Z życia „Civitas Christiana”

W obronie pamięci Zofii Kossak

Złożeniem kwiatów pod Ścianą Śmierci i w celi śmierci św. Maksymiliana M. Kolbego w Oświęcimiu poprzedzono sesję „Spotkanie z Polską – Zofia Kossak Szczucka” zorganizowaną z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krakowie przy współudziale prezydenta Oświęcimia Janusza Marszałka oraz Towarzystwa im. Zofii Kossak Szczuckiej w Górkach Wielkich.

Czytaj więcej

Zagłębie nie tylko węglowe

W Wałbrzychu żyje się niełatwo. Za Niemców było to bogate miasto przemysłowe, które w czasie wojny nie było zniszczone. W okresie PRL nic tu prawie nie robiono. Jak węgiel się skończył, skończyły się i dobre czasy dla miasta. Powstały wielkie zaniedbania w sferze społecznej, ale i w infrastrukturze.

Czytaj więcej

Bez rodziny nie ma przyszłości

Europa nie ma dzieci. Nadszedł czas walki o przetrwanie.

Czytaj więcej

W domu Matki

Przybywają na Jasną Górę z całej Polski, zawsze w maju, w rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego nauczyciela narodu, aby dziękować Bogu za łaski, które otrzymują.

Czytaj więcej

W domu Matki

Przybywają na Jasną Górę z całej Polski, zawsze w maju, w rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego nauczyciela narodu, aby dziękować Bogu za łaski, które otrzymują.

Czytaj więcej

W domu Matki

Fot. Włodzimierz Okoński Pielgrzymi z „Civitas Christiana” przybywają od 27 lat na Jasną Górę. Zawsze w rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego aby dziękować Bogu za łaski, które otrzymują, za wydarzenia budzące radość i niepokój.

Czytaj więcej

Civitas Christiana 05/2007

Pabianice Stowarzyszenie „Civitas Christiana” za jeden ze swoich celów statutowych uznało troskę o materialny, duchowy i moralny rozwój rodziny. W województwie łódzkim organizujemy lub współpracujemy przy wielu przedsięwzięciach, choćby takich jak Łódzkie Dni Rodziny, Festyn Rodzinny w Zduńskiej Woli, akcje gwiazdkowe w kilku oddziałach, o czym niejednokrotnie pisano w „Naszym Głosie”. Tym razem warto wspomnieć o funkcjonującej przy parafii NMP …

Czytaj więcej

Ocena pracy Stowarzyszenia w roku ubiegłym (05/2007)

28 marca, na posiedzeniu Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Warszawie, dokonano oceny działalności organizacji w 2006 r. Informację o zrealizowanych przez oddziały Stowarzyszenia projektach i inicjatywach, inspirowanych uchwałą programową Zarządu Głównego przedstawił Karol Irmler wiceprzewodniczący. O pracy formacyjnej mówił wiceprzewodniczący ZG Marek Koryciński. W dyskusji wskazywano na potrzebę lepszego pokazywania i udostępnienia dorobku organizacji, co wobec ograniczonego oddziaływania …

Czytaj więcej

Spotkanie z Kardynałem – 5/2007

Przedstawiciele „Civitas Christiana” z całej Polski spotkali się w Henrykowie z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem. Henryków był siedzibą opactwa, któremu kultura polska zawdzięcza słynną księgę henrykowską, z pierwszym zdaniem wyrażonym w języku polskim. Spotkanie rozpoczęło się krótkim powitaniem z Jego Eminencją oraz ks. dr. Janem Adamarczukiem, w trakcie którego Ziemowit Gawski przewodniczący Zarządu Głównego, przekazał Kardynałowi dar – ornat z wizerunkiem …

Czytaj więcej

Współpracując można więcej

Wśród różnorodnych działań „Civitas Christiana” na Podkarpaciu, część adresowana jest do rodzin. Bezinteresowna chęć służenia bliźnim, wsparta logistyką i doświadczeniem organizacji pozarządowych jest często wykorzystywana przez władze lokalne. Szczególnie wtedy, gdy znane są umiejętności konkretnych organizacji, a ich cele statutowe pokrywają się z polityką społeczną prowadzoną przez samorządy.

Czytaj więcej