Home / Wiara Wspólnota Kościół (page 99)

Wiara Wspólnota Kościół

Z życia Kościoła

Aggiornamento

Z o. Jerzym Tomzińskim OSPPE o liturgii po Soborze Watykańskim II rozmawia Łukasz Sośniak   Sobór Watykański II dokonał reformy liturgicznej. Zanim o niej porozmawiamy, powiedzmy kilka słów o samej liturgii. Czym ona jest? W szerokim rozumieniu liturgia to publiczna forma kultu religijnego, czyli całokształt zrytualizowanych czynności sakralnych dotyczących życia …

Więcej »

II. CZŁOWIEK SPOŁECZNY

„Według bowiem nauki chrześcijaństwa człowiek obdarzony naturą społeczną przychodzi na ten świat, aby żyjąc w społeczeństwie i poddany władzy mającej swe źródło w Bogu, pielęgnował i rozwijał w całej pełni wszystkie swe zdolności ku czci i chwale Stwórcy, i by przez wierne spełnianie obowiązków swego zawodu lub powołania zdobywał sobie …

Więcej »

Patron młodzieży – św. Stanisław Kostka

W Rzymie spędził dziesięć miesięcy, z tego osiem w nowicjacie jezuitów przy kościele św. Andrzeja Apostoła na Kwirynale. Ten osiemnastoletni chłopak stał się w Wiecznym Mieście znany do tego stopnia, że w jego pogrzebie uczestniczyli wszyscy kardynałowie. Wkrótce był pierwszym jezuitą wyniesionym na ołtarze, jeszcze przed założycielem zakonu, św. Ignacym …

Więcej »

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży

Miejsce wybiera Bóg i On uświęca.70 lat temu na Siekierkach, z dala od zgiełku Warszawy, objawiła się Maryja i Jezus z przesłaniem, w którym nie ma nowinek – jest wezwanie do modlitwy i nawrócenia. Jedynym znakiem, jaki Maryja przekazała na prośbę gromadzących się na modlitwie ludzi, była zapowiedź, że tutaj …

Więcej »

Ochrona Uczuć Religijnych w Polsce

Zapraszamy na Konferencje naukową o tematyce “Ochrona Uczuć Religijnych w Polsce” która odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sala 410 (w zaproszeniu błędnie podano sala 420) w Budynku Nowego Gmachu przy ul. Dewajtis 5. w dniu 2013-09-27 piątek, rozpoczęcie konferencji godz. 11:00

Więcej »

Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non possumus!

    „Mówcie różaniec. Znacie obraz Michała Anioła – Sąd Ostateczny. Anioł Boży wyciąga człowieka z przepaści na różańcu. Mówcie za mnie różaniec” – tę prośbę skierował świadomy grożącego mu niebezpieczeństwa prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński do zaniepokojonych o jego los kobiet i studentów, którzy zatrzymali go po wieczornym nabożeństwie, …

Więcej »

Milion Europejczyków za życiem

Czy milion Europejczyków przekona Komisję Europejską do zaprzestania wydawania milionów euro na zabijanie nienarodzonych? Dowiemy się o tym już wiosną przyszłego roku, gdy organizatorzy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas” będą mieli szansę zmienić prawo całej Europy.

Więcej »

Jakiej Polski chcemy?

Czy chcemy Polski budowanej na fundamencie odwiecznych praw Bożych, praw naturalnych? Czy chcemy Polski, która jest bez fundamentu, a więc już nie jest Polską, bo wtedy sama siebie skazuje na śmierć, sprzeniewierzając się piątemu przykazaniu – „Nie zabijaj”?

Więcej »