Z życia „Civitas Christiana”

Księga życia

Roześmiane twarze nastolatków, hałas i zgiełk, patrząc z zewnątrz zupełnie zwyczajna młodzież, a jednak jest w niej coś niezwykłego. Tych 11 4 nastolatków postanowiło zawalczyć o laur zwycięstwa w dwunastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego, którego finał odbył się w Niepokalanowie.

Czytaj więcej

Civitas Christiana 06-07/2008

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Jelenia Góra

Czytaj więcej

Civitas Christiana 06-07/2008

Civitas Christiana

Czytaj więcej

O przyszłości patriotyzmu

Ciekawą i cenną inicjatywą podjętą przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Radomiu był Tydzień Społeczny pod hasłem „Polska – Tożsamość – Europa. Pytania o współczesny patriotyzm”. Kontynuujemy relację z tego wydarzenia katolicko-społecznego, o którym pisaliśmy w poprzednim numerze „NG”, w tekście „Kryzys patriotyzmu – to przeszłość?”.

Czytaj więcej

Nagroda spod znaku Rodła

Nagroda im. ks. Bolesława Domańskiego na trwale weszła do duchowo-kulturalnego krajobrazu Ziem Zachodnich i wciąż prezentuje dorobek i tradycje Związku Polaków w Niemczech. Dzieje się tak, mimo że wśród ogółu Polaków istnieje coraz mniejsza wiedza o Ruchu Rodła, a postaci takich jak ks. Bolesław Domański próżno byłoby szukać nawet w podręcznikach szkolnych.

Czytaj więcej

Kapłan modlitwy i pokory

W tym roku mija szósta rocznica Jego beatyfikacji przez Ojca Świętego Jana Pawła II, dokonanej podczas ostatniej pielgrzymki do ojczyzny w 2002 roku na krakowskich Błoniach. 23 sierpnia 2002 roku doczesne szczątki Błogosławionego przeniesiono do archikatedry przemyskiej, gdzie spoczywają w ozdobnym relikwiarzu przy ołtarzu św. Wojciecha.

Czytaj więcej

Jasnogórskie zawierzenie

23 i 24 maja Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” pielgrzymowało do duchowej stolicy Polski. Nasza droga do stóp Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski zbiega się rokrocznie z rocznicą odejścia do wieczności Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten, który „wszystko postawił na Maryję”, stanął przed Bogiem właśnie w ostatnich dniach miesiąca tak szczególnie poświęconego Matce Bożej.

Czytaj więcej

Uchwała Walnego Zebrania Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w sprawie głównych zadań na lata 2008-2012

1. W obecnych czasach kultura stała się płaszczyzną nasilonej walki o sens i kształt człowieczeństwa, o wizję świata i cywilizacji ludzkiej, a także obszarem agresywnej konfrontacji ideowej, światopoglądowej, politycznej i religijnej.

Czytaj więcej

Nasza tożsamość

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest ogólnopolską organizacją formacyjno- edukacyjną współkształtującą rzeczywistość polską, przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi.

Czytaj więcej

Budujemy wspólnotę wspólnot

Po czterech latach napowrót stajemy jako przedstawiciele wielotysięcznej wspólnoty Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Domu Pielgrzyma „Amicus” tzn. „Przyjaciel”, aby dokonać podsumowania naszej pracy stowarzyszeniowej oraz by wytyczyć zadania na najbliższą przyszłość.

Czytaj więcej