piątek , 19 Styczeń 2018

Wiara Wspólnota Kościół

Autorytety młodych

Jan Paweł II szanował tak samo wielkich tego świata, jak i ubogich, 25 lutego 1979 roku udzielił ślubu córce zamiatacza ulic Vittori Janni

Czytaj więcej

Parafia nieustającej adoracji

Grup duszpasterskich jest na warszawskim Kole tak wiele, że trudno je wszystkie dokładnie zliczyć. Powstają oddolnie, sami parafianie zgłaszają swoje pomysły, a proboszcz nigdy nie odmawia.

Czytaj więcej

Świętość życia a wolność

Zadaniem świeckich chrześcijan jest tworzenie „nowego stylu życia” – mówił Jan Paweł II

Czytaj więcej

Sobór o Kościele

Zarówno duchowni, jak i świeccy są „zobowiązani do osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu”

Czytaj więcej

Polacy wierzą głębiej

Księża w Polsce nie mówią do pustych ścian; ludzie nawracają się. Upadają, ale nieustannie podnoszą się. Taki jest człowiek i katolicyzm nie będzie inny. Z biskupem Kazimierzem Ryczanem rozmawia Grzegorz Józefowicz

Czytaj więcej

Quo vadis wiaro polska?

Do jakiego Kościoła przyjedzie Benedykt XVI?

Czytaj więcej

Patrzą z domu jednego Ojca

Brat Roger i Jan Paweł II, ewangelik i katolik, przyjaźnili się przez ponad 40 lat. Jeśli ruch ekumeniczny święci dziś sukcesy, to w głównej mierze dzięki nim.

Czytaj więcej

Każda religia, w tym również islam, ma prowadzić człowieka do zbawienia, ku głębi życia duchowego

Terroryzm nie jest owocem islamu Z ks. dr. Rafałem Markowskim, historykiem religii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozmawia Piotr Chmieliński

Czytaj więcej

Ekumenizm: hobby czy chrześcijański obowiązek?

Tegoroczne hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan brzmi: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich”

Czytaj więcej

Trzy słowa o ewangelizacji: Jezus

Ewangelizowanie to propozycja, którą składamy w imieniu Jezusa. Jest nią zbawienie, które uwalnia od śmierci i obdarowuje nowym życiem. 

Czytaj więcej