Home / Wiara Wspólnota Kościół (page 97)

Wiara Wspólnota Kościół

Z życia Kościoła

Służyć Bogu – służąc Ojczyźnie

W dziejach naszej ojczyzny bardzo ważną rolę w kształtowaniu młodych pokoleń odgrywało wychowanie patriotyczne w rodzinach. Przykładem jest ród Zamoyskich, który w ciągu wieków służył Kościołowi i narodowi. 

Więcej »

Macierzyństwo – pełna niewola czy pełnia życia?

Od osób płynących z tzw. „głównym nurtem” – zarówno tych, których określa się mianem „celebrytów”, jak i różnej maści specjalistów z tytułami naukowymi przed nazwiskiem, nierzadko słyszy się – wyrażoną mniej lub bardziej bezpośrednio–  opinię, że macierzyństwo w jakimś sensie „ciemięży” kobietę, pozbawia ją szeroko rozumianej wolności (a przy okazji …

Więcej »

Pan Bóg istnieje w XXI wieku

Dr Tadeusz Wasilewski,  laureat 66. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Lekarz ginekolog i położnik, przez 14 lat pracował w klinice wykonującej program in vitro. W 2007 r. stwierdził, że nigdy więcej nie wykona tej procedury. 1 I 2009 r. założył pierwszą w Polsce klinikę leczenia niepłodności małżeńskiej „NaProMedica” w Białymstoku.

Więcej »

Panna Święta, co w Ostrej świeci Bramie

Wizerunki Maryjne od początku chrześcijaństwa umieszczano na bramach murów obronnych miast. Baszta warowna, o której mowa, po raz pierwszy została wymieniona (wśród pięciu innych, potem było ich dziewięć) w przywileju królewskim Aleksandra Jagiellończyka dla mieszczan wileńskich 6 IX 1503 r. W Ostrej Bramie – najpierw Miednickiej czy Krewskiej, w dzielnicy …

Więcej »

Miłość ojczyzny nie jest zabobonem

Czy ksiądz katolicki w ogóle, a hierarcha Kościoła powszechnego szczególnie, może i powinien być patriotą? Jak ma się patriotyzm do Dekalogu? Na koniec zaś: co to jest patriotyzm i jak może się on w tym konkretnym przypadku wyrażać!?

Więcej »