Home / Wiara Wspólnota Kościół (page 120)

Wiara Wspólnota Kościół

Z życia Kościoła

Polscy protestanci – szkic do portretu

Geneza protestantyzmu Protestantyzm powstał na skutek ruchów reformatorskich wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego, rozpoczętych w XVI wieku przez wystąpienie Marcina Lutra. Podstawowymi nurtami protestantyzmu są ewangelicyzm i ewangelikalizm. Mianem „ewangelików” określa się protestantów z najstarszych Kościołów reformacji: luteran, kalwinów i metodystów. Termin „ewangelicy” odnosi się do głębokiego zakorzenienia ich wiary w Biblii, …

Więcej »

Co dalej z Trzecim Rzymem?

Nie od dziś wiadomo, że dialog z patriarchą Aleksym II był trudny. Czy po jego śmierci dojdzie do przełomu w kontaktach Kościoła katolickiego z rosyjskim prawosławiem?

Więcej »

Prawdziwa religia

Czy istnieje jedna prawdziwa religia, a wszystkie inne są fałszywe? Czy może wszystkie religie zawierają w sobie prawdę, ale żadna z nich nie ma jej w pełni? Trudno nie stawiać takich pytań w dzisiejszym świecie. Wielość religii jest faktem. Bez wątpienia również wśród wyznawców różnych religii można znaleźć ludzi godnych …

Więcej »

Źródła ekumenizmu

Powszechnie mówi się, że ruch ekumeniczny, dążący do zjednoczenia wszystkich wyznań chrześcijańskich i do dialogu z wyznawcami pozostałych religii jest wymysłem dość nowym, bo dziewiętnastowiecznym. Próby te najczęściej łączymy z działalnością misyjną Kościoła katolickiego, ruchami pietystycznymi we wspólnotach protestanckich, konsekwencjami Soboru Watykańskiego II, międzynarodowymi spotkaniami młodych, a także z pontyfikatami …

Więcej »

Chrześcijanie i kurczaki

Dla Żydów przyjście Jezusa stało się „pełnią czasów; rzecz w tym, że zauważyli to tylko niektórzy z nich. A przecież obietnica Mesjasza była dla wszystkich! Trudno się oprzeć wrażeniu, że także wśród chrześcijan bliższa znajomość z Jezusem niestety nie jest powszechna.

Więcej »

Ikona muzyki sakralnej

„Soli Deo decantabat – samemu Bogu śpiewała”. Tak sławi św. Cecylię dedykowana jej antyfona z VIII wieku. Wcześniej Akta męczenników sławiły ją i przedstawiały okoliczności, w jakich ta święta poniosła śmierć za wierność Chrystusowi. Pasję św. Cecylii pisano pod koniec V wieku, dwa i pół stulecia od jej zgładzenia, w …

Więcej »

Narodzenie zamknięte w słowach

Święta Bożego Narodzenia fascynują i inspirują artystów od wieków. Zachwyt nad nowo narodzonym i zjawiskami towarzyszącymi temu cudowi stanowiły sens twórczy wielu kompozytorów, malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy i poetów w każdej epoce.

Więcej »

Pielgrzymowanie ku świętości

Statut oraz uchwały programowe z ostatnich lat Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” łączy wspólny mianownik celów. To wizja zintegrowanego rozwoju człowieka, służącego sobą Bogu, ojczyźnie i Kościołowi. Jest to, możliwe gdy kształci on siebie na płaszczyźnie duchowej, intelektualnej i praktycznej. Taki model rozwoju propagowała i sama realizowała w swoim życiu błogosławiona …

Więcej »

Jak biskup stał się krasnalem

Kiedyś święty biskup z Myry był jednym z ważniejszych świętych chrześcijaństwa. Dziś stał się „świętym komercji”. Współczesność odarła go z ornatu, z głowy zdjęła mitrę i zabrała pastorał. W zamian dając „świętego krasnala”, który namawia do robienia zakupów.

Więcej »

Trud świętowania

Gdy z internetu chciałam się dowiedzieć, jak świętować Boże Narodzenie, zostałam zachęcona do wyjazdów turystycznych i zrobienia zakupów. Nawet od Harry’ego Pottera można nauczyć się czegoś na ten temat, a psycholog z Kolonii, Ulrich Schmitz, który w swojej książce twierdzi, że posiadł tajemnice Biblii, radzi, aby „historię o Chrystusiku opowiadać …

Więcej »