Home / Wiara Wspólnota Kościół (page 99)

Wiara Wspólnota Kościół

Z życia Kościoła

Pan Bóg istnieje w XXI wieku

Dr Tadeusz Wasilewski,  laureat 66. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Lekarz ginekolog i położnik, przez 14 lat pracował w klinice wykonującej program in vitro. W 2007 r. stwierdził, że nigdy więcej nie wykona tej procedury. 1 I 2009 r. założył pierwszą w Polsce klinikę leczenia niepłodności małżeńskiej „NaProMedica” w Białymstoku.

Więcej »

Panna Święta, co w Ostrej świeci Bramie

Wizerunki Maryjne od początku chrześcijaństwa umieszczano na bramach murów obronnych miast. Baszta warowna, o której mowa, po raz pierwszy została wymieniona (wśród pięciu innych, potem było ich dziewięć) w przywileju królewskim Aleksandra Jagiellończyka dla mieszczan wileńskich 6 IX 1503 r. W Ostrej Bramie – najpierw Miednickiej czy Krewskiej, w dzielnicy …

Więcej »

Miłość ojczyzny nie jest zabobonem

Czy ksiądz katolicki w ogóle, a hierarcha Kościoła powszechnego szczególnie, może i powinien być patriotą? Jak ma się patriotyzm do Dekalogu? Na koniec zaś: co to jest patriotyzm i jak może się on w tym konkretnym przypadku wyrażać!?

Więcej »

Oderwane płuco

Kresy wschodnie dziś kojarzymy przede wszystkim z utraconymi po 1945 r. wschodnimi województwami II Rzeczypospolitej. Pamiętać należy, iż termin ten używany był już przed rozbiorami i, ze względu na rozległość terytoriów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, obejmował znacznie większy obszar.

Więcej »

Więzy miłości mocniejsze niż śmierć

Pierwsze dni listopada co roku każą nam sięgać poza horyzont możliwy do osiągnięcia za pomocą wzroku. Przeżywanie uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego każe nam w duchu wiary wyjść poza granice ziemskiej egzystencji, a zwrócić się ku temu, co ostateczne. Dla chrześcijanina oznacza to pogłębienie wiary w świętych obcowanie, co …

Więcej »

Halloween – czas złych duchów!

Zastanówmy się nad rozpowszechnianym w naszej ojczyźnie pogańsko-satanistycznym „świętem” Halloween. Refleksja ta wpisuje się w szerszy temat – skutków beztroskiego wchodzenia w kontakt z duchami.

Więcej »