Wiara Wspólnota Kościół

Sobór o Kościele

Zarówno duchowni, jak i świeccy są „zobowiązani do osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu”

Czytaj więcej

Polacy wierzą głębiej

Księża w Polsce nie mówią do pustych ścian; ludzie nawracają się. Upadają, ale nieustannie podnoszą się. Taki jest człowiek i katolicyzm nie będzie inny. Z biskupem Kazimierzem Ryczanem rozmawia Grzegorz Józefowicz

Czytaj więcej

Quo vadis wiaro polska?

Do jakiego Kościoła przyjedzie Benedykt XVI?

Czytaj więcej

Patrzą z domu jednego Ojca

Brat Roger i Jan Paweł II, ewangelik i katolik, przyjaźnili się przez ponad 40 lat. Jeśli ruch ekumeniczny święci dziś sukcesy, to w głównej mierze dzięki nim.

Czytaj więcej

Każda religia, w tym również islam, ma prowadzić człowieka do zbawienia, ku głębi życia duchowego

Terroryzm nie jest owocem islamu Z ks. dr. Rafałem Markowskim, historykiem religii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozmawia Piotr Chmieliński

Czytaj więcej

Ekumenizm: hobby czy chrześcijański obowiązek?

Tegoroczne hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan brzmi: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich”

Czytaj więcej

Trzy słowa o ewangelizacji: Jezus

Ewangelizowanie to propozycja, którą składamy w imieniu Jezusa. Jest nią zbawienie, które uwalnia od śmierci i obdarowuje nowym życiem. 

Czytaj więcej