Home / Wiara Wspólnota Kościół (page 122)

Wiara Wspólnota Kościół

Z życia Kościoła

Pokolenie JP2 – czyli kto?

Żeby mówić o pokoleniu JP 2 w sensie socjologicznym, nie wystarczą wspólne przeżycia, doświadczenia i wyznawanie tych samych wartości. Trzeba mieć jeszcze świadomość swego istnienia, własnej, pokoleniowej odrębności.

Więcej »

On już jest święty

Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II został ukończony w niespełna dwa lata od Jego śmierci. To jest rekord w najnowszej historii Kościoła.

Więcej »

Mistrz i nauczyciel

Za życia został nazwany Papieżem Wielkim, prorokiem naszych czasów, mistykiem, darem od Boga. Był tytanem pracy i modlitwy, pielgrzymował, ogłaszał encykliki, listy apostolskie, adhortacje posynodalne, wygłaszał nieraz kilka przemówień dziennie. Jako nauczyciel i mistrz pozostawił nam drogowskazy wiary. W drugą rocznicę śmierci przypomnijmy sobie najważniejsze z nich.

Więcej »

Sieroty dorastają

2 kwietnia 2005 r. poczuliśmy się jak bez Ojca. W którym miejscu stoimy dziś, dwa lata po odejściu Jana Pawła II? Jak wygląda Polska i świat bez Niego? I czy zmieniła nas Jego śmierć, czy raczej niezwykłe życie?

Więcej »

Kościoły romańskie w Polsce: Kraków św. Wojciech

Kościół św. Wojciecha stanowi wielką osobliwość Rynku krakowskiego. Wedle tradycji w tym miejscu miał głosić kazania św. Wojciech. Na pamiątkę tego faktu postawiono tu niewielki kamienny kościółek. Prowadzone badania archeologiczne doprowadziły do odsłonięcia w murach świątyni drobnej romańskiej kostki kamiennej oraz od południa uskokowego portalu.

Więcej »

Nasze życie jest pielgrzymką… rowerową?

Pielgrzymujemy, by się umocnić w wierze, poszukać odpowiedzi na trudne pytania, zmienić swoje życie, zawrócić z dotychczasowej drogi. Pielgrzymka to nie tylko modlitwa, to także ofiarowany Bogu wysiłek fizyczny i pokonywanie własnych słabości. Możemy przeżyć taką podróż wspólnie, z ludźmi, którzy w miarę pokonywania kolejnych kilometrów stają się nam coraz …

Więcej »

Tylko Badeni cię dobrze ożeni

W pewien lutowy wieczór na ulicy. Freta 10 w Klasztorze św. Jacka w Warszawie miało miejsce niezwykłe spotkanie. W otoczeniu młodych ludzi 90-letni dominikanin tłumaczył jak się przygotować do pierwszej randki.

Więcej »

Sekretarka Pana Jezusa

„Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie” – powiedział Pan Jezus do siostry Faustyny.

Więcej »

Alfabet sumienia

Jest ich tylko dziesięć. Ich zapamiętanie nie stanowi większego problemu dla ośmiolatka. To dlaczego tak trudno realizować je każdego dnia?

Więcej »

Z Koszalina do Warszawy

Bp Kazimierz Nycz jest człowiekiem nadzwyczaj bezpośrednim. Nie stwarza barier, nie celebruje sposób swego urzędu. Skromny, kontaktowy, otwarty na media.

Więcej »