Home / Historia (page 32)

Historia

Życie ludzkie ogarnięte jest cywilizacją

We wrocławskim oddziale „Civitas Christiana” odbyło się spotkanie, na którym Piotr Sutowicz wygłosił odczyt „Feliks Koneczny i jego teoria wielości cywilizacji – refleksje u progu XXI wieku”. Feliks Koneczny wyodrębnił pięć kategorii bytu, które decydują o miejscu danej cywilizacji w świecie. Są nimi: dobro, prawda, zdrowie i dobrobyt oraz piękno. …

Więcej »

Swego nie znacie

Radzymin, położony około 20 km na wschód od Warszawy, należy do najstarszych miast na Mazowszu. Z dawnego układu przestrzennego zachował się Stary Rynek – plac handlowy nieopodal zabytkowego kościoła. Osada targowa pochodzi z okresu średniowiecza. Lokowana była w XV wieku na prawie chełmińskim przez księcia Bolesława V. Dwa lata wcześniej …

Więcej »

Opowieści Puszczy Nalibockiej

W trakcie podróży po Nowogródczyźnie w czerwcu 2007 roku słuchałem na zamku w Lidzie opowieści miejscowej przewodniczki o dziejach dziejów Jagiellonów i samej budowli sięgającej XV wieku. Przewodniczka dziękowała nam, że interesujemy się „ich” historią. Przestawało jednak być zabawnie, gdy dowiadywaliśmy się, że władze II RP nie interesowały się zamkiem, …

Więcej »

Homo religiosus

Świat, człowiek i religia to nierozerwalna całość, a postawa duchowa, nakierunkowana na doświadczenie sacrum, towarzyszyła ludziom we wszystkich epokach.

Więcej »

Opiekun dzieci i malarz Matki Bożej

Profesor był legendą polskiej chirurgii dziecięcej, wieloletnim kierownikiem pierwszej w Polsce Kliniki Chirurgii Dziecięcej przy ul. Litewskiej w Warszawie. W 1984 roku w warszawskim kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, w którym profesor najczęściej się modlił, odsłonięta została tablica pamiątkowa z jego wizerunkiem, ufundowana przez jego uczniów, warszawskich lekarzy. W zachowanych listach, …

Więcej »

Podziemie aborcyjne w Polsce

Projekt ustawy o zmianie art. 38 Konstytucji RP, zgłoszony w Sejmie 26 października 2006 roku, dotyczący doprecyzowania ochrony życia człowieka poprzez dodanie zapisu „od poczęcia do naturalnej śmierci”, na nowo otworzył społeczną i polityczną dyskusję nad problemem aborcji w Polsce. Kwestia podziemia aborcyjnego jest jednym z głównym argumentów politycznych zwolenników …

Więcej »

Historia legalizacji aborcji w Europie

Pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował zabijanie poczętych dzieci, był Związek Radziecki. Stało się to 18 listopada 1920 roku. Ludobójca – komunista Lenin, po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej zrealizował swoją wcześniejszą dyrektywę: „Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia” Przypomnijmy, że w całej ówczesnej Europie prawo chroniło życie ludzkie.

Więcej »

Polska droga do prawnej ochrony dziecka nienarodzonego

Przez długi czas, w latach 1956 1993, „prawo” w Polsce pozwalało na nieograniczone zabijanie poczętych dzieci. Po długiej walce działaczy na rzecz obrony życia sytuacja się zmieniła i uchwalono Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Nowe prawo zakazuje aborcji z wyłączeniem tzw. przypadków wyjątkowych.

Więcej »