Strona główna / Historia (page 19)

Historia

Polska w obozie, czyli w sowieckim imperium (1945-1989)

Relacja video ze spotkania z prof. Andrzejem Nowakiem, które odbyło się 7 maja 2013 r. w Auli Domu Pielgrzyma „Amicus” Parafii Św. Stanisława Kostki w Warszawie. Organizatorem spotkania jest Oddział Okręgowy w Warszawie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Wykład w ramach cyklu: „POLSKA — ROSJA: GEOPOLITYKA I TRUDNE SĄSIEDZTWO”.

Więcej »

Wołyńskie ludobójstwo

                       Według spisu z 1931 roku województwo wołyńskie zamieszkiwało 2 085 000 ludności. Charakteryzowało się ono dużym zróżnicowaniem narodowościowym, społecznym, religijnym i kulturowym. Znaczną większość stanowiła ludność rusińska (ukraińska) – 63,9% (ok. 1 456 000). Następni pod względem liczby byli Polacy – 15,6% (ok. 340 000); Żydzi – 10% (ok. …

Więcej »

Prymasostwo w najnowszych dziejach Polski

Prymasostwo w Polsce związane było z archidiecezją gnieźnieńską jako pierwszą polską metropolią. Od śmierci Zygmunta Augusta w 1572 roku do 1764 w okresach bezkrólewia prymas pełnił funkcję interrexa. Posiadał więc władzę polityczną i obowiązek zwoływania sejmu elekcyjnego oraz ogłaszania wyboru króla. Prymasowi przysługiwało też od 1451 roku prawo koronowania króla …

Więcej »

Prymasa Tysiąclecia zmagania o ziemie zachodnie

Powojenne zmiany terytorialne wpłynęły także na kształt administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, ·która w świetlne prawa kanonicznego pozostawała pod jurysdykcją niemieckiej administracji kościelnej, a jej pełne uregulowanie według Watykanu wymagało unormowania relacji polsko-niemieckich.  

Więcej »

Maryjność Prymasa Tysiąclecia

Życie, postawę nieugiętego Świadka Wiary i gorliwego patrioty, myśl teologiczną i społeczną, działalność pasterską Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia można analizować pod wieloma aspektami. Wydaje się jednak, że swego rodzaju fundamentem, tych wszystkich aspektów jest maryjność.

Więcej »

Wolno nam już umrzeć

Wolna, silna Polska, nieodzowny warunek dalszego istnienia uciemiężonego ludu polskiego w narodowej wspólnocie to cel, do którego dążył ks. gen. Stanisław Brzóska. Jego niezłomna postawa i ofiara z życia, jaką złożył w czasie Powstania Styczniowego, symbolizują więź Kościoła polskiego z porywającymi się do walki o wolność wiernymi. Walkę tę uważał …

Więcej »

Dbał o pogodną atmosferę

Poznałam księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego jako dziecko, kiedy 14 września 1952 roku bierzmował mnie w kościele Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. Wtedy bierzmowanie było zaraz po pierwszej Komunii świętej. Przyjęłam ją wcześniej, mając 7 lat, a więc w czasie bierzmowania miałam 8 lat. Jednak doskonale pamiętam tę chwilę.

Więcej »