Historia

Litewscy bohaterowie puszczeni w „gaciach”

Od lat trwa na Litwie antypolska kampania, mająca na celu nie tylko wynarodowienie Polaków, ale i fałszowanie historii. Jej integralnym elementem jest szkalowanie Armii Krajowej. Publikowane w litewskiej prasie opowieści w przytłaczającej większości nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Chcemy opowiedzieć o niezwykłej walce wileńskiej AK z jedną z hitlerowskich formacji nacjonalistycznych.

Czytaj więcej

Aborcja w nauczaniu Ojców Kościoła

Życie według starożytnych zaczynało się jeszcze przed narodzeniem, a usunięcie dziecka z łona matki było czynem godnym potępienia, budzącym głos sprzeciwu. Wątpliwości, a w konsekwencji rozbieżności, powstawały jedynie jeśli chodzi o klasyfikację aborcji – zadawano sobie pytania, czy była ona zabójstwem człowieka, czy też zabójstwem embriona, czyli ciała dopiero oczeku- jącego na duszę. Pytano również, czy była zbrodnią, którą należało …

Czytaj więcej

Kalendarium: Historia: Styczeń

Styczeń Styczeń 997 r. Św. Wojciech – biskup Pragi – podjął wyprawę chrystianizacyjną na tereny Pomorzan.

Czytaj więcej

Patriarcha jedności prawosławia

Dotychczasowy metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl, którego Sobór lokalny tzw. pomiestny wybrał na patriarchę Moskwy i Wszechrusi, to jeden z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych hierarchów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Czytaj więcej

Czas święty, czas wojny

Jeśli przyjmiemy, że na wymiar społeczny i obyczajowy świąt Bożego Narodzenia w tradycji polskiej składają się takie elementy, jak: spotkanie rodziny, pojednanie zwaśnionych stron, przejawiające się w geście dzielenia opłatkiem, oraz udekorowanie mieszkania, to można uznać, że w czasie wojny, będącej aktem zniszczenia struktury dotychczasowego porządku – wartości te ulegają zawieszeniu, a niektóre odwróceniu.

Czytaj więcej

Pomniki imperialnej architektury

„W oczach Rosji Europa jest łupem, który wcześniej czy później… wpadnie w jej ręce” pisał markiz de Custine w „Listach z Rosji”. Asymilacja anektowanych terenów odbywała się w myśl doktryny: „Jedna Rosja, jedna wiara, jeden car”.

Czytaj więcej

Powstanie nadziei

„Ku upamiętnieniu bohaterskich walk Wojska Polskiego na polach Grochowa, pod Olszynką zapoczątkowanych w dniu 25 lutego 1831 r. w setną rocznicę tego historycznego czynu, przodkom ku chwale, potomnym dla godnego przykładu, współcześni zgromadzeni na polach Grochowa w niedzielę dnia 1-ego marca 1931 r. zakładają kamień węgielny pod budowę Pomnika – Mauzoleum”.

Czytaj więcej

Antypolska propaganda historyczna w Federacji Rosyjskiej

W postkomunistycznej Rosji po krótkim okresie triumfu wolności słowa oraz prawdziwie niezależnych mediów i swobody informacyjnej nastąpił stopniowy powrót do praktyki sterowania informacją przez centralne ośrodki władzy oraz oddziaływania na jej treści i formę pod pretekstem ochrony interesów państwa.

Czytaj więcej

Zbrodnie wielkoruskiego szowinizmu i bolszewizmu

Sprawa katyńska była i pozostanie próbą sumienia. Odpowiedzialności i osądzenia komunistycznych funkcjonariuszy i państwa sowieckiego przemilczeć się nie da. W 69. rocznicę zbrodni katyńskiej przypomnijmy, że w PRL przemilczano nie tylko zbrodnię katyńską, ale także nasze stosunki z Wielkim Księstwem Moskiewskim i imperium rosyjskim.

Czytaj więcej

Geopolityka przeciw suwerenności

Los Europy Środkowowschodniej po II wojnie światowej jest wynikiem brutalnej realizacji idei rosyjskiego imperializmu realizowanego przez Stalina. To logiczna konsekwencja klęski Niemiec, narodzin imperium sowieckiego i naiwności Amerykanów oraz Anglików.

Czytaj więcej