Historia

Nie ugiął się przed nikim

Przy grobie kardynała Wyszyńskiego w warszawskiej katedrze św. Jana Chrzciciela nogi same zginają się do modlitwy. Choć w maju mija dokładnie 28 lat od jego śmierci, to pamięć o Prymasie Tysiąclecia wciąż jest żywa.

Czytaj więcej

Człowiek zawierzenia

Z Ewą K. Czaczkowską, autorką książki Kardynał Wyszyński, rozmawia Andrzej Jakubik. Interreks, Prymas Tysiąclecia, Mąż Stanu – tak najczęściej mówi się, wspominając kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ale czy Polacy znają dorobek Prymasa i rolę, jaką odegrał w historii Polski, czy raczej automatycznie powtarzają wspomniane tytuły?

Czytaj więcej

Uchronił miasto przed katastrofą

Wielu Polaków jest dumnych, gdy myśli o bitwie pod Warszawą w 1920 roku. To naturalne, ponieważ tylko naszemu wojsku udało się pokonać przeważającą armię „robotników i chłopów” w otwartym polu. Podziwiamy marszałka Piłsudskiego, generała Rozwadowskiego i innych współautorów wspaniałego zwycięstwa. Są jednak bohaterowie znani mniej albo w ogóle, którzy choć pełni niezwykłego poświęcenia, mają co najwyżej niszowe miejsce w społecznej …

Czytaj więcej

Kalendarz historyczny: Marzec

2 marca 13 roku

Czytaj więcej

Życie ludzkie ogarnięte jest cywilizacją

We wrocławskim oddziale „Civitas Christiana” odbyło się spotkanie, na którym Piotr Sutowicz wygłosił odczyt „Feliks Koneczny i jego teoria wielości cywilizacji – refleksje u progu XXI wieku”. Feliks Koneczny wyodrębnił pięć kategorii bytu, które decydują o miejscu danej cywilizacji w świecie. Są nimi: dobro, prawda, zdrowie i dobrobyt oraz piękno. Do kategorii dobra zaliczył on zagadnienie moralności. Uznał, że moralność …

Czytaj więcej

Swego nie znacie

Radzymin, położony około 20 km na wschód od Warszawy, należy do najstarszych miast na Mazowszu. Z dawnego układu przestrzennego zachował się Stary Rynek – plac handlowy nieopodal zabytkowego kościoła. Osada targowa pochodzi z okresu średniowiecza. Lokowana była w XV wieku na prawie chełmińskim przez księcia Bolesława V. Dwa lata wcześniej – a dokładnie 5 lutego 1471 roku – erygowano parafię …

Czytaj więcej

Opowieści Puszczy Nalibockiej

W trakcie podróży po Nowogródczyźnie w czerwcu 2007 roku słuchałem na zamku w Lidzie opowieści miejscowej przewodniczki o dziejach dziejów Jagiellonów i samej budowli sięgającej XV wieku. Przewodniczka dziękowała nam, że interesujemy się „ich” historią. Przestawało jednak być zabawnie, gdy dowiadywaliśmy się, że władze II RP nie interesowały się zamkiem, a zaczęła to robić dopiero… władza radziecka. Dalej usłyszeliśmy po …

Czytaj więcej

Homo religiosus

Świat, człowiek i religia to nierozerwalna całość, a postawa duchowa, nakierunkowana na doświadczenie sacrum, towarzyszyła ludziom we wszystkich epokach.

Czytaj więcej

Opiekun dzieci i malarz Matki Bożej

Profesor był legendą polskiej chirurgii dziecięcej, wieloletnim kierownikiem pierwszej w Polsce Kliniki Chirurgii Dziecięcej przy ul. Litewskiej w Warszawie. W 1984 roku w warszawskim kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, w którym profesor najczęściej się modlił, odsłonięta została tablica pamiątkowa z jego wizerunkiem, ufundowana przez jego uczniów, warszawskich lekarzy. W zachowanych listach, jakie do profesora kierował Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, odnajdujemy …

Czytaj więcej

Podziemie aborcyjne w Polsce

Projekt ustawy o zmianie art. 38 Konstytucji RP, zgłoszony w Sejmie 26 października 2006 roku, dotyczący doprecyzowania ochrony życia człowieka poprzez dodanie zapisu „od poczęcia do naturalnej śmierci”, na nowo otworzył społeczną i polityczną dyskusję nad problemem aborcji w Polsce. Kwestia podziemia aborcyjnego jest jednym z głównym argumentów politycznych zwolenników legalności przerywania ciąży. Postulują oni, że wobec rzekomo ogromnej skali …

Czytaj więcej