Home / Wiara Wspólnota Kościół (page 110)

Wiara Wspólnota Kościół

Z życia Kościoła

W oczekiwaniu na czas oczyszczenia

13 października 1884 roku miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po odprawieniu Mszy św., w swojej prywatnej kaplicy Ojciec Święty Leon XIII doznał nagle wizji ekstatycznej. Jak opisuje o. Domenico Pechemino, papież zatrzymał się u stóp ołtarza, jakby znieruchomiał. Miał bardzo odmienioną twarz. Zapytany później, opowiedział, że w tej wizji usłyszał głosy, …

Więcej »

Pod patronatem świętego Polaka

Tegoroczne Dni Świętego Maksymiliana trwały od 7 do 11 października. Impreza obfitowała tradycyjnie w Msze Święte, koncerty i występy teatralne o charakterze chrześcijańskim. W pierwszym dniu odbyła się uroczysta Msza święta, którą celebrował w Sanktuarium św. Maksymiliana ordynariusz włocławski, bp Wiesław Mering.

Więcej »

Biskup, który wierzy w młodzież

„Przyjdź Królestwo Twoje” to dewiza biskupa Henryka Tomasika, którego Benedykt XVI mianował ordynariuszem diecezji radomskiej. – Przyjmijcie nowego pasterza z radością serc – apelował podczas ingresu do katedry radomskiej jego poprzednik arcybiskup Zygmunt Zimowski, obecnie przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Więcej »

Pytania o katolicką naukę społeczną

Jednym z podstawowych zadań wynikających z misji Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” jest upowszechnianie idei i zasad katolickiej nauki społecznej. Z tego faktu wynika również obowiązek wyrażania sprzeciwu wobec coraz częstszych prób jej instrumentalizacji. Do dorobku Katolickiej Nauki Społecznej odwołują się bowiem coraz częściej ugrupowania polityczne, nawet lewicowej proweniencji, które traktują …

Więcej »

Miłość drogą ku sprawiedliwości

W mijającym roku Ojciec Święty Benedykt XVI kilkakrotnie zabierał głos w ważnych dla dzisiejszego świata i człowieka kwestiach społecznych. Do tego papieskiego nauczania warto powracać i dogłębnie je przemyśleć, a przede wszystkim czynić je drogowskazem swej postawy.

Więcej »

Prawda koniecznym warunkiem wolności i miłości

Encyklika Caritas in veritate nawiązuje do wydanej w 1967 roku encykliki Pawła VI Populorum progressio. Zasadniczy temat obu dokumentów stanowi kwestia integralnego rozwoju ludzkiego. Obecny papież powtarza istotne elementy nauczania Pawła VI, ujmuje je jednak w zupełnie innym kontekście, określonym przede wszystkim przez proces globalizacji i światowy kryzys.

Więcej »

Matka Boska bez kaplicy

W dwóch kościołach warszawskich: Katedrze Polowej Wojska Polskiego i w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli znajdują się dwa różne wizerunki Matki Bożej Kozielskiej. Historia tych przedstawień maryjnych jest nadal mało znana, tym bardziej że w 2. połowie XX wieku powstał jeszcze trzeci Jej wizerunek znany jako obraz Matki Boskiej Katyńskiej, dzieło …

Więcej »

Postępki jego były anielskie

„Kiedy w gruzy padają królestwa, przychodzi czas na poetów proroków…” – to prawdziwie biblijne zdanie Ryszarda Przybylskiego powraca zawsze, ilekroć przychodzi mi sięgać do literatury czasów zaborów. Takim poetą-prorokiem był Jan Paweł Woronicz, autor wstrząsającego Hymnu do Boga. O dobrodziejstwach Opatrzności narodowi polskiemu wyświadczonych po upadku Polski, zakończonego słowami, które …

Więcej »

Posoborowy Kościół dialogu

Sobór Watykański II zmienił oblicze Kościoła i jest to rzecz oczywista. Pozostaje pytanie, jak go zmienił. Które z soborowych postanowień najbardziej wpłynęły na odnowienie Kościoła? Wydaje się, że należałoby wskazać tu na wymiar dialogiczny jego działalności. Projekty ekumeniczne i dialogu międzyreligijnego już w trakcie Soboru napotkały na ostry sprzeciw części …

Więcej »

Inspiracja dla świata współczesnego

  Przeszło czterdzieści siedem lat temu, 11 października 1962 roku papież Jan XXIII uroczyście zainaugurował pierwszą sesję Soboru Watykańskiego II. W bulli Humanae salutis stwierdził konieczność odnowy Kościoła, zmierzającej do tego, by „uczynić Kościół zdolniejszym do rozwiązywania współczesnych problemów”. Przez następne trzy lata zgromadzenie biskupów z całego świata wraz z …

Więcej »