Z życia „Civitas Christiana”

Przypomnieć sens „Solidarności”

29 i 30 maja władze, członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z całego kraju jak co roku przybyli do Tronu Częstochowskiej Madonny, aby włączyć się w modlitwę Kościoła o szybką beatyfikację trzech Sług Bożych, których życie i nauczanie było nierozerwalnie związane z jednym z najważniejszych słów w dziejach naszego narodu – „Solidarnością”.

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 05/2009

Olsztyn 23 marca w Olsztynie odbyło się spotkanie z Tomaszem Nakielskim poświęcone problematyce tegorocznego hasła, wokół którego prowadzona jest w Kościele praca duszpasterska. Mówca przedstawił cztery obszary, na których może się przejawiać odpowiedzialność katolików za życie (godność człowieka, ekonomia, polityka i kultura). Dyskusja skupiała się głównie na problemach związanych z obroną życia poczętego, z nasilającymi się w świecie tendencjami do …

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 05/2009

„Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy”.

Czytaj więcej

Z serca „małej ojczyzny”

„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno” (Oliver Wendell Holmes), to dobra myśl przewodnia dla „Spotkania” Mistrzów Małych Ojczyzn, które odbyło się 2 kwietnia w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Czytaj więcej

Z kulturą przez Polskę

CZĘSTOCHOWA XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” (01–06.05)

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Oddział Okręgowy w Białymstoku Siemiatycze

Czytaj więcej

Bóg bliski człowiekowi…

9–11 marca 2009 roku pod honorowym patronatem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Koło Naukowe Teologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowało XLI Tydzień Eklezjologiczny. Tematem przewodnim było ukazanie Boga, który jest w każdym ludzkim doświadczeniu, Boga „ludzkiego”.

Czytaj więcej

Kultura jest uprawą człowieczeństwa

Świat ekspansywnej popkultury coraz bardziej potrzebuje powrotu do tradycyjnego spojrzenia na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Poznaniu wraz z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych Archidiecezji Poznańskiej zorganizował panel dyskusyjny poświęcony temu zagadnieniu.

Czytaj więcej

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 03/2009

Z działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Czytaj więcej

Wolność jest w nas

17 lutego odbyła się jasnogórska premiera filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. W uroczystości wzięli udział twórcy filmu: reżyser Rafał Wieczyński wraz z żoną Julitą Świercz-Wieczyńską, producentem filmu, odtwórca tytułowej roli, Adam Woronowicz. Obecnych było ponad 600 gości, w tym duszpasterze ludzi pracy. Współorganizatorem uroczystości było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Czytaj więcej