Home / Wiara Wspólnota Kościół (page 110)

Wiara Wspólnota Kościół

Z życia Kościoła

Katolicy świeccy w służbie życiu

Wydaje się, że przechodzimy nieco obojętnie obok nauczania Soboru Watykańskiego II o ochronie życia. Problemu tego nie należy ograniczać do działań pro-life. Należy go widzieć w znacznie szerszym kontekście. Zagadnienia te przywołał, rozwinął i mocno akcentował Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifideles laici.

Więcej »

Aborcja w nauczaniu Ojców Kościoła

Życie według starożytnych zaczynało się jeszcze przed narodzeniem, a usunięcie dziecka z łona matki było czynem godnym potępienia, budzącym głos sprzeciwu. Wątpliwości, a w konsekwencji rozbieżności, powstawały jedynie jeśli chodzi o klasyfikację aborcji – zadawano sobie pytania, czy była ona zabójstwem człowieka, czy też zabójstwem embriona, czyli ciała dopiero oczeku- …

Więcej »

Patriarcha jedności prawosławia

Dotychczasowy metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl, którego Sobór lokalny tzw. pomiestny wybrał na patriarchę Moskwy i Wszechrusi, to jeden z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych hierarchów Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Więcej »

Dla mnie to wielkie zdziwienie

Środowisko Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” bardzo wiele zawdzięcza o. Jerzemu Tomzińskiemu. Przede wszystkim to, że dziś należymy do grona katolickich wspólnot. Ojciec Jerzy od początku towarzyszy modlitwom przy tronie Królowej Polski podczas ogólnopolskich pielgrzymek. W 1993 roku o. Tomziński otrzymał nagrodę specjalną im. Włodzimierza Pietrzaka, a w 2003 roku złotą …

Więcej »

Kultura i jej kryzys w myśli Jana Pawła II

Istotnym elementem w nauczaniu Jana Pawła II jest problematyka kultury. Każdy człowiek jest przecież włączony w jakąś kulturę, zależy od niej i na nią oddziałuje (Encyklika Fides et Ratio). Papież Polak często podkreślał, że człowiek „jest jednocześnie dzieckiem i ojcem kultury, w której żyje”.

Więcej »

„Szawle! Dlaczego mnie prześladujesz?”

Głos z nieba poraził i powalił z konia jadącego zbrojnie do Damaszku obywatela rzymskiego Szawła, zażartego wroga chrześcijan. „Kto jesteś, Panie?” – wyszeptał przerażony, przecierając oczy, które raptem przestały widzieć. „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić” (Dz 9,4–9,6).

Więcej »

Głos w obronie najsłabszych

5 grudnia 2008 roku Stolica Apostolska opublikowała Instrukcję Dignitas personae (Godność osoby) poruszającą często dyskutowane w ostatnich latach kwestie związane ze stosowaniem szeregu nowoczesnych technik biomedycznych. Jak podkreślił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, abp Luis Ladaria SJ, nowy dokument ma charakter dogmatyczny, a wierni Kościoła powinni …

Więcej »

Pod Krzyżem Południa

Różnimy się jedynie tak bardzo podobnie – te słowa śpiewane przez Grzegorza Turnaua wybrzmiewają z głośników przenośnego komputera już chyba trzeciej nowości w prosto urządzonym i ładnym pokoju wolontariuszy, w misji zwanej Bosconia, na północy Peru. Jest godzina 23, na dworze ciemno i raczej rześko. Jeżeli gdzieś w domkach w …

Więcej »

Kongres niepokoju możliwości i nadziei

Sensem edukacji jest wzrastanie człowieka. Katolicka edukacja wzbogacona zostaje o łaskę pochodzącą od samego Boga. Sens pojęcia edukacji katolickiej sięga z jednej strony do ciągłości kultury grecko-rzymskiej, z drugiej zaś to perspektywa objawienia i zbawienia.

Więcej »

Polscy protestanci – szkic do portretu

Geneza protestantyzmu Protestantyzm powstał na skutek ruchów reformatorskich wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego, rozpoczętych w XVI wieku przez wystąpienie Marcina Lutra. Podstawowymi nurtami protestantyzmu są ewangelicyzm i ewangelikalizm. Mianem „ewangelików” określa się protestantów z najstarszych Kościołów reformacji: luteran, kalwinów i metodystów. Termin „ewangelicy” odnosi się do głębokiego zakorzenienia ich wiary w Biblii, …

Więcej »