Z życia „Civitas Christiana”

civitas christiana 04/2006

GOSTYŃ „Zmień swoje serce, a zmieni się Twój świat”. Ta myśl św. Augustyna była jedną z danych ku zamyśleniu i refleksji członkom Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, którzy przybyli z całej Polski, aby uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. W dniach 15 – 17 marca w Domu Rekolekcyjnym klasztoru ojców filipinów na Świętej Górze koło Gostynia słuchano nauk głoszonych przez o. Eugeniusza Hanasa …

Czytaj więcej

W trosce o ład społeczny

Blisko osiemdziesiąt osób, członków Oddziału Wielkopolskiego „Civitas Christiana”, uczestniczyć będzie w bieżącym roku w zajęciach regionalnych Ośrodków Formacji Katolicko – Społecznej w Poznaniu, Gnieźnie i Kaliszu. Na początku marca odbyła się inauguracja pracy tych ośrodków. Rozpoczęła ją uroczysta Msza święta w kościele Wszystkich Świętych na poznańskiej Grobli, którą odprawił bp Grzegorz Balcerek. On też wygłosił homilię, koncentrując się na problematyce …

Czytaj więcej

Wszechstronna pomoc rodzinie

Tegoroczne hasło programowe „Civitas Christiana” stawiające godność człowieka w centrum zaangażowania formacyjnego, doskonale koresponduje z realizacją wieloletniego zadania, jakim jest w naszym środowisku funkcjonowanie poradni rodzinnej.

Czytaj więcej

Odnaleźć swoje miejsce

Jan Paweł II dodawał mi odwagi. A Jego nauczanie odcisnęło na mnie piętno. Stało się ważne w konkretnym życiu: w relacjach z moim chłopakiem.

Czytaj więcej

CIVITAS CHRISTIANA – 03/2006

KRAKÓW Dwutomowe dzieło krakowskiego Wydawnictwa Biały Kruk pt. „Jan Paweł II. Dzień po dniu. Ilustrowane kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005” w opracowaniu Gabriela Turowskiego ze zdjęciami Arturo Mari i Adama Bujaka otrzymało prestiżową nagrodę Książki Roku 2005 przyznaną przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” oraz Centrum Badań nad Książką. Prof. Gabriel Turowski za dokumentację pontyfikatu Jana Pawła II w roku 2005 otrzymał Nagrodę …

Czytaj więcej

Klub wzajemnej pomocy

Z pozoru niczym nie wyróżniająca się kamienica, położona w Dolnej Kamiennej, prawie zapomnianej dzielnicy Skarżyska-Kamiennej. To tu swoją siedzibę ma Oddział Miejski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wiele inicjatyw, akcji, szkoleń podejmowanych z mniejszym lub większym powodzeniem przez Stowarzyszenie. Ciągle jednak tkwiła w nas potrzeba działań, które miałyby charakter czegoś trwałego, wpisującego się w stowarzyszeniową misję, a zarazem w lokalne potrzeby. …

Czytaj więcej

W stronę regionalizmu

Zainteresowanie przeszłością Warmii i Mazur zawsze wyróżniało warmińsko- mazurskie środowisko „Civitas Christiana”. Tutaj wciąż doceniane było zakorzenienie w regionie. Wyznaczali je najpierw ludzie zaangażowani w polskie trwanie na tych ziemiach przed 1939 rokiem, a następnie młodsi, którzy już w opracowaniach naukowych opisywali związki mieszkańców tej ziemi w przeszłości z kulturą polską. Wybrane tematy gromadziły ludzi w utworzonym w Olsztynie klubie …

Czytaj więcej

W banku darów

Rozmawiamy z ks. JANUSZEM GRZEŚKOWIAKIEM, proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Poznaniu, KAROLEM IRMLEREM, przewodniczącym Oddziału Wielkopolskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i ZOFIĄ GRZEŚKOWIAK, z poznańskiego „Civitas Christiana”

Czytaj więcej

Civitas christiana

Gdańsk Z inicjatywy Ośrodka Młodych Oddziału Pomorskiego „Civitas Christiana” oraz studentów pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, w „Galerii Mariackiej” odbyła się konferencja pt.: „O godność dziecka”. Główną ideą spotkania, jak stwierdził prowadzący konferencję Dominik Włoch student III roku pedagogiki, było ukazanie na konkretnych przykładach, jak problemy występujące w naszym kraju i w wybranych miejscach na świecie wiążą się z poszanowaniem godności dziecka …

Czytaj więcej

Pomagając innym, pomagamy samym sobie

Współczesna rodzina, ulegając głębokim przeobrażeniom cywilizacyjnym, napotyka coraz więcej trudności w wypełnianiu swojego powołania. W przeszłości była miejscem przekazywanie wartości w sposób nie wywołujący konfliktów. Dziś wzrasta liczba zajęć pozadomowych. Młodzi spędzają większość zasu poza domem, gdzie stykają się z bogactwem informacji, doświadczeń i wrażeń, które nie zawsze zgadzają się z intencjami rodziców. Coraz rzadziej znajdujemy czas na wspólne rozmowy …

Czytaj więcej