Home / Historia (page 28)

Historia

Żelazna pięść cara

  Cytadelę Warszawską wybudowano po to, by wybić z polskich głów marzenia o niepodległym państwie. Ten cel nigdy jednak nie został osiągnięty. Polacy bali się twierdzy przesłuchań, więzienia i rosyjskiego terroruu. Jednak nie zapomnieli o Ojczyźnie i niepodległości.

Więcej »

Przeciw litewskim represjom

  Działania zbrojne na Suwalszczyźnie, a przede wszystkim powstanie sejneńskie, zapobiegły tragicznemu losowi mieszkańców tej ziemi. Groziło bowiem włączenie Suwalszczyzny w obszar przedwojennego państwa litewskiego, co oznaczałoby zlikwidowanie polskości podobnie jak na Kowieńszczyźnie

Więcej »

Pod znakiem Prometeusza

25 stycznia 1831 r. na ulice ogarniętej powstańczym entuzjazmem Warszawy wyszła manifestacja. Upamiętniono w niej zamordowanych w 1826 r. przez władze carskie pięciu przywódców rosyjskiego ruchu dekabrystów. Uczestnicy pochodu nieśli ze sobą tylko dwa białe sztandary, na których wokół dużego, czerwonego krzyża, widniało zapisane czarnymi literami „W Imię Boga za …

Więcej »

Kościoły drewniane w Polsce Żuków

Pierwsze wzmianki o żukowskiej parafii pochodzą z XIII w. Wymienia się ją również w dokumentach państwowych i kościelnych z 1411 r. Drugą parafię utworzyli książęta mazowieccy w 1520 r. Obecny kościół jest trzecią z kolei budowlą wzniesiona przez ks. Mateusza Górzyńskiego, wikariusza kolegiaty warszawskiej w 1677 r. Konsekrował ją biskup …

Więcej »

Polska przetrwała cz.2

wykluczyć wojnę jako środek rozstrzygania sporów międzynarodowych. Zamiast tego podpisano pakt Brianda- Kelloga i przyjęto traktat o mniejszościach narodowych, brutalnie wykorzystywany przeciw Polsce. Rozpoczynał się marsz ku wojnie pod sztandarem pokoju. Zasada zbiorowego bezpieczeństwa przestała istnieć. Upadały demokracje w Niemczech, państwach nowej Europy, Włoszech. Na tych słabościach porządku powersalskiego budują …

Więcej »

Październik

1 października 1409 r. W nowo rozpoczętej wojnie Królestwa Polskiego z Zakonem Krzyżackim wojska zokonne zdobyły i spaliły Bydgoszcz. Po 5 dniach Polacy odbili miasto. Zawarto rozejm do wiosny roku następnego.

Więcej »

Kalendarz historyczny: sierpień

Sierpień 4 sierpnia 1306 roku W Ołomuńcu skrytobójczo zamordowano Wacława III, ostatniego władcę czeskiego z dynastii Przemyślidów, który od 1305 roku uzurpował sobie prawo do korony polskiej po Wacławie II czeskim.

Więcej »

Czwarty rozbiór Polski

Widziałem Polskę zdradzoną to obraz powojennej rzeczywistości naszego kraju widziany oczami pierwszego ambasadora Stanów Zjednoczonych. Lektura gorzka, ale i pouczająca. Uświadamia bowiem, jakie miejsce w hierarchii interesów wielkich mocarstw zajmowała sprawa polska, kiedy II wojna światowa miała się ku końcowi i tuż po jej zakończeniu.

Więcej »

Droga do świętości

Z siostrą Teresą Antoniettą Frącek ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryja rozmawia Mirosława Łomnicka

Więcej »

Nadwiślańskie sanktuarium Matki Boskiej

Czerwińsk jest położony na prawym brzegu Wisły. Z wysokiej skarpy rozciąga się wspaniały widok na zachodnią część Puszczy Kampinoskiej. Turystów „przyciąga” tu romański zespół klasztornokościelny, a pielgrzymi w Bazylice Zwiastowania modlą się przed obrazem Matki Najświętszej.

Więcej »