Home / Historia (page 28)

Historia

Kościoły drewniane w Polsce Żuków

Pierwsze wzmianki o żukowskiej parafii pochodzą z XIII w. Wymienia się ją również w dokumentach państwowych i kościelnych z 1411 r. Drugą parafię utworzyli książęta mazowieccy w 1520 r. Obecny kościół jest trzecią z kolei budowlą wzniesiona przez ks. Mateusza Górzyńskiego, wikariusza kolegiaty warszawskiej w 1677 r. Konsekrował ją biskup …

Więcej »

Polska przetrwała cz.2

wykluczyć wojnę jako środek rozstrzygania sporów międzynarodowych. Zamiast tego podpisano pakt Brianda- Kelloga i przyjęto traktat o mniejszościach narodowych, brutalnie wykorzystywany przeciw Polsce. Rozpoczynał się marsz ku wojnie pod sztandarem pokoju. Zasada zbiorowego bezpieczeństwa przestała istnieć. Upadały demokracje w Niemczech, państwach nowej Europy, Włoszech. Na tych słabościach porządku powersalskiego budują …

Więcej »

Październik

1 października 1409 r. W nowo rozpoczętej wojnie Królestwa Polskiego z Zakonem Krzyżackim wojska zokonne zdobyły i spaliły Bydgoszcz. Po 5 dniach Polacy odbili miasto. Zawarto rozejm do wiosny roku następnego.

Więcej »

Kalendarz historyczny: sierpień

Sierpień 4 sierpnia 1306 roku W Ołomuńcu skrytobójczo zamordowano Wacława III, ostatniego władcę czeskiego z dynastii Przemyślidów, który od 1305 roku uzurpował sobie prawo do korony polskiej po Wacławie II czeskim.

Więcej »

Czwarty rozbiór Polski

Widziałem Polskę zdradzoną to obraz powojennej rzeczywistości naszego kraju widziany oczami pierwszego ambasadora Stanów Zjednoczonych. Lektura gorzka, ale i pouczająca. Uświadamia bowiem, jakie miejsce w hierarchii interesów wielkich mocarstw zajmowała sprawa polska, kiedy II wojna światowa miała się ku końcowi i tuż po jej zakończeniu.

Więcej »

Droga do świętości

Z siostrą Teresą Antoniettą Frącek ze Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryja rozmawia Mirosława Łomnicka

Więcej »

Nadwiślańskie sanktuarium Matki Boskiej

Czerwińsk jest położony na prawym brzegu Wisły. Z wysokiej skarpy rozciąga się wspaniały widok na zachodnią część Puszczy Kampinoskiej. Turystów „przyciąga” tu romański zespół klasztornokościelny, a pielgrzymi w Bazylice Zwiastowania modlą się przed obrazem Matki Najświętszej.

Więcej »

Mecenas doby baroku

Mecenas doby baroku Jarosław Kossakowski Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645–1705) – tak zatytułowaną ekspozycję przygotowało Muzeum w Wilanowie z kilku istotnych powodów. Prymas Michał Radziejowski jako bliski krewny króla Jana III Sobieskiego bywał bardzo często w Wilanowie, a przede wszystkim był ważnym współpracownikiem i doradcą …

Więcej »

Bój o doskonałość

Doskonałość to odwieczne ludzkie marzenie, uosobione w boskości, po którą człowiek od czasu do czasu wyciąga rękę (bywa, że uzbrojoną). Za każdym jednak razem ponosi porażkę, stąd rodzi się pytanie: czy doskonałość jest dla nas w ogóle osiągalna?

Więcej »

Fenomen unii polsko-litewskiej

Trzeba spojrzeć na mapę Polski z XVI i XVII wieku i na mapę Wielkiego Księstwa Litewskiego sprzed lat 60. XVI stulecia, by lepiej zrozumieć, czym była unia Polski z Litwą. Jej historia datuje się od aktu w Krewie podpisanego przez Władysława Jagiełłę (1385 ) i chrztu Litwy w obrządku katolickim …

Więcej »