Z życia „Civitas Christiana”

Takim będziemy Cię pamiętali Marek Kostarski 1955-2007

Marek Kostarski urodził się 5 lipca 1955 roku w Łodzi. Studiował na Wydziale Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Czytaj więcej

Kronika 12/2007

Kronika

Czytaj więcej

Pasterz narodu

W Gdańsku 17 listopada odbyły się uroczystości upamiętniające wielkiego Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda zorganizowane przez Oddział Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Akcję Katolicką OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. Uroczystościom patronowali: ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, ks. Zbigniew Rakiej TChr wikariusz generalny …

Czytaj więcej

Civitas Christiana 11/2007

Białystok Młodzież z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przygotowała wystawę poświęconą laureatom Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego.

Czytaj więcej

Z prac Zarządu Głównego

Jesienne posiedzenie Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” poświęcono metodom i zakresowi pracy formacyjnej prowadzonej w Stowarzyszeniu od 1993 r. Zagadnienia te omówił Marek Koryciński wiceprzewodniczący Zarządu Głównego.

Czytaj więcej

Śląska pracowitość i religijność

Opolski Oddział „Civitas Christiana” organizuje co roku konferencje naukowe poświęcone problematyce śląskiej i ukazujące specyficzne dla tego regionu zjawiska społeczne. Gromadzą one liczne grono naukowców z Opola i województw ościennych.

Czytaj więcej

Jak to robią w Szczecinie

Uroczystościom poświęconym Kornelowi Ujejskiemu, wielkiemu polskiemu poecie doby romantyzmu, towarzyszył I Zjazd Członków Rodzin Ujejskich.

Czytaj więcej

Rozpoznawać znaki czasu i powołanie

Lud chrześcijański zawsze czcił i wychwalał pokorną, dojrzałą służbę św. Józefa i otaczał go, po Najświętszej Pannie, najgorętszym uwielbieniem, ufnie prosząc o jego orędownictwo w potrzebach i niebezpieczeństwach.

Czytaj więcej

Patriotyzm w rodzinie – wczoraj, dziś, jutro

Tegoroczny Ogólnopolski Sejmik Rodzinny, który odbył się w Olsztynie – Gietrzwałdzie chciał pokazać działaczom rodzinnym, że wyjątkowe inicjatywy nie wymagają dużych inwestycji finansowych. Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny są ewenementem na mapie Polski. To świetny przykład, że wyjątkowe działania wymagają gorących serc i rąk chętnych do pomocy.

Czytaj więcej

Civitas Christiana 10/2007

Wolsztyn „Ojczyzna – kiedy myślę” – to tytuł wieczoru słowno-muzycznego i refleksyjnego, jaki odbył się tu z okazji „Dnia Solidarności i Wolności”. Dzień ten ustanowiony został świętem państwowym przez Sejm dwa lata temu. Obchodzony jest w rocznicę „Porozumień Sierpniowych”.

Czytaj więcej