Home / Wiara Wspólnota Kościół (page 130)

Wiara Wspólnota Kościół

Z życia Kościoła

Polacy wierzący, ale jak?

Tylko jedna trzecia wiernych archidiecezji warszawskiej jest związana z własną parafią, co trzeci uczestniczy w niedzielnych Mszach św., niewiele więcej ufa diecezjalnemu biskupowi. Tak wynika z kościelnych badań socjologicznych, przeprowadzonych w dwunastu polskich diecezjach.

Więcej »

Angielsko-polski Kościół

Wejście Polski do Unii Europejskiej wyznaczyło dla Kościoła katolickiego na Wyspach Brytyjskich „nowy czas”. Wobec napływu setek tysięcy Polaków do pracy na wyspach, Polska Misja Katolicka w Anglii, Walii i Szkocji znalazła się z dnia na dzień w nowej sytuacji duszpasterskiej.

Więcej »

Kryzys, ale i szansa

Abp Stanisław Wielgus nie odbył ingresu do archikatedry warszawskiej i ustąpił z funkcji arcybiskupa w arszawskiego. – To wynik terroryzmu medialnego – mówią jedni. – Musiał stąpić, bo współpracował z SB – twierdzą inni.

Więcej »

Benedykt XVI lubi prawosławie

Styczniowy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan dla Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej jest często określany jako „ekumeniczny karnawał”.

Więcej »

Ekumenizm – obowiązek chrześcijańskiego sumienia

Według dokumentów Kościoła katolickiego, które obowiązują od ponad 40 lat, zaangażowanie w ruch ekumeniczny jest jednym z naszych chrześcijańskich obowiązków. – Jest to imperatyw chrześcijańskiego sumienia – stwierdził w 1995 roku Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint.

Więcej »

Godność człowieka w świetle czynu o. Maksymiliana Kolbego

Sesje Kolbiańskie odbywają się w Oświęcimiu nieprzerwanie od dwudziestupięciu lat i podejmują ideę propagowania cywilizacji miłości. Pierwsza została zorganizowana we wrześniu 1982 r., w przededniu kanonizacji bł. Maksymiliana Marii Kolbego. Mottem tegorocznej, XXV Sesji Kolbiańskiej, zorganizowanej w 65. rocznicę deportacji św. Maksymiliana Kolbe do KL Auschwitz, był cytat z jego …

Więcej »

Trzeba nam wracać do tych ślubów

Są takie wydarzenia w dziejach narodów, które pozostawiają trwały ślad na całe wieki. Wydarzenia, które decydują o losach narodu. Właśnie do nich należą Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, które wierni złożyli u stóp Jasnej Góry 26 sierpnia 1956 r. Blisko milion pątników na wałach klasztoru, Maryi Królowej Polski powierzyło siebie i …

Więcej »

Zostawić ślad w Ziemi Świętej

Na zaproszenie Komisariatu Ziemi Świętej przebywał w Polsce o. Pierbattista Pizzaballa zwierzchnik Franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie. Ojciec Kustosz odwiedził Jasną Górę i Kraków, gdzie spotkał się z pielgrzymami do Ziemi Świętej i członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Świętej oraz byłymi misjonarzami, studentami i komisarzami Ziemi Świętej. Spotkał się także …

Więcej »

Wojujący sekularyzm wyzwaniem wobec chrystianizmu

Znaki czasu Chrześcijaństwo w ciągu dwóch tysięcy lat istnienia dowiodło, że jest religią uniwersalną, zdolną w swojej misji głoszenia Ewangelii do przekraczania barier czasowych, terytorialnych, kulturowych, rasowych, narodowościowych i wszelkich innych. Jest tak między innymi dlatego, ponieważ ma w sobie nadzwyczajną moc stawania się aktualną i żywotnie potrzebną ludziom w …

Więcej »