Wiara Wspólnota Kościół

Święty Józef – patron na nasze czasy

Kiedyś szukałem znanego fachowca, mojego przyjaciela, w jego miejscowości. Pomimo moich opisów, ludzie nie wiedzieli, o kogo chodziło. W końcu ktoś powiedział: „A, to mąż takiej, a takiej kobiety”. Gdy opowiedziałem o tym mojemu przyjacielowi, zaczął się śmiać i skomentował: „Tak to jest, gdy ktoś ma zbyt piękną żonę!”. Łatwo jest zrozumieć, że przy żonie takiej jak Maryja, przy synu …

Czytaj więcej

Prymasowstwo wróciło do Gniezna

19 grudnia 2009 roku w Gnieźnie miała miejsce inauguracja posługi prymasowskiej Jego Eminencji księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Uroczystości rozpoczęły się w Teatrze im. Aleksandra Fredry konferencją naukową, podczas której podsumowano dorobek Prymasa Józefa Glempa w trudnym okresie przełomów ustrojowych w Polsce.

Czytaj więcej

Sługa Ewangelii – ks. prof. Henryk Mosing

W styczniu mija sto lat od urodzin ks. prof. Henryka Mosinga, uczonego, epidemiologa, który zostawił po sobie pokaźny dorobek naukowy i wychował pokolenie riketsjologów z „lwowskiej szkoły Mosinga”, a jednocześnie lekarza społecznika, do dziś wspominanego przez setki ludzi, jako „dobrego pana doktora”. Przez lata mało kto wiedział, że ten autorytet w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, zwłaszcza tyfusu, był księdzem, o …

Czytaj więcej

Anieli grają, króle witają…

W listopadzie 196 0 roku wprowadzono Gomułkowską ustawę likwidującą święto Trzech Króli jako dzień wolny od pracy. W 2008 roku i następnym z inicjatywy obywatelskiej, pod przewodnictwem prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego, złożono w Sejmie projekt ustaw przywracających dzień wolny w święto Trzech Króli. Choć zostały poparte ogromną liczbą podpisów (700 tysięcy, a po raz drugi już 1 mln), ustawy przez …

Czytaj więcej

Salon myśli i dialogu

Bóg, stwarzając człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, wszczepił mu potrzebę życia w społeczności, życia we wspólnocie, gdyż sam Bóg żyje w najdoskonalszej wspólnocie osób. To pragnienie człowieka życia we wspólnocie wyraża prawdę, że jest on ze swojej natury istotą społeczną. Jednym z elementów tego bycia istotą społeczną jest zdolność do budowania relacji interpersonalnych wyrażanych słowami „Ja” –„Ty”. Relacje …

Czytaj więcej

Animator życia narodowego i kościelnego

Fan Noli, znany także jako Theofan (Fan) Stilian Noli, należy do najwybitniejszych postaci w dziejach narodu albańskiego i historii tamtejszego prawosławia. Był on nie tylko duchownym, lecz działaczem niepodległościowym i politykiem, a także poetą, tłumaczem, dziennikarzem i kompozytorem.

Czytaj więcej

Nadzieja na siostrzaną jedność

Rok temu Sobór lokalny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wybrał następcę Aleksego II. Na tronie patriarchy Moskwy zasiadł wówczas Cyryl I. Po dwunastu miesiącach jego rządów, coraz wyraźniej rysuje się kierunek, w którym będzie zmierzać Rosyjski Kościół Prawosławny. Widać już, że nie możemy spodziewać się żadnej rewolucji. Niemniej jest szansa na powolny proces ocieplania stosunków i coraz lepszego porozumienia między Rzymem, a …

Czytaj więcej

Drogowskaz pełnej komunii

Podpisana 4 listopada ubiegłego roku przez Ojca Świętego Benedykta XVI Konstytucja Apostolska Anglicanorum coetibus na temat tworzenia Ordynariatów Personalnych dla wyznawców anglikanizmu nawiązujących pełną komunię z Kościołem katolickim wyraźnie pokazuje cel właściwie rozumianego ekumenizmu.

Czytaj więcej

Kościół – między Wschodem a Zachodem

Rozłam Kościoła Wschodniego i Zachodniego, w literaturze znany jako tzw. schizma wschodnia, dokonał się w 1054 roku. Datę tę należy jednak traktować umownie, gdyż świadomość zerwania wzajemnych stosunków i przekonanie o tym, że z powodu różnic w pojmowaniu wiary nie da się już wspólnie budować jedności, ugruntowało się w społeczeństwach Wschodu i Zachodu dopiero w XIII wieku.

Czytaj więcej

W oczekiwaniu na czas oczyszczenia

13 października 1884 roku miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po odprawieniu Mszy św., w swojej prywatnej kaplicy Ojciec Święty Leon XIII doznał nagle wizji ekstatycznej. Jak opisuje o. Domenico Pechemino, papież zatrzymał się u stóp ołtarza, jakby znieruchomiał. Miał bardzo odmienioną twarz. Zapytany później, opowiedział, że w tej wizji usłyszał głosy, jakby rozmowę Szatana z Chrystusem.

Czytaj więcej