Z życia „Civitas Christiana”

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens

Inauguracyjne Posiedzenie Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbyło się 18 września 2012 roku

Czytaj więcej

Witryna poetycka Civitas Christiana – Izabela Zubko

Rozmowa pod nieobecność Na skórzanym fotelu zasnął dotyk palców niewidoczna dłoń odgania obudzony kurz

Czytaj więcej