Wiara Wspólnota Kościół

Papieskie pokolenia

Regularnie obchodzone rocznice ciągu przełomowych wydarzeń rozgrywających się w kwietniu 2005 roku w Watykanie skłaniają do refleksji nie tylko nad stopniem realizacji duchowego testamentu papieża Polaka, lecz również nad znaczeniem, jakie ma dla nas więź z widzialną głową Mistycznego Ciała Chrystusa.

Czytaj więcej

Wielki Post na pięciolinii

Okres Wielkiego Postu trwa 40 dni; ma charakter pasyjny i pokutny, służy wewnętrznej przemianie, nawróceniu i czynieniu dobra. W liturgii sprawowanej w polskich kościołach pojawiają się pieśni o Męce Pańskiej, które jako gatunek są kilka wieków starsze od kolęd. Natomiast początki pieśni wielkopostnych związane są z procesjami pokutnymi w IV wieku w Rzymie.

Czytaj więcej

W Chrystusie wszyscy ożyjemy

O tym, jak ważna była chwila, w której Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu odkupił grzechy ludzkości, dowodząc wielkiej miłości, oraz moment, w którym spełnił wszystko to, co przez proroków od wieków było zapowiadanie, potwierdzając wiarę w życie wieczne, stanowi o tym, iż Kościół od samych początków swojego istnienia starał się w szczególny sposób upamiętnić to wydarzenie.

Czytaj więcej

O ascezie, Wielkim Poście i człowieku współczesnym

Post jako szczególna forma ascezy jest praktykowany we wszystkich wielkich religiach monoteistycznych: od buddyzmu, przez islam, aż po judaizm i chrześcijaństwo. W obliczu tej powszechności rodzi się pytanie o znaczenie postu i życia ascetycznego w życiu współczesnego człowieka, a szczególnie o możliwość praktykowania tego typu postawy w dzisiejszym świecie.

Czytaj więcej

Edyta Stein – życie i dzieło wyjątkowej kobiety

W jednym ze swoich życiorysów Edyta Stein napisała: „12 października 1891 roku urodziłam się ja, Edyta Stein, córka zmarłego kupca Siegfrieda Stein i jego żony Auguste, z d. Courant we Wrocławiu. Mam obywatelstwo pruskie i jestem Żydówką”. Ten fragment życiorysu wskazuje na świadomość obywatelską i narodową Stein, która próbowała łączyć w sobie dwie kultury narodowe.

Czytaj więcej

Stara przyszłość

Jak zmieni się świat w ciągu najbliższych 100 lat? Jak inżynieria genetyczna zmieni nasze życie? Francis Fukuyama w Końcu człowieka pokazuje trzy możliwe drogi rozwoju w ciągu najbliższych dwóch pokoleń. Pierwszą z nich będzie odkrycie, że ludzka psychika jest dużo bardziej plastyczna, niż się dotychczas wydawało. Rozwój genomiki pozwoli idealnie dopasować leki do profilu genetycznego pacjenta. Dzięki temu flegmatyczni ludzie …

Czytaj więcej

Ponowne przyjście Jezusa, czyli New Age z przytupem

Obecny szybki postęp nauk biologicznych i medycznych sprawił, że od jakiegoś czasu możliwe jest replikowanie nie tylko organów, ale całych organizmów. Wyjęcie kodu genetycznego z komórki i wklejenie jej do komórek rozrodczych nie nastręcza już wielkiego kłopotu.

Czytaj więcej

Klonowanie – szansa czy niebezpieczeństwo?

Ekspansja wiedzy biomedycznej i biotechnologii doprowadziła do odkrycia zjawiska, które kiedyś nie mieściło się w ludzkim wyobrażeniu o świecie. Okazało się, że zarówno ludzie, jak i inne ssaki, istoty z natury rozmnażające się wyłącznie w sposób płciowy, mogą wydawać na świat potomstwo drogą pozaseksualnej prokreacji.

Czytaj więcej

Do nieba bez nerki?

Oddawanie narządów po śmierci jasno popiera Katechizm Kościoła katolickiego, który uznaje, że jest to czyn „szlachetny i godny pochwały”.

Czytaj więcej

Kardynał August Hlond – Bogu i Ojczyźnie

15 listopada 2008 roku odbyły się w Gdańsku uroczystości upamiętniające prymasa Polski, Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda zorganizowane przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gdańsku i Akcję Katolicką im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

Czytaj więcej