Home / Historia (page 34)

Historia

Kropla w morzu potrzeb

W 2001 roku grupa młodych ludzi, odpowiadając na apel goszczącego w Polsce ks. Jana Szańcy, proboszcza katolickiej parafii w Sławucie na Ukrainie, zainicjowała wyjazd ochotników do prac porządkowych i remontowych. Powodzenie pierwszej ekspedycji spowodowało, że akcja była z powodzeniem kontynuowana w kolejnych latach, a hasło „Sławuta” stało się synonimem wakacyjnych …

Więcej »

Ze świętym Pawłem do źródeł słowa

Miniony rok przyniósł wiele istotnych wydarzeń w życiu Kościoła powszechnego. Dominującą perspektywą było w nich wezwanie do przyjęcia na nowo w życiu osobistym i społecznym tajemnicy Bożego Słowa. Konieczność pogłębionego odczytania swoistego listu Boga do człowieka, jaki stanowi Pismo Święte, jest jednym z głównych motywów rozpoczętego 29 czerwca 2008 roku …

Więcej »

Długa droga do niepodległości

Dzieje odzyskania niepodległości trzeba stale odsłaniać, odczytywać wielość kontekstów i podtekstów tego długiego procesu, ogrom wysiłków i dramatów wielu ludzi, całych pokoleń żyjących ówcześnie Polaków. W chwili wybuchu wielkiej wojny w 1 914 roku Polska od blisko 120 lat nie istniała, Polacy żyli na ziemiach włączonych do trzech ościennych monarchii. …

Więcej »

Pierwsza wojna II Rzeczypospolitej

Lwów jest miastem głęboko tkwiącym w polskich sercach. Jak to ujął Józef Piłsudski – tam polskie serca biją najśmielej. Marszałek odznaczył to miasto, co jest niespotykanym wcześniej przypadkiem, krzyżem Virtuti Militari. Dziś nie do końca wiadomo czy skłoniła go do tego wyłącznie obrona Lwowa 1918 roku, czy też cała historia …

Więcej »

Jak biskup stał się krasnalem

Kiedyś święty biskup z Myry był jednym z ważniejszych świętych chrześcijaństwa. Dziś stał się „świętym komercji”. Współczesność odarła go z ornatu, z głowy zdjęła mitrę i zabrała pastorał. W zamian dając „świętego krasnala”, który namawia do robienia zakupów.

Więcej »

Państwo fundamentem dobra wspólnego

Starochrześcijańscy pisarze – Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy, ojcowie kapadoccy, św. Augustyn i późniejszy św. Tomasz z Akwinu – uważali, że państwo ma dbać o dobro wspólne całej społeczności, wprowadzać miłą Bogu harmonię, nie stosując przemocy. Świadczy to o tym, że polskie dążenia do odzyskania własnego …

Więcej »

Arka ojczyzny

Parafię św. Stanisława Kostki erygowano w 927 roku. Budowę świątyni rozpoczęto w latach 0. Do 9 9 roku budowy nie zakończono. Z wojennych zniszczeń została podniesiona na początku lat 60. W latach PRL zaś parafia była oparciem dla patriotów, których eliminowano z życia publicznego. Od 98 roku do tragicznej śmierci …

Więcej »

Myśląc niepodległość

„Rozum nigdy nie pomógł mi w cierpieniu…” – pisał młody absolwent oświeceniowego uniwersytetu, którego twórczość kształtowała i ostatecznie określiła polskiego ducha epoki niewoli narodowej. Zanim jednak Adam Mickiewicz, „urodzony w niewoli, okuty w powiciu”, zdobył się na własne słowa, uczył się na równi z pierwszymi modlitwami strof, które nadały nowy …

Więcej »