Home / Historia (page 32)

Historia

Homo religiosus

Świat, człowiek i religia to nierozerwalna całość, a postawa duchowa, nakierunkowana na doświadczenie sacrum, towarzyszyła ludziom we wszystkich epokach.

Więcej »

Opiekun dzieci i malarz Matki Bożej

Profesor był legendą polskiej chirurgii dziecięcej, wieloletnim kierownikiem pierwszej w Polsce Kliniki Chirurgii Dziecięcej przy ul. Litewskiej w Warszawie. W 1984 roku w warszawskim kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, w którym profesor najczęściej się modlił, odsłonięta została tablica pamiątkowa z jego wizerunkiem, ufundowana przez jego uczniów, warszawskich lekarzy. W zachowanych listach, …

Więcej »

Podziemie aborcyjne w Polsce

Projekt ustawy o zmianie art. 38 Konstytucji RP, zgłoszony w Sejmie 26 października 2006 roku, dotyczący doprecyzowania ochrony życia człowieka poprzez dodanie zapisu „od poczęcia do naturalnej śmierci”, na nowo otworzył społeczną i polityczną dyskusję nad problemem aborcji w Polsce. Kwestia podziemia aborcyjnego jest jednym z głównym argumentów politycznych zwolenników …

Więcej »

Historia legalizacji aborcji w Europie

Pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował zabijanie poczętych dzieci, był Związek Radziecki. Stało się to 18 listopada 1920 roku. Ludobójca – komunista Lenin, po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej zrealizował swoją wcześniejszą dyrektywę: „Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia” Przypomnijmy, że w całej ówczesnej Europie prawo chroniło życie ludzkie.

Więcej »

Polska droga do prawnej ochrony dziecka nienarodzonego

Przez długi czas, w latach 1956 1993, „prawo” w Polsce pozwalało na nieograniczone zabijanie poczętych dzieci. Po długiej walce działaczy na rzecz obrony życia sytuacja się zmieniła i uchwalono Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Nowe prawo zakazuje aborcji z wyłączeniem tzw. przypadków wyjątkowych.

Więcej »

Litewscy bohaterowie puszczeni w „gaciach”

Od lat trwa na Litwie antypolska kampania, mająca na celu nie tylko wynarodowienie Polaków, ale i fałszowanie historii. Jej integralnym elementem jest szkalowanie Armii Krajowej. Publikowane w litewskiej prasie opowieści w przytłaczającej większości nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Chcemy opowiedzieć o niezwykłej walce wileńskiej AK z jedną z hitlerowskich …

Więcej »

Aborcja w nauczaniu Ojców Kościoła

Życie według starożytnych zaczynało się jeszcze przed narodzeniem, a usunięcie dziecka z łona matki było czynem godnym potępienia, budzącym głos sprzeciwu. Wątpliwości, a w konsekwencji rozbieżności, powstawały jedynie jeśli chodzi o klasyfikację aborcji – zadawano sobie pytania, czy była ona zabójstwem człowieka, czy też zabójstwem embriona, czyli ciała dopiero oczeku- …

Więcej »

Patriarcha jedności prawosławia

Dotychczasowy metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl, którego Sobór lokalny tzw. pomiestny wybrał na patriarchę Moskwy i Wszechrusi, to jeden z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych hierarchów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Więcej »