Wiara Wspólnota Kościół

Fatima na nowo odczytana

Przesłanie podroży Ojca Świętego Benedykta XVI do Portugalii, która odbyła się 11 -14 maja, wyraźnie pokazało, że europejscy chrześcijanie muszą każdego dnia odważnie świadczyć, iż poza Chrystusem „nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. Następca św. Piotra przypomniał mieszkańcom Półwyspu Iberyjskiego, że życie w nowoczesnym, pluralistycznym społeczeństwie nie może oznaczać zgody na moralny relatywizm …

Czytaj więcej

O pięknie pobożności maryjnej

28 kwietnia w Przysusze (woj. mazowieckie), w miejscu urodzenia Oskara Kolberga, w sali widowiskowej Domu Kultury odbyła się promocja książki ks. Dariusza Patera Kapliczki Matki Bożej w ziemi przysuskiej znakiem pobożności maryjnej.

Czytaj więcej

Królowa Polski i Matka Narodu Polskiego

Przez wieki w Kościele nadawano Jej wiele imion, tytułów, przymiotów: Święta Panienka, Madonna, Zawsze Dziewica, Niepokalanie Poczęta, Wspomożycielka Wiernych, Pośredniczka, Pocieszycielka, Ucieczka Strapionych. Tradycja Jej kultu na ziemiach polskich pojawiła się w zasadzie wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, już bowiem w 966 roku, czyli zaraz po chrzcie Polski przyjętym przez Mieszka I – jak wspomina Długosz w Kronikach Dziejów Polskich – …

Czytaj więcej

Mariologia w tworzeniu

Niepokalane poczęcie, stałe dziewictwo, bezgrzeszność i pełnia łaski oraz wniebowzięcie to dogmatyczne sformułowania o Maryi przyjmowane przez Kościół katolicki. Niektóre z nich zostały ogłoszone jako dogmaty dopiero w XIX i XX wieku. Jak zatem kształtowała się przyjęta dziś mariologia?

Czytaj więcej

Kapłaństwo – skarb w glinianych naczyniach

W dniach 15 – 17 marca 2010 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Koło Naukowe Teologów KUL zorganizowało XLII Tydzień Eklezjologiczny. Tematem sympozjum było: „Kapłaństwo – skarb w naczyniach glinianych (2 Kor 4,7)”.

Czytaj więcej

Budujemy cywilizację miłości

Totalitaryzm dwudziestego pierwszego stulecia coraz mocniej opiera się na otwartym odrzuceniu tradycji chrześcijańskiej. Posługuje się niebezpiecznym narzędziem jakim jest systematyczne, konsekwentne i wielopłaszczyznowe niszczenie wartości człowieka we wszystkich etapach jego życia. Od ataku na nienarodzonych, poprzez zachęcanie do wszelkich swobód obyczajowych i różnych form egocentryzmu po eutanazję i odrzucenie społeczne. Coraz powszechniejsze staje się podmiotowe, konsumpcyjne traktowanie człowieka w imię …

Czytaj więcej

Kalwaria mało znana

Nawiedzanie Grobów Pańskich w Wielki Piątek ma wielowiekową tradycję. W Kościele jest to dzień głębokiej żałoby, dzień w którym nie jest odprawiana msza święta a na pamiątkę męki i śmierci Jezusa Chrystusa sprawuje się liturgię. Niejednokrotnie odtwarzane jest całe kalwaryjskie misterium Męki Pańskiej, po którym następuje czuwanie wiernych przy symbolicznym grobie Jezusa. Historia Kalwarii Ujazdowskiej jest prawie nieznana nawet samym …

Czytaj więcej

Sekty w świetle nauczania Jana Pawła II

Z biegiem czasu wypowiedzi i odniesień papieża do fenomenu sekt pojawiało się coraz więcej. Jan Paweł II trafnie potrafił odczytywać „znaki czasu”. Podczas wizyty w Polsce na spotkaniu z młodzieżą na Westerplatte w 19 87 r., przestrzegł on młodych ludzi przed – czyhającymi na nich wieloma zagrożeniami: „(…) o pokusie beznadziejności, która prowadzi do samozniszczenia osobowości własnej, własnego człowieczeństwa poprzez …

Czytaj więcej

Słowo, które przemienia oblicze ziemi

Przez wiele dziesiątków lat wiersz Juliusza Słowackiego zaczynający się od słów „Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza” traktowany był jako swego rodzaju przepowiednia. 16 października 197 8 roku wiersz ten zmaterializował się. Kardynał z „dalekiego kraju”, Słowianin został wybrany papieżem.

Czytaj więcej

Dać się odnaleźć Bogu

„Życie z pasją dla Boga” – to hasło Apeli Młodych, odbywających się w radomskiej katedrze. W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczyło blisko pięć tysięcy osób, które udowodniły, że coraz więcej młodych mieszkańców Radomia chce wspólnie cieszyć się wiarą

Czytaj więcej