Wiara Wspólnota Kościół

Biskup, który wierzy w młodzież

„Przyjdź Królestwo Twoje” to dewiza biskupa Henryka Tomasika, którego Benedykt XVI mianował ordynariuszem diecezji radomskiej. – Przyjmijcie nowego pasterza z radością serc – apelował podczas ingresu do katedry radomskiej jego poprzednik arcybiskup Zygmunt Zimowski, obecnie przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Czytaj więcej

Pytania o katolicką naukę społeczną

Jednym z podstawowych zadań wynikających z misji Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” jest upowszechnianie idei i zasad katolickiej nauki społecznej. Z tego faktu wynika również obowiązek wyrażania sprzeciwu wobec coraz częstszych prób jej instrumentalizacji. Do dorobku Katolickiej Nauki Społecznej odwołują się bowiem coraz częściej ugrupowania polityczne, nawet lewicowej proweniencji, które traktują ją wybiórczo, dostosowując zasady do partyjnej ideologii.

Czytaj więcej

Miłość drogą ku sprawiedliwości

W mijającym roku Ojciec Święty Benedykt XVI kilkakrotnie zabierał głos w ważnych dla dzisiejszego świata i człowieka kwestiach społecznych. Do tego papieskiego nauczania warto powracać i dogłębnie je przemyśleć, a przede wszystkim czynić je drogowskazem swej postawy.

Czytaj więcej

Prawda koniecznym warunkiem wolności i miłości

Encyklika Caritas in veritate nawiązuje do wydanej w 1967 roku encykliki Pawła VI Populorum progressio. Zasadniczy temat obu dokumentów stanowi kwestia integralnego rozwoju ludzkiego. Obecny papież powtarza istotne elementy nauczania Pawła VI, ujmuje je jednak w zupełnie innym kontekście, określonym przede wszystkim przez proces globalizacji i światowy kryzys.

Czytaj więcej

Matka Boska bez kaplicy

W dwóch kościołach warszawskich: Katedrze Polowej Wojska Polskiego i w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli znajdują się dwa różne wizerunki Matki Bożej Kozielskiej. Historia tych przedstawień maryjnych jest nadal mało znana, tym bardziej że w 2. połowie XX wieku powstał jeszcze trzeci Jej wizerunek znany jako obraz Matki Boskiej Katyńskiej, dzieło malarki Anny Danuty Staszewskiej.

Czytaj więcej

Postępki jego były anielskie

„Kiedy w gruzy padają królestwa, przychodzi czas na poetów proroków…” – to prawdziwie biblijne zdanie Ryszarda Przybylskiego powraca zawsze, ilekroć przychodzi mi sięgać do literatury czasów zaborów. Takim poetą-prorokiem był Jan Paweł Woronicz, autor wstrząsającego Hymnu do Boga. O dobrodziejstwach Opatrzności narodowi polskiemu wyświadczonych po upadku Polski, zakończonego słowami, które określiły całą epokę oczekiwania na zmartwychwstanie zniewolonej Ojczyzny: „Kości spróchniałe! …

Czytaj więcej

Posoborowy Kościół dialogu

Sobór Watykański II zmienił oblicze Kościoła i jest to rzecz oczywista. Pozostaje pytanie, jak go zmienił. Które z soborowych postanowień najbardziej wpłynęły na odnowienie Kościoła? Wydaje się, że należałoby wskazać tu na wymiar dialogiczny jego działalności. Projekty ekumeniczne i dialogu międzyreligijnego już w trakcie Soboru napotkały na ostry sprzeciw części biskupów. Do dziś nie doczekały się akceptacji Bractwa Kapłańskiego Świętego …

Czytaj więcej

Inspiracja dla świata współczesnego

  Przeszło czterdzieści siedem lat temu, 11 października 1962 roku papież Jan XXIII uroczyście zainaugurował pierwszą sesję Soboru Watykańskiego II. W bulli Humanae salutis stwierdził konieczność odnowy Kościoła, zmierzającej do tego, by „uczynić Kościół zdolniejszym do rozwiązywania współczesnych problemów”. Przez następne trzy lata zgromadzenie biskupów z całego świata wraz z przedstawicielami innych wyznań pracowało nad określeniem roli Kościoła w XX …

Czytaj więcej

Podróż do serca Europy

Benedykt XVI podczas pielgrzymki do naszych południowych sąsiadów przedstawił spójny, uniwersalny projekt – dla Czech, dla Kościoła, dla Europy, dla całego świata. Była wsparciem dla przeżywającego trudności koscioła w Czechach

Czytaj więcej

Staliśmy się odrobinę lepsi

Jechałyśmy „zakopianką” zatłoczonym busikiem w stronę miejscowości, która nazwą przypomina ulubioną zupę mojej mamy. Nigdy nie byłam w Pieninach. W ogóle jedyna dotychczasowa moja przygoda z górami wydarzyła się w Tatrach, bo warmińskomazurski ze mnie osobnik. Gdy podekscytowane wjeżdżałyśmy do Szczawnicy, uśmiech zastygł nam na ustach, bo z nieba, które w jednej chwili zrobiło się granatowe, lunął deszcz. Ale to …

Czytaj więcej