Home / Historia (page 27)

Historia

Kościół – między Wschodem a Zachodem

Rozłam Kościoła Wschodniego i Zachodniego, w literaturze znany jako tzw. schizma wschodnia, dokonał się w 1054 roku. Datę tę należy jednak traktować umownie, gdyż świadomość zerwania wzajemnych stosunków i przekonanie o tym, że z powodu różnic w pojmowaniu wiary nie da się już wspólnie budować jedności, ugruntowało się w społeczeństwach …

Więcej »

Ocalić od zapomnienia

Od 28 września do 4 października prawie 40-osobowa grupa uczniów i nauczycieli z Częstochowy i Tychów pielgrzymowała do Katynia i innych miejsc kaźni na nieludzkiej ziemi. Wyjazd edukacyjno-patriotyczny stanowił główną nagrodę w konkursie na folder ścieżki edukacyjno-dydaktycznej z najnowszej historii Polski „Zło dobrem zwyciężaj” otwartej w maju u podnóża Jasnej …

Więcej »

Listopad

3 listopada 1370 r. Król Kazimierz Wielki zapisał w testamencie swemu wnukowi Kaźkowi Słupskiemu Ziemie Dobrzyńską i Sieradzką oraz część Kujaw.

Więcej »

Katyń – pierwszy krok w bolszewizacji Polski

Co jest moralnie złe, nie może być politycznie dobre Abraham Lincoln Minęła siedemdziesiąta rocznica wybuchu II wojny światowej. Niebawem upłynie siedemdziesiąt lat od sowieckiego ludobójstwa w Katyniu. Nadal niemożliwe jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej zbrodni przeciw narodowi polskiemu. Ustawiczne matactwo towarzyszy sprawie katyńskiej nie tylko na obszarze Federacji Rosyjskiej. Przez …

Więcej »

Wobec własnej historii

Z okazji 65. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego pojawiły się na murach i budynkach stolicy prace młodych artystów upamiętniające to wydarzenie. Okazuje się, że tematykę narodową można podjąć w sposób nowoczesny i nienachalny. Czy motywy związane z polskością znajdują wyraz w twórczości artystów młodego pokolenia tylko przy okazjach rocznic, ze względu …

Więcej »

Posoborowy Kościół dialogu

Sobór Watykański II zmienił oblicze Kościoła i jest to rzecz oczywista. Pozostaje pytanie, jak go zmienił. Które z soborowych postanowień najbardziej wpłynęły na odnowienie Kościoła? Wydaje się, że należałoby wskazać tu na wymiar dialogiczny jego działalności. Projekty ekumeniczne i dialogu międzyreligijnego już w trakcie Soboru napotkały na ostry sprzeciw części …

Więcej »

Inspiracja dla świata współczesnego

  Przeszło czterdzieści siedem lat temu, 11 października 1962 roku papież Jan XXIII uroczyście zainaugurował pierwszą sesję Soboru Watykańskiego II. W bulli Humanae salutis stwierdził konieczność odnowy Kościoła, zmierzającej do tego, by „uczynić Kościół zdolniejszym do rozwiązywania współczesnych problemów”. Przez następne trzy lata zgromadzenie biskupów z całego świata wraz z …

Więcej »

Większy od swych czynów

To człowiek-legenda, ale legenda szczególna, bo oparta na czynach, działaniach, postawie, na rzeczach uchwytnych, wręcz materialnych, choć nie zawsze poddawanych właściwym interpretacjom. Zwłaszcza za Jego życia, gdy ta legenda się rodziła… Ona wszelako i dziś nie zamiera, lecz nadal jest żywa, zwłaszcza w sercach i umysłach tych, którzy czują i …

Więcej »