poniedziałek , 20 Sierpień 2018

Wiara Wspólnota Kościół

Zachwycić się narodzeniem Jezusa

Jak opisuje Protoewangelia Jakuba, apokryf z II w., gdy narodził się Jezus, na chwilę zamarła cała przyroda: ptaki zastygły w locie, w bezruchu stanęły zwierzęta, ustał ruch świata, życie kosmosu i obroty gwiazd, cały świat znieruchomiał.

Czytaj więcej

Boże Narodzenie w kulturze ludowej.

W tradycji polskiej Boże Narodzenie było zawsze świętem wielkim i uroczyście obchodzonym, nazywano je Godami lub Godnymi świętami. Szczególnie w tych obrzędach widać wyraźne ślady pogańskich praktyk agrarnych, hodowlanych i zadusznych, mających na celu zapewnienie ludzkiego zdrowia, szczęścia oraz pomyślności we wszystkich pracach gospodarskich, stanowiących podstawę utrzymania. Tradycja tych praktyk jest długa, wielowątkowa i sięga czasów rzymskich, a w Polsce – przedchrześcijańskich.

Czytaj więcej

Jak będzie wyglądał „wieczny odpoczynek”?

Nasze życie przepełnione jest pracą, często ponad miarę. Brakuje radosnych chwil wytchnienia, prawdziwego, regenerującego odpoczynku. Zapracowani i przemęczeni oczekujemy, że przynajmniej po śmierci porządnie odpoczniemy. Taką nadzieję budzi i podtrzymuje słowo Boże: I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły (Ap 21, 4).

Czytaj więcej

Serdecznie dobry człowiek – bł. Edmund Bojanowski

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski z okazji dwusetnej rocznicy urodzenia bł. Edmunda Bojanowskiego rok 2014 jest czasem przypomnienia tego wielkiego wielkopolskiego społecznika, patrioty i świadka wiary z okresu zaborów.

Czytaj więcej

Boży plan dla siedmiolatki

Miejsce jej urodzenia i dzieciństwa wygląda zwyczajnie, jak setki innych polskich wsi. A to właśnie prosta mieszkanka małej wioski, po trzech klasach szkoły podstawowej, otrzymała dar bilokacji, ukrytych stygmatów i czytania w ludzkich duszach.

Czytaj więcej

Ars moriendi prymasa hlonda

Prymas Hlond podkreślał: „W obliczu śmierci trzeba być radosnym. Wszystkich nas to spotka. Trzeba śmierć pogodnie przyjmować: ona jest przejściem do lepszego życia. Jest drogą do wieczności”.

Czytaj więcej

Kościół po Indie i Chiny

Gdy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy opis Zesłania Ducha Świętego, to prezentacja przedstawicieli narodów obecnych podczas tego wydarzenia rozpoczyna się od Partów, Medów, Elamitów i mieszkańców Mezopotamii (por. Dz 2,9). Jakie znaczenie musiało to mieć dla chrześcijan pierwszego wieku, skoro w tekście spisanym ok. roku 80 po Chrystusie są oni wymienieni przed mieszkańcami Rzymu i innych części cesarstwa? Czytający …

Czytaj więcej

Carpe diem, czyli rzecz o dobrej śmierci

Pamiętajcie, panie, o tej godzinie, możecie jej być pewni, bo nikogo nie ominie, kiedy dusza ujdzie z was, kiedy opuści świat, potęgę, bogactwa i nawet własne ciało i gdy ukaże się naga i zrozpaczona […]. Wtedy zapragnie uciec, ale sił jej nie starczy. (Hinkmar z Reims w mowie do króla Ludwika Niemieckiego)

Czytaj więcej

Pochówek po katolicku

W ostatnich latach praktyka kremacji ciał naszych zmarłych staje się coraz bardziej powszechna.

Czytaj więcej

Chrześcijańska nadzieja

W religiach Księgi (judaizm, chrześcijaństwo, islam) źródłem i kresem ludzkiego życia jest Bóg Jedyny. W religiach tych jasno jest wyrażona nadzieja, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią.

Czytaj więcej