Home / Wiara Wspólnota Kościół (page 126)

Wiara Wspólnota Kościół

Z życia Kościoła

Benedykt XVI lubi prawosławie

Styczniowy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan dla Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej jest często określany jako „ekumeniczny karnawał”.

Więcej »

Ekumenizm – obowiązek chrześcijańskiego sumienia

Według dokumentów Kościoła katolickiego, które obowiązują od ponad 40 lat, zaangażowanie w ruch ekumeniczny jest jednym z naszych chrześcijańskich obowiązków. – Jest to imperatyw chrześcijańskiego sumienia – stwierdził w 1995 roku Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint.

Więcej »

Godność człowieka w świetle czynu o. Maksymiliana Kolbego

Sesje Kolbiańskie odbywają się w Oświęcimiu nieprzerwanie od dwudziestupięciu lat i podejmują ideę propagowania cywilizacji miłości. Pierwsza została zorganizowana we wrześniu 1982 r., w przededniu kanonizacji bł. Maksymiliana Marii Kolbego. Mottem tegorocznej, XXV Sesji Kolbiańskiej, zorganizowanej w 65. rocznicę deportacji św. Maksymiliana Kolbe do KL Auschwitz, był cytat z jego …

Więcej »

Trzeba nam wracać do tych ślubów

Są takie wydarzenia w dziejach narodów, które pozostawiają trwały ślad na całe wieki. Wydarzenia, które decydują o losach narodu. Właśnie do nich należą Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, które wierni złożyli u stóp Jasnej Góry 26 sierpnia 1956 r. Blisko milion pątników na wałach klasztoru, Maryi Królowej Polski powierzyło siebie i …

Więcej »

Zostawić ślad w Ziemi Świętej

Na zaproszenie Komisariatu Ziemi Świętej przebywał w Polsce o. Pierbattista Pizzaballa zwierzchnik Franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie. Ojciec Kustosz odwiedził Jasną Górę i Kraków, gdzie spotkał się z pielgrzymami do Ziemi Świętej i członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Świętej oraz byłymi misjonarzami, studentami i komisarzami Ziemi Świętej. Spotkał się także …

Więcej »

Wojujący sekularyzm wyzwaniem wobec chrystianizmu

Znaki czasu Chrześcijaństwo w ciągu dwóch tysięcy lat istnienia dowiodło, że jest religią uniwersalną, zdolną w swojej misji głoszenia Ewangelii do przekraczania barier czasowych, terytorialnych, kulturowych, rasowych, narodowościowych i wszelkich innych. Jest tak między innymi dlatego, ponieważ ma w sobie nadzwyczajną moc stawania się aktualną i żywotnie potrzebną ludziom w …

Więcej »

Ćwierć wieku prymasowskiej posługi

50 lat temu został kapłanem. 25 lat temu Prymasem Polski i metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim. Przez 23 lata kierował pracami Episkopatu. Przeprowadził Kościół Polski przez bardzo trudny, przełomowy w historii Polski okres.

Więcej »

Obronić Kościół – w łączności z tradycją i w zawierzeniu Maryi

Dwudziestego ósmego maja obchodziliśmy 25. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, nazwanego Prymasem Tysiąclecia przez jego znakomitego współpracownika, przyjaciela i ucznia, papieża Jana Pawła II. W tym roku mija też 350 lat od ustanowienia przez króla Jana Kazimierza w uroczystym ślubowaniu w katedrze lwowskiej Matki Bożej Królową Polski. Do tych ślubów …

Więcej »

Rekolekcje o wierze

Gdy w zachmurzony, niedzielny majowy wieczór, samolot z Benedyktem XVI odlatywał z podkrakowskich Balic, rozpoczął się na naszej ziemi praktyczny egzamin z czterodniowych rekolekcji, jakie odbyliśmy pod przewodnictwem Głowy Kościoła Powszechnego.

Więcej »