Home / Wiara Wspólnota Kościół (page 120)

Wiara Wspólnota Kościół

Z życia Kościoła

A to jest zwycięzca

Wstąpcie do katedry, zejdźcie do podziemi, tam leży człowiek, o którym mówiono, że przegrał, a to jest zwycięzca – te słowa Prymasa Tysiąclecia dobrze charakteryzują życie bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Więcej »

Brat Boga

„Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny” – mówił św. Brat Albert Chmielowski.

Więcej »

Polacy wierzący, ale jak?

Tylko jedna trzecia wiernych archidiecezji warszawskiej jest związana z własną parafią, co trzeci uczestniczy w niedzielnych Mszach św., niewiele więcej ufa diecezjalnemu biskupowi. Tak wynika z kościelnych badań socjologicznych, przeprowadzonych w dwunastu polskich diecezjach.

Więcej »

Angielsko-polski Kościół

Wejście Polski do Unii Europejskiej wyznaczyło dla Kościoła katolickiego na Wyspach Brytyjskich „nowy czas”. Wobec napływu setek tysięcy Polaków do pracy na wyspach, Polska Misja Katolicka w Anglii, Walii i Szkocji znalazła się z dnia na dzień w nowej sytuacji duszpasterskiej.

Więcej »

Kryzys, ale i szansa

Abp Stanisław Wielgus nie odbył ingresu do archikatedry warszawskiej i ustąpił z funkcji arcybiskupa w arszawskiego. – To wynik terroryzmu medialnego – mówią jedni. – Musiał stąpić, bo współpracował z SB – twierdzą inni.

Więcej »

Benedykt XVI lubi prawosławie

Styczniowy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan dla Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej jest często określany jako „ekumeniczny karnawał”.

Więcej »

Ekumenizm – obowiązek chrześcijańskiego sumienia

Według dokumentów Kościoła katolickiego, które obowiązują od ponad 40 lat, zaangażowanie w ruch ekumeniczny jest jednym z naszych chrześcijańskich obowiązków. – Jest to imperatyw chrześcijańskiego sumienia – stwierdził w 1995 roku Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint.

Więcej »

Godność człowieka w świetle czynu o. Maksymiliana Kolbego

Sesje Kolbiańskie odbywają się w Oświęcimiu nieprzerwanie od dwudziestupięciu lat i podejmują ideę propagowania cywilizacji miłości. Pierwsza została zorganizowana we wrześniu 1982 r., w przededniu kanonizacji bł. Maksymiliana Marii Kolbego. Mottem tegorocznej, XXV Sesji Kolbiańskiej, zorganizowanej w 65. rocznicę deportacji św. Maksymiliana Kolbe do KL Auschwitz, był cytat z jego …

Więcej »