Z życia „Civitas Christiana”

XVIII Gnieźnińskie Dni Rodziny

Tegoroczne Dni Rodziny odbywały się w nurcie działań Kościoła i wyzwań naszych czasów

Czytaj więcej

Nadzieja wbrew nadziei

VIII Dni Papieskie w Ostródzie nawiązywały do 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II

Czytaj więcej

Idąc w modlitewnej ciszy

W sobotę 22 września 4 tys. osób przeszło w X Marszu dla Życia w Berlinie pod hasłem „Tak dla życia, dla Europy bez aborcji i eutanazji”

Czytaj więcej

Z potrzeby serca

II Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Marszy dla Życia w Polsce

Czytaj więcej

Na kresowych szlakach

W ramach wakacyjnych zajęć Centralnego Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej grupa uczestników pierwszego i drugiego roku pojechała na Ukrainę

Czytaj więcej

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens

Inauguracyjne Posiedzenie Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyło się 18 września 2012 roku

Czytaj więcej

Witryna poetycka Civitas Christiana – Izabela Zubko

Rozmowa pod nieobecność Na skórzanym fotelu zasnął dotyk palców niewidoczna dłoń odgania obudzony kurz

Czytaj więcej