Home / Wiara Wspólnota Kościół (page 100)

Wiara Wspólnota Kościół

Z życia Kościoła

Więzy miłości mocniejsze niż śmierć

Pierwsze dni listopada co roku każą nam sięgać poza horyzont możliwy do osiągnięcia za pomocą wzroku. Przeżywanie uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego każe nam w duchu wiary wyjść poza granice ziemskiej egzystencji, a zwrócić się ku temu, co ostateczne. Dla chrześcijanina oznacza to pogłębienie wiary w świętych obcowanie, co …

Więcej »

Halloween – czas złych duchów!

Zastanówmy się nad rozpowszechnianym w naszej ojczyźnie pogańsko-satanistycznym „świętem” Halloween. Refleksja ta wpisuje się w szerszy temat – skutków beztroskiego wchodzenia w kontakt z duchami.

Więcej »

Człowiek – męczennik – błogosławiony: bł. ks. Jerzy Popiełuszko

W tym miesiącu przeżywamy 29. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Kapłan ten zapisał się wyjątkowo w dziejach Polski, a jego życie i śmierć stały się katalizatorem zmian ustrojowych. Jego osoba może stanowić wspaniały wzorzec w procesie dojrzewania społecznego i religijnego.   Ks. Jerzy Popiełuszko przyszedł na świat 14 …

Więcej »

Karmelitów bosych znam od dziecka. Duchowość karmelitańska Jana Pawła II

Zbliżająca się kanonizacja bł. Jana Pawła II zaprasza do ponownego zagłębienia się w jego duchowość, w której od samego dzieciństwa obecny był wątek karmelitański, co Ojciec Święty sam podkreślił w swoich autobiograficznych książkach, w wielu spontanicznych wypowiedziach i oficjalnych dokumentach papieskich. Liczni autorzy piszą o Janie Pawle II jako o …

Więcej »

Święto Matki Bożej Różańcowej

Październikowe święto jest szczególną okazją do skierowania myśli ku sprawom duchowym i odmawiania Różańca świętego. Jest to zarazem swoista kulminacja modlitwy różańcowej – dzień szczególny, w którym mówi się o istocie Różańca i zachęca do korzystania z tego daru, jaki został nam dany przez Matkę Najświętszą.

Więcej »

Brazylijskie Święto Młodych

Spotkanie w Rio de Janeiro to ósme Światowe Dni Młodzieży, w których wziąłem udział: 1991 – Częstochowa, Jasna Góra, 1997 – Paryż, 2000 – Rzym, 2002 – Toronto, 2005 – Kolonia, 2008 – Sydney, 2011 – Madryt…

Więcej »

Tę wiarę i zawierzenie w czasie Soboru pragnął przekazać Kościołowi powszechnemu…

Kardynał Karol Wojtyła w artykule opublikowanym w 25. rocznicę biskupstwa kard. Stefana Wyszyńskiego scharakteryzował różne wątki wystąpień Prymasa Polski na Soborze Watykańskim II (chodzi o artykuł pt. Znaczenie kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego Kościoła, „Zeszyty Naukowe KUL”, 14(1971), nr 3, 19–37). Między innymi zwrócił w nim uwagę na „maryjny” wkład …

Więcej »

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 26 sierpnia 1956 roku

Gdy po zwycięskiej obronie jasnogórskiej twierdzy losy wojny w czasie szwedzko-moskiewskiego „potopu” zaczęły się odwracać na korzyść strony polskiej, król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. ogłosił w katedrze lwowskiej Matkę Bożą Królową Korony Polskiej. Po trzystu latach, w czasach terroru komunistycznego, tuż po czerwcowej masakrze robotników Poznania, Prymas Polski …

Więcej »

Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję

W niedzielę 13 października 2013 r. papież Franciszek zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Uczynił to w obecności figury Matki Bożej Fatimskiej, która została przywieziona do Watykanu na uroczystości związane z Dniem Maryjnym przeżywanym w Roku Wiary. To wielkie wydarzenie dla Kościoła i świata miało miejsce w 96. rocznicę objawień w …

Więcej »

III. CZŁOWIEK JAKO OBYWATEL

“Chronienie  nienaruszalnego  zakresu  praw  osoby ludzkiej i ułatwianie  jej spełnienia swoich obowiązków ma być istotnym zadaniem  wszelkiej  władzy publicznej. Czyż nie to jest prawdziwe znaczenie  wspólnego  dobra,  do którego popierania państwo jest powołane?  Stąd pochodzi, że troska o tego rodzaju wspólne dobro nie  daje  mocy  tak szerokiej nad członkami społeczności, …

Więcej »