Wiara Wspólnota Kościół

WYDARZENIA – 10/2006

KOŚCIÓŁ: Benedykt XVI o różańcu

Czytaj więcej

Proboszcz, wójt – dobrzy sąsiedzi

Dla wójta Domaniewic Grzegorza Redzisza parafia jest naturalnym sprzymierzeńcem jego pracy na rzecz lokalnej społeczności

Czytaj więcej

Boże Narodzenie w obrazach

Artykuł ukazał się w numerze 1/2006.

Czytaj więcej

Sobór dla przyszłości

Czterdziesta rocznica Soboru Watykańskiego II uświadamia, że bez jego historycznych, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, postanowień nie bylibyśmy tu gdzie dziś jesteśmy i tacy, jacy jesteśmy. Szczególnie w Europie, a więc i w Polsce.Za punkt odniesienia mojego rozmyślania posłuży mi nowa książka Instytutu Wydawniczego Pax pt: Krótka historia II Soboru Watykańskiego.

Czytaj więcej

Elementarz katolika

Ta książka powinna znaleźć miejsce na półce obok Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła stanowi najbardziej systematyczną i aktualną wykładnię stanowiska katolików wobec najważniejszych problemów świata na progu III tysiąclecia.

Czytaj więcej

Piękno kształtem miłości

Twórczość Norwida jest jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk w naszej literaturze i wciąż skłania do stawiania pytań o obecność tego poety w świadomości dzisiejszych Polaków. Znamienne, że do Norwida odwoływał się Jan Paweł II: nie tylko przypominał jego myśl, ale pokazał także, jak wiele można zaczerpnąć z jej niepowtarzalnej głębi.

Czytaj więcej

Autorytety młodych

Jan Paweł II szanował tak samo wielkich tego świata, jak i ubogich, 25 lutego 1979 roku udzielił ślubu córce zamiatacza ulic Vittori Janni

Czytaj więcej

Parafia nieustającej adoracji

Grup duszpasterskich jest na warszawskim Kole tak wiele, że trudno je wszystkie dokładnie zliczyć. Powstają oddolnie, sami parafianie zgłaszają swoje pomysły, a proboszcz nigdy nie odmawia.

Czytaj więcej

Świętość życia a wolność

Zadaniem świeckich chrześcijan jest tworzenie „nowego stylu życia” – mówił Jan Paweł II

Czytaj więcej

Sobór o Kościele

Zarówno duchowni, jak i świeccy są „zobowiązani do osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu”

Czytaj więcej