. W ten sposób Zarządy Oddziałów Miejskich widzą swoją rolę w wypełnieniu zadania statutowego, …

Czytaj więcej

Wyszli na ulice

Potrzeba zamanifestowania swojego stanowiska w sprawie obrony życia zrodziła się w sercu bardzo wielu osób. Ks. Tomasz Kancelarczyk wikariusz z parafii św. Ottona w Szczecinie szczególnie się do tego dzieła „zapalił”. Na miesiąc przed planowanym terminem uroczystości, zaprojektował i zlecił wydrukowanie 40 000 ulotek, które osobiście zawiózł do poszczególnych parafii szczecińskich, zachęcając wspólnoty parafialne do osobistego rozdawania ich po niedzielnych …

Czytaj więcej

W Gnieźnie po dziesięciu latach

10 lat temu, okazuje się, że trafnie postawiliście punkty ciężkości. Wielu wówczas myślało, że gdy będziemy mieli demokrację, załatwi ona za nas najtrudniejsze problemy. Struktury to jednak nie wszystko, pozostaje nadal człowiek obciążony mentalnością systemu, który pragnie narzucać, a nie ofiarować.

Czytaj więcej

Rodzinie trzeba pomagać

  Rozmawiamy z Jackiem Stróżyńskim z Zespołu Programowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Czytaj więcej

Gniezno po 10 latach

W drugim dniu XIV Pielgrzymki „Civitas Christiana” do Grobu św. Wojciecha odbyła się przygotowana przez młodych członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” dyskusja panelowa zatytułowana „Tożsamość–Patriotyzm– Nacjonalizm”, której moderatorami byli: Agata Skórzyńska kulturoznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza (Poznań) i Maciej Szepietowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Czytaj więcej

Civitas Christiana 04/2007

Skarżysko-Kamienna Wielogodzinna dyskusja pokazała, jak nośny społecznie jest temat „Rola organizacji młodzieżowych w wychowaniu patriotycznym”, podjęty w ramach Ośrodka Formacji Katolicko- Społecznej Oddziału „Civitas Christiana” w Skarżysku-Kamiennej.

Czytaj więcej

Oświadczenie Gnieźnieńskie

Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, wsłuchując się w wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II i Episkopatu Polski do ponownego przeprowadzenia – w obliczu wielkich rocznic w Kościele powszechnym i w Polsce – rachunku sumienia, wybaczenia krzywd i pojednania, przybywa w pielgrzymce do Grobu św. Wojciecha.

Czytaj więcej

Pieczęć położona na przeszłości, otwierająca przyszłość

Rozmawiamy z Ziemowitem Gawskim, przewodniczącym Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w 10. lecie wydania Oświadczenia Gnieźnieńskiego.

Czytaj więcej

Szacunek i wdzięczność dla wychowawcy pokoleń

Pod koniec 2006 r. wybitny filozoftomista, dydaktyk, poeta, prof. dr hab. Mieczysław Gogacz ukończył 80 lat. Z tej okazji Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, zorganizowała w Warszawie sesję naukową dedykowaną jubilatowi pt. „Tomizm polski od encykliki Aeterni patris do Soboru Watykańskiego II (1879-1962)”.

Czytaj więcej

Ucząc i bawiąc

Od kilku lat przy Oddziale „Civitas Christiana” działa świetlica sezonowa dla dzieci z rodzin ubogich, zagrożonych patologią, niepełnosprawnych ze szkoły specjalnej, dzieci, których rodziców nie stać na opłacenie wyjazdu na zimowisko. W 42. osobowej grupie bardzo dużą rolę odegrały dzieci pełnosprawne, potrafiące zintegrować się ze swoimi niepełnosprawnymi kolegami.

Czytaj więcej