Z życia „Civitas Christiana”

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 10/2008

Oddział Okręgowy w Białymstoku Białystok

Czytaj więcej

Osoba, słowo i czyn

Mam poczucie, że śp. Pawła Górskiego znałem „od zawsze”. W lipcu br. odszedł do wieczności, ale żegnamy Go z przekonaniem, że „non omnis moriar”.

Czytaj więcej

Widzieć, oceniać, działać

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” dokonało wielkiego przejścia od działalności społeczno- politycznej do działalności społeczno-kulturalno-formacyjnej. Obecnie służy społeczności lokalnej poprzez działania podejmowane na rzecz rodziny, kultury, samorządu.

Czytaj więcej

Jedyna polska droga wodna

Entuzjaści, naukowcy, urzędnicy i specjaliści w zakresie regulacji, kształtowania, wykorzystania i zagospodarowania Odry uczestniczyli w spotkaniu z okazji 10-lecia podjęcia tej problematyki przez środowisko skupione wokół wrocławskiego „Civitas Christiana”.

Czytaj więcej

Dotrzeć do zamkniętych serc

Po raz trzynasty członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” pielgrzymowali do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W ramach pielgrzymki w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu odbyła się sesja „Kultura chrześcijańska a rodzina”. Pielgrzymów powitała Urszula Pilarska, przewodnicząca Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” w Kaliszu.

Czytaj więcej

Civitas Christiana: Kronika 08-09/2008

Civitas Christiana: Kronika

Czytaj więcej

Civitas Christiana: Kronika 08-09/2008

Pierwsze posiedzenie Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Czytaj więcej

Różne wymiary troski o człowieka

Profesor Józefina Hrynkiewicz, ksiądz profesor Jerzy Lewandowski, profesor Józef Borzyszkowski, Leszek Mądzik i ojciec Daniel Ange odebrali w Galerii Porczyńskich w Warszawie tegoroczną nagrodę imienia Włodzimierza Pietrzaka, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Nagroda honoruje i inspiruje twórczość i działalność w dziedzinie kultury i nauki, będące wyrazem postaw właściwych dla chrześcijańskiego humanizmu.

Czytaj więcej

Polska między Niemcami a Rosją – trudne sąsiedztwo

Adresowana do ludzi polityki, środowisk aktywnych w życiu publicznym, ludzi kształtujących świadomość społeczną debata pod hasłem: „Polska – między Niemcami a Rosją” zorganizowana przez Oddział Warmińsko-Mazurski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w miejscu dla Polaków znaczącym, w Olsztynie zgromadziła w sali Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II liczne grono osób opiniotwórczych z miasta.

Czytaj więcej

Promieniowanie świętości

Świętość wydaje się często rzeczywistością niedostępną i oddaloną od ziemskich kategorii. Wielu chciałoby ją zamknąć na kartach starych kronik lub tylko w murach świątyń. Tymczasem oddziaływanie świętości przypomina trudne do ogarnięcia, dynamiczne zjawisko, które swoją mocą napełnia całe istnienie. Istotę tego znakomicie oddaje teologia Kościoła wschodniego, ukazując ją jako symboliczne „Boskie energie”, które niczym fale promieniują od postaci i oblicza …

Czytaj więcej