Home / Wiara Wspólnota Kościół (page 110)

Wiara Wspólnota Kościół

Z życia Kościoła

Promieniowanie świętości

8 kwietnia 2005 roku, podczas ceremonii pogrzebowej Papieża, wierni zgromadzeni na Placu św. Piotra dali wyraz świętości Ojca Świętego Jana Pawła II trzymając w swych rękach transparenty z napisem Subito santo, przygotowane przez młodzież z ruchu Communione et Liberatione. Vox populi – głównie młodzież – skandowała: Santo subito! Santo subito! …

Więcej »

Krzyż drogowskazem ku zmartwychwstaniu i wieczności

Obserwując przemiany społeczne zachodzące w Europie na przełomie XX i XXI w., a także analizując decyzje polityczne podejmowane przez władze poszczególnych krajów czy też wyroki wydawane przez niezawisłe organy sprawiedliwości, można odnieść wrażenie, że dzisiejszy świat zmierza do standaryzacji życia społeczeństw, do zatarcia istniejących różnic między narodami poprzez nadanie przestrzeni …

Więcej »

Cena wolności

W niewielkim miasteczku Göd, leżącym na prawym brzegu Dunaju na północ od Budapesztu, przy ulicy Madách znajduje się położone w obszernym, pięknym i dobrze utrzymanym ogrodzie, wśród jabłoni i śliw, Monasterium Rosarium. Żyją w nim dwie mniszki dominikańskie: Ilona Szegedy i Dominika Nagybelteki. Są one jedynymi dominikankami klauzurowymi na Węgrzech. …

Więcej »

Niezrozumiana świętość

Świętość nie zaczyna się aktem kanonizacji. Zaczyna się w sercu Boga i sercu człowieka wielkim spotkaniem miłości i realizacją planu zbawienia. Jeżeli przeceniamy znaczenie samych tylko procedur, to zdradzamy powołanie własne i całego Kościoła.

Więcej »

Trzy ekumenizmy

Kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, tradycyjnie obchodzony w Kościele w trzecim tygodniu stycznia, powinien skierować nasze myśli na zagadnienie ekumenizmu. Owa modlitwa o jedność to przecież jedna z postaci ekumenizmu duchowego polegającego, między innymi, na wspólnej modlitwie przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich.

Więcej »

Znak, któremu sprzeciwiać się bedą

Historia dyskryminacji symboli i wartości ewangelicznych jest tak stara, jak chrześcijaństwo. Można powiedzieć, że właśnie rozpoczęła się na krzyżu, który do dzisiaj jest znakiem, któremu świat się sprzeciwia i sprzeciwiać się będzie. Nie chodzi tu jednak o sam symbol religijny, ale przede wszystkim o wartości, które niesie ze sobą od …

Więcej »

Polonia semper fidelis

W Gdańsku odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona Janowi III Sobieskiemu, którego związki z Gdańskiem i Pomorzem są liczne i trwałe. Przy tej okazji należy również przypomnieć, zapomniany fakt ofiarowania papieżowi Leonowi XIII obrazu Jana Matejki „Sobieski pod Wiedniem”.

Więcej »

Od dydaktyzmu do obrazowania tajemnic wiary

Można powiedzieć, że istnieją trzy filary cywilizacji europejskiej: chrześcijańska tradycja religijna, prawo rzymskie i filozofia grecka. Przez wieki aż do czasów renesansu wyznaczały one kierunek myśli i działania mieszkańców Starego Kontynentu. I chociaż nastąpiła stopniowa erozja światopoglądu kolejnych pokoleń od czasu reformacji, przez Rewolucję Francuską, aż po XX wiek, w …

Więcej »

Pokazać Niebo

Papież Benedykt XVI ogłosił rok kapłański w 150. rocznicę śmierci proboszcza z Ars, Jana Marii Vianneya. Ten ksiądz nie był uczonym teologiem, gwiazdą błyszczącą na kościelnym niebie. Co mówił w konfesjonale, bo siedział tam godzinami i przychodziły do niego tłumy. Mówił, czerpiąc z doświadczenia swojej relacji z Bogiem. Kapłan powinien …

Więcej »

Święty Józef – patron na nasze czasy

Kiedyś szukałem znanego fachowca, mojego przyjaciela, w jego miejscowości. Pomimo moich opisów, ludzie nie wiedzieli, o kogo chodziło. W końcu ktoś powiedział: „A, to mąż takiej, a takiej kobiety”. Gdy opowiedziałem o tym mojemu przyjacielowi, zaczął się śmiać i skomentował: „Tak to jest, gdy ktoś ma zbyt piękną żonę!”. Łatwo …

Więcej »