Historia

Najstarszy gród na Mazowszu

Na prawym brzegu Wisły, gdzie teren przecinają liczne wąwozy, leży Zakroczym – obok Czerwińska, Płocka, Wyszogrodu – jeden ze starszych grodów Mazowsza. Wzmianka o nim pochodzi z XI wieku, gdy istniała przeprawa przez Wisłę i osada handlowa przy rzece. Z XIII wieku pochodzą informacje o kasztelani zakroczymskiej, a od 1347 roku Zakroczym był stolicą ziemi, a miejscowy zamek był jedną …

Czytaj więcej

Narodowa misja Czartoryskich

Miarą kultury człowieka i rodziny, z której się on wywodzi, pozostanie zawsze i niezmiennie patriotyzm – na który składa się miłość Boga i Ojczyzny.

Czytaj więcej

Białystok – poszukiwanie tożsamości

Białystok, podobnie jak jego mieszkańcy, miał i ma kłopoty z własną tożsamością. Niewielkie, prywatne miasto Branickich nie było w stanie zasymilować wciąż dołączanych okolicznych wsi i w ciągu bez mała trzech stuleci prawie zatarły się jego korzenie. Trzeba przy tym dodać, że niezbyt o nie dbano.

Czytaj więcej

Sanktuarium na królewskim szlaku

Według legendy można wywieść nazwę Studzianny od „stu dni”, przez które wieśniacy utrzymywali wojska królewskie, szykujące się na wyprawę wojenną. Inna wersja pojawienia się nazwy wiąże ją ze studnią, którą wykopawszy, wieśniacy chwalili jako bogatą w związki alkaliczne. Do dzisiaj to źródło bije w Studziennie, tworząc szerokie rozlewisko.

Czytaj więcej

Maj

1892 1 maja

Czytaj więcej

Potomkowie Wielkiego Sejmu

W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego Stanisław August z bożej łaski i woli narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski etc. wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady…

Czytaj więcej

Strażnik moralności

Wersja o poćwiartowaniu ciała biskupa Stanisława, a potem o jego cudownym zrośnięciu, stała się elementem budującym świadomość narodową.

Czytaj więcej

Między wyższością a niższością

Ponad rok temu na ulicach Warszawy można było zobaczyć plakaty stanowiące część akcji „Patriotyzm jutra” organizowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na jednym z nich widniało zdjęcie młodziutkiej dziewczyny i podpis mówiący, że wyobraża sobie siebie na barykadach, jak bierze udział w powstaniu warszawskim.

Czytaj więcej

Kwiecień

1 kwietnia 1656 r.

Czytaj więcej

Polski szlak wojenny na Ziemi Świętej

Tuż za murami starej Jerozolimy, nieopodal szpitala włoskiego przy ul. Trzeciego Muru znajduje się Nowy Dom Polski. Przy wejściu do budynku żołnierska tablica zwieńczona orłem i orderem Virtuti Militari z inskrypcją Armia Polska na wschodzie w drodze do ojczyzny – przywołuje pamięć o pobycie żołnierzy polskich w Palestynie w okresie II wojny światowej.

Czytaj więcej