Home / Historia (page 26)

Historia

Polska między Niemcami a Rosją w okresie międzywojennym (część I)

Na początku lat dwudziestych czynnikiem w znacznym stopniu kształtującym stosunki polityczne między Warszawą, Moskwą a Berlinem był podpisany 16 kwietnia 19 22 roku w Rapallo układ między Niemcami a Rosją Sowiecką. Znaczenie tego układu nie polegało na zawartych w nim postanowieniach, lecz na jego politycznych implikacjach. Otworzył on bowiem dziesięcioletni …

Więcej »

Znak, któremu sprzeciwiać się bedą

Historia dyskryminacji symboli i wartości ewangelicznych jest tak stara, jak chrześcijaństwo. Można powiedzieć, że właśnie rozpoczęła się na krzyżu, który do dzisiaj jest znakiem, któremu świat się sprzeciwia i sprzeciwiać się będzie. Nie chodzi tu jednak o sam symbol religijny, ale przede wszystkim o wartości, które niesie ze sobą od …

Więcej »

Zapomniany holokaust Europy Środkowej

Oddział Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Okręgowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, pod patronatem gdańskiego „Gościa” i Radia Plus, zorganizowały w ramach obchodzonej w ubiegłym roku 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej sympozjum naukowe „Człowiek w trybach historii – ludobójstwo na ziemiach polskich w latach II wojny światowej”.

Więcej »

Gorący styczeń 1919

O ile wydarzenia związane z zajęciem przez Wojsko Polskie Zaolzia jesienią 19 38 roku są stosunkowo dobrze zbadane przez historyków, to warto również pamiętać o polsko-czeskim konflikcie o Śląsk Cieszyński, który wybuchł na progu odzyskanej przez obydwa kraje niepodległości. Przez cały okres Dwudziestolecia kładł się on cieniem na dwustronne relacje …

Więcej »

Gdzie Duch Boży – tam wolność

Lata 1860-1861 to początek wielkich manifestacji patriotyczno-religijnych. W Warszawie pojawiają się pierwsze wydania konspiracyjnej prasy: „Dziennika Narodowego”, „Dzwonu Duchownego”, „Sternika”, „Prawdy”. W okupowanej stolicy powstaje pismo „Stany Zjednoczone Warszawy”. Lista zamawianych mszy w intencji ojczyzny jest tak długa że można dostrzec rywalizację fundatorów. Są między nimi przedstawiciele wszystkich stanów i …

Więcej »

Polonia semper fidelis

W Gdańsku odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona Janowi III Sobieskiemu, którego związki z Gdańskiem i Pomorzem są liczne i trwałe. Przy tej okazji należy również przypomnieć, zapomniany fakt ofiarowania papieżowi Leonowi XIII obrazu Jana Matejki „Sobieski pod Wiedniem”.

Więcej »

Sługa Ewangelii – ks. prof. Henryk Mosing

W styczniu mija sto lat od urodzin ks. prof. Henryka Mosinga, uczonego, epidemiologa, który zostawił po sobie pokaźny dorobek naukowy i wychował pokolenie riketsjologów z „lwowskiej szkoły Mosinga”, a jednocześnie lekarza społecznika, do dziś wspominanego przez setki ludzi, jako „dobrego pana doktora”. Przez lata mało kto wiedział, że ten autorytet …

Więcej »

Animator życia narodowego i kościelnego

Fan Noli, znany także jako Theofan (Fan) Stilian Noli, należy do najwybitniejszych postaci w dziejach narodu albańskiego i historii tamtejszego prawosławia. Był on nie tylko duchownym, lecz działaczem niepodległościowym i politykiem, a także poetą, tłumaczem, dziennikarzem i kompozytorem.

Więcej »

Kościół – między Wschodem a Zachodem

Rozłam Kościoła Wschodniego i Zachodniego, w literaturze znany jako tzw. schizma wschodnia, dokonał się w 1054 roku. Datę tę należy jednak traktować umownie, gdyż świadomość zerwania wzajemnych stosunków i przekonanie o tym, że z powodu różnic w pojmowaniu wiary nie da się już wspólnie budować jedności, ugruntowało się w społeczeństwach …

Więcej »

Ocalić od zapomnienia

Od 28 września do 4 października prawie 40-osobowa grupa uczniów i nauczycieli z Częstochowy i Tychów pielgrzymowała do Katynia i innych miejsc kaźni na nieludzkiej ziemi. Wyjazd edukacyjno-patriotyczny stanowił główną nagrodę w konkursie na folder ścieżki edukacyjno-dydaktycznej z najnowszej historii Polski „Zło dobrem zwyciężaj” otwartej w maju u podnóża Jasnej …

Więcej »