Home / Historia (page 17)

Historia

Potężna broń

28 lipca 2014 r. będziemy obchodzić setną rocznicę wybuchu I wojny światowej. Była to pierwsza wojna o charakterze totalnym, w której zaangażowane były nie tylko armie, ale także ludność cywilna. To pierwszy tak ogromny konflikt zbrojny w historii ludzkości. Trwał on cztery lata i przyniósł miliony zabitych.

Więcej »

Stulecie ekonomicznej prosperity

Mit dziewiętnastowiecznego „wilczego” kapitalizmu, który wyzyskiwał robotników, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Okres od Kongresu Wiedeńskiego do I wojny światowej to czas szybkiego rozwoju i wzrostu dobrobytu całych rzesz społecznych.

Więcej »

Epoka, która się skończyła

„Piękna epoka” (La Belle Epoque), w której żyły społeczeństwa najwyżej rozwiniętych krajów zachodnich na początku XX w., charakteryzowała się samozadowoleniem sytych warstw społecznych i niepokojami wśród warstw upośledzonych, karmionych radykalnymi ideologiami, sprzecznymi prądami duchowymi, a także rosnącymi napięciami międzynarodowymi.

Więcej »

Polscy badacze i odkrywcy sześciu kontynentów

Gdy ojczyzna była pod zaborami, tysiące polskich zesłańców przemierzały Syberię, od Archangielska po Cieśninę Beringa. Wielu polskich badaczy podejmowało wyprawy na wszystkie kontynenty. Góry, doliny, rzeki i wyspy otrzymywały polskie nazwy. Liczne odkrycia w różnych dziedzinach nauki przechodziły do historii. Wiele wynalazków stanowi trwały wkład w rozwój cywilizacji europejskiej i …

Więcej »

Z dziejów liturgii Bożego Ciała

Święto Bożego Ciała pozostaje głęboko osadzone w historii kultu eucharystycznego w okresie dojrzałego średniowiecza. Impulsem do jego ustanowienia stały się objawienia zakonnicy z klasztoru francuskiego w Mont Cornillon, św. Julianny.

Więcej »

Stracone złudzenia

W wielu opracowaniach poświęconych historii XIX stulecia można się spotkać z poglądem, że w istocie wiek ten nie zakończył się w Europie zgodnie z przyjętą chronologią w 1900 r., ale dopiero w sierpniu 1914 r., w chwili wybuchu globalnego konfliktu zbrojnego, określanego w późniejszej historiografii mianem wielkiej wojny lub wojny …

Więcej »

Takiego prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat

W jego pogrzebie uczestniczyło ok. pół miliona osób, obecni byli wszyscy polscy biskupi, delegacje większości episkopatów europejskich i Stanów Zjednoczonych, były najwyższe władze PRL. 33 lata temu – 28 maja 1981 r. – zmarł Stefan kard. Wyszyński, niekoronowany król Polski, obrońca ojczyzny, Prymas Tysiąclecia.

Więcej »

Monte Cassino – największa bitwa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

O godz. 9.30 18 maja 1944 r. patrol ppor. Kazimierza Gurbiela z 12. Pułku Ułanów Podolskich dotarł do klasztoru Monte Cassino i zawiesił proporczyk pułkowy na ruinach opactwa benedyktynów. O godz. 11.45 na murach wywieszono polską flagę państwową. Wkrótce z rozkazu gen. Władysława Andersa obok niej umieszczono flagę brytyjską.

Więcej »