Home / Historia (page 35)

Historia

Z Lipska na Wawel

195 lat temu 9 października w bitwie narodów pod Lipskiem zginął w nurtach Elstery książę Józef Poniatowski. Urodził się 7 maja 76 roku w wiedeńskim pałacu Kinskych. Jego ojcem był Andrzej Poniatowski, starosta rycki, generał, brat stolnika litewskiego, ostatniego króla Polski Stanisława Augusta, matką była Herula Teresa Kinsky.

Więcej »

Brawura i nadzieja

Wyobraźnia młodych czytelników powieści Przyborowskiego czy Gąsiorowskiego rysowała przeważnie wąwóz Somosierry jako mroczną czeluść, o wysokich, skalistych urwiskach, za którymi kryli się hiszpańscy partyzanci. Wizję tę utrwalał wspaniały obraz Piotra Michałowskiego („Somosierra”, 8 r.), malarza, który w romantycznej konwencji widział polską szarżę „jak ognistą błyskawicę, przedzierającą płótno od dołu do …

Więcej »

Pamięć historyczna i tożsamość

Jakie oblicze ma nasza niepodległość? Czy w dziewięćdziesiątą rocznicę jej odzyskania zauważamy różnicę egzystencji w Polsce zniewolonej i Polsce wolnej? W erze globalizacji, coraz bardziej przypominającej unifikację warto pochylić się nad tym zjawiskiem – warto wywołać problematykę z chaosu codzienności agresywnych dysput politycznych w mediach, naszej pogoni za pracą i …

Więcej »

Cud niepodległości

Jak Polacy reagowali na stwierdzenie, że Polska, którą oni sami znali z opowiadań rozrzewnionych dziadków, powstanie i jej powrót po 2 latach na zabrane terytoria, lub nawet po 6, jeśli chodzi o ziemie, które odpadły w 772 roku, m.in. Lwów? Zapewne machali ręką na ich „starcze”, niby to pozbawione rozeznania …

Więcej »

Patriotyzm – wczoraj, dziś i jutro

Gdy ojczyzna wzywa, Polacy zawsze są gotowi. Jednak gdy nastają czasy pokoju, nasz patriotyzm raczej odchodzi w zapomnienie. Dlaczego nie potrafimy być współczesnymi patriotami… Patriotami codzienności?

Więcej »

Kalendarium: Historia

Październik 2 października 1944 r. P o d p i s a n o umowę kapitulacyjną powstania warszawskiego. Niemcy nie dotrzymali punktu umowy dotyczącego zachowania zabudowy miasta. 3 października 1413 r. W Horodle zawarto unię polsko-litewską, określono zasady wyboru króla i księcia litewskiego, rycerstwo polskie przekazało herby 47 katolickim bojarom …

Więcej »

Polskim szlakiem przez Normandię

Lądowanie aliantów w Normandii w 1944 roku, w którym znaczący był udział Polaków, uważane jest przez wielu historyków za jedno z największych wydarzeń w historii II wojny światowej. I Polska Dywizja Pancerna dowodzona przez gen. Stanisława Maczka odegrała czołową rolę w uzyskaniu zwycięstwa sprzymierzonych, odcinając jedyną drogę wyjścia okrążonej armii …

Więcej »

Męczennicy trzeciego tysiąclecia

Dążenia do dominacji wyznaniowej ze strony radykalnych wyznawców islamu i hinduizmu stały się w pierwszej dekadzie XXI wieku głównym źródłem masowych prześladowań dotykających wspólnoty chrześcijańskie na świecie. Od kilku lat w Indiach obserwowano wzrost przemocy wobec chrześcijan. Do tragicznej kulminacji doszło we wrześniu, gdy w wyniku pogromów w kilku stanach …

Więcej »

Poległym pod Radzyminem

15 sierpnia biskup polowy WP, Tadeusz Płoski, podczas Mszy św. w Radzyminie mówił: „Jak paciorki różańca przepływają przed naszymi oczami zdarzenia, w których tradycja polska dostrzega ślady twórczej obecności Maryi”

Więcej »