Home / Felietony (page 11)

Felietony

O potrzebie ciszy wielkanocnej

Wielki Tydzień we wspomnieniach to wiosenne powietrze, wyprawa na targ po świeże jajka i chrzan do koszyczka, nie do końca pojęta tajemnica Ostatniej Wieczerzy, cisza Wielkiego Piątku i smutny klekot kołatek w czasie wieczornego nabożeństwa, zapach upieczonych w tym dniu babek i sernika, radość z pakowania do koszyka cukrowego baranka, …

Więcej »

Post – smierć – nowe życie

Nastawienie komercyjne społeczeństwa współczesnego cechuje nie tylko to, że ma ono chrakter globalny, ale przede wsztystkim, że stopniowo obejmuje ono wszelkie dziedziny ludzkiego życia, zarówno te świeckie jak i sakralne.

Więcej »

Wcielenie, Odkupienie, Zmartwychwstanie – Trójca nierozdzielna

Liturgia Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia znowu, po raz już blisko dwutysięczny, kieruje nas ku tajemnicy Zmartwychwstania. Wydarzenie dokonało się w trzeci dzień po Golgocie i ani trochę nie „rozpływa się, jak łzy na deszczu”, ale sięga swą istotą Dnia Ostatecznego.

Więcej »

Edyta Stein – życie i dzieło wyjątkowej kobiety

W jednym ze swoich życiorysów Edyta Stein napisała: „12 października 1891 roku urodziłam się ja, Edyta Stein, córka zmarłego kupca Siegfrieda Stein i jego żony Auguste, z d. Courant we Wrocławiu. Mam obywatelstwo pruskie i jestem Żydówką”. Ten fragment życiorysu wskazuje na świadomość obywatelską i narodową Stein, która próbowała łączyć …

Więcej »

Stara przyszłość

Jak zmieni się świat w ciągu najbliższych 100 lat? Jak inżynieria genetyczna zmieni nasze życie? Francis Fukuyama w Końcu człowieka pokazuje trzy możliwe drogi rozwoju w ciągu najbliższych dwóch pokoleń. Pierwszą z nich będzie odkrycie, że ludzka psychika jest dużo bardziej plastyczna, niż się dotychczas wydawało. Rozwój genomiki pozwoli idealnie …

Więcej »

Ponowne przyjście Jezusa, czyli New Age z przytupem

Obecny szybki postęp nauk biologicznych i medycznych sprawił, że od jakiegoś czasu możliwe jest replikowanie nie tylko organów, ale całych organizmów. Wyjęcie kodu genetycznego z komórki i wklejenie jej do komórek rozrodczych nie nastręcza już wielkiego kłopotu.

Więcej »

Większe zło, większe dobro

Zło, którego wciąż doświadczamy, stanowi dla nas wielkie wyzwanie: jak fizycznie, moralnie i intelektualnie poradzić sobie z tym, czego w naszym najgłębszym przekonaniu w ogóle nie powinno być?

Więcej »

Świat wypada z kolein

Powtarzając za Szekspirem przerażające i pełne melancholii słowa: „Świat wypadł z kolein”, cóż uczynić możemy, kiedy rzec można, że tak się stało, a byt zdaje się objawiać swą grozę

Więcej »

Mrok i odwaga

Coraz częściej widzę różne formy ucieczki od życia, lęk przed prawdą, ból trwania w miejscu, którego się nie akceptuje. Streszcza się to w krótkich zdaniach, słowach, monosylabach, spojrzeniach, gestach i półgestach, czasami już tylko w zaburzonym rytmie oddechu. Mówi się więc, że wszystko jest bez sensu, że życie mnie przerasta, …

Więcej »