Wiara Wspólnota Kościół

Z dawna Polski Tyś Królową

Stolica Królowej Polski i Matki, duchowa stolica Polski, konfesjonał i wieczernik narodu – Jasna Góra. Według słów Jana Pawła II – „tutaj zawsze byliśmy wolni” i „do tych murów trzeba przykładać ucho, bo one odbijają to wszystko, co czują polskie serca…”

Czytaj więcej

Pro Patria

Więź polskości z katolicyzmem u progu 1050. rocznicy Chrztu Polski*

Czytaj więcej

Sumienie − pomoc czy przeszkoda w pracy i życiu społecznym?

  „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29)

Czytaj więcej

Człowiek

„Ludzie oczekują od różnych religii odpowiedzi na głębokie tajemnice ludzkiej egzystencji, które jak niegdyś, tak i teraz do głębi poruszają ludzkie serca: czym jest człowiek, jaki jest sens i cel naszego życia, co jest dobrem, a co grzechem, jakie jest źródło i jaki cel cierpienia, na jakiej drodze można osiągnąć prawdziwą szczęśliwość, czym jest śmierć, sąd i wymiar sprawiedliwości po …

Czytaj więcej

Prymasostwo w najnowszych dziejach Polski

Prymasostwo w Polsce związane było z archidiecezją gnieźnieńską jako pierwszą polską metropolią. Od śmierci Zygmunta Augusta w 1572 roku do 1764 w okresach bezkrólewia prymas pełnił funkcję interrexa. Posiadał więc władzę polityczną i obowiązek zwoływania sejmu elekcyjnego oraz ogłaszania wyboru króla. Prymasowi przysługiwało też od 1451 roku prawo koronowania króla i królowej Polski. Godność prymasa miała więc charakter polityczny, a …

Czytaj więcej

Polacy pamiętają o świętym Prymasie

O prymasie Wyszyńskim powiedziano wiele. Na temat jego osoby, skrywającej głęboką tajemnicę świętości, wypowiadali się przeróżni ludzie. Jan Paweł II nazwał go „olbrzymem”, służby specjalne PRL nadały mu kryptonim „prorok”. Postać Prymasa stała się po 1989 roku inspiracją do zrealizowania kilku cennych filmów dokumentalnych, sztuki teatralnej, a także pełnometrażowego filmu fabularnego. Do wielu z nich mamy dziś dostęp za pośrednictwem …

Czytaj więcej

Maryjność Prymasa Tysiąclecia

Życie, postawę nieugiętego Świadka Wiary i gorliwego patrioty, myśl teologiczną i społeczną, działalność pasterską Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia można analizować pod wieloma aspektami. Wydaje się jednak, że swego rodzaju fundamentem, tych wszystkich aspektów jest maryjność.

Czytaj więcej

Spadkobierca Wyszyńskiego

Prymas Polski kard. Józef Glemp nie miał zbyt wielu fanów w polskim Kościele. Historia jednak pokazuje, że był dobrym kontynuatorem kard. Wyszyńskiego. Tak jak on potrafił podejmować niepopularne decyzje.

Czytaj więcej

Dbał o pogodną atmosferę

Poznałam księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego jako dziecko, kiedy 14 września 1952 roku bierzmował mnie w kościele Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. Wtedy bierzmowanie było zaraz po pierwszej Komunii świętej. Przyjęłam ją wcześniej, mając 7 lat, a więc w czasie bierzmowania miałam 8 lat. Jednak doskonale pamiętam tę chwilę.

Czytaj więcej

Wychowawca narodu

Spuścizna Prymasa Tysiąclecia jako „dziennikarza i redaktora” niewielu dziś jest znana. A szkoda, bo był publicystą mądrym, pewnym wagi swych argumentów, podejmującym refleksję na tematy stale aktualne.

Czytaj więcej