Z życia „Civitas Christiana”

W świecie ludowej wyobraźni

Tradycyjnie już z końcem roku Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Kielcach prezentuje doroczną Wystawę Pokonkursową Ludowej Sztuki Religijnej. Przedsięwzięcie to należy zaliczyć do niezwykle ważnych, gdyż jako jedyne w tym obszarze sztuki ma tak długą tradycję, co daje szansę obserwowania tego, co dzieje się dziś na terenie sztuki ludowej. Istotne w niej są nie tylko jakości warsztatowe, chrześcijańska ikonografia, artystyczne …

Czytaj więcej

NAGRODA IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA PO RAZ 59.

Uroczystość wręczenia LIX Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyła się 28 czerwca w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Spotkanie otworzył wiceprzewodniczący Kapituły bp Marian Duś. Sylwetki i dorobek laureatów prezentowali: Marek Koryciński, Ziemowit Gawski, ks. prof. Roman Dzwonkowski, Zbigniew Borowik. Tegoroczną edycję nagrodę przyznano w kilku kategoriach.

Czytaj więcej

Uroczystość w Gryfinie

WRĘCZONO NAGRODY IM. KSIĘDZA BOLESŁAWA DOMAŃSKIEGO

Czytaj więcej

Radość zwycięstwa

Nie wiem, co powiedzieć, ale jestem pełen pozytywnych wrażeń po uzyskaniu zaszczytnego miejsca w Konkursie Wiedzy Biblijnej. Jestem teraz zdominowany przez emocje i nie mogę jeszcze uwierzyć, że wygrałem – powiedział Michał Zborowski, jeden z trzech finalistów konkursu, który znalazł się w czołówce po ogłoszeniu oficjalnych wyników.

Czytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego 2006

Temat patriotyzmu, mimo że bliski członkom „Civitas Christiana”, jest trudny i łatwo go zbanalizować, sprowadzając do świąt i uroczystości rocznicowych. Nie należy też sprowadzać go do zbioru idei czy upodobań. Jak podkreślił Karol Irmler wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia, patriotyzm wyrasta z gleby chrześcijańskiej i jest owocem wiary, bowiem miłość ojczyzny jest jednym ze sposobów realizowania miłości Boga i bliźniego. Jako …

Czytaj więcej

civitas christiana – 6-7/2006

KOSZALIN Pismo Święte to Księga życia. Odczytywane słowa prawdy są jak ziarno rzucane w ludzkie serca. Wymagają zrozumienia i kontemplacji. Aulę Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie wypełniła młodzież szkół średnich. To tutaj rozegrano diecezjalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Ośrodek Młodych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Na najlepszych, którzy przejdą wszystkie trzy etapy: szkolny, diecezjalny i ogólnopolski, czekają atrakcyjne …

Czytaj więcej

Zostać liderem

Pobudka o 7.00, następnie Msza św. Tak zaczynał się każdy dzień szkolenia. Napięty plan zajęć, ćwiczenia i wykłady, punktualność, nieustanna aktywność, ale również chwile skupienia i modlitwy. Ciekawi ludzie, nowe przyjaźnie. Tak można w dużym skrócie scharakteryzować Szkołę Młodych Liderów Środowisk Katolickich zorganizowaną przez koszaliński Oddział „Civitas Christiana”, przy współpracy z Wydziałem Duszpasterskim Kurii Biskupiej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Czytaj więcej

W domu Matki

XXVI pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na Jasną Górę przypadła w czasie szczególnym – pierwszy jej dzień zbiegł się z pobytem Ojca Świętego Benedykta XVI. Członkowie „Civitas Christiana” uczestniczyli, wraz z setkami tysięcy wiernych przybyłych z tej okazji na Jasną Górę, w nabożeństwie majowym.

Czytaj więcej

Spotkanie z kardynałem Stanisławem Dziwiszem

Komunikat Kapituły LIX Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka

Czytaj więcej

Wydarzenia Civitas Christiana – 5/2006

BIELSKO-BIAŁA Pod hasłem „Współczesne zagrożenia kultury” Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej zorganizowała 22 kwietnia sesję naukową. Spotkanie odbyło się w Bielskim Centrum Kultury, z udziałem ok. 700 uczestników, przy dużym zainteresowaniu mediów. Wykłady wygłosili: ks. prof. Aleksander Posacki SJ, ks. prof. Marian Piątkowski, ks. prof. Andrzej Zwoliński i prof. Stanisław Krajski. Sesję zakończyła Msza św. w bielskim kościele …

Czytaj więcej