piątek , 22 Czerwiec 2018

Opinie | Felietony

Idea samorządności w nauczaniu Kościoła

Idea samorządności w nauce Kościoła katolickiego – albo, ujmując szerzej, w katolickiej myśli społecznej – opiera się na fundamencie chrześcijańskiego pojmowania człowieka, czyli na antropologii chrześcijańskiej, ta zaś wyrasta z objawienia zawartego w Piśmie Świętym.

Czytaj więcej

Zdolność do zarządzania swoimi sprawami

25 lat temu rozpoczął się proces budowy samorządu w Polsce. 29 lipca 1989 r. Senat uchwalił podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Był to moment zakończenia dyskusji o tym, czy samorząd jest potrzebny i jaki powinien przyjąć kształt, oraz rozpoczęcie już prac legislacyjnych. Warto poświęcić temu kilka słów.

Czytaj więcej

Samorządy na głodzie unijnym i kredytowym

Chyba jeszcze nigdy wygrana w wyborach samorządowych nie będzie smakować tak gorzko, jak w tym roku. 

Czytaj więcej

W 70. rocznicę powstania warszawskiego

Przypadająca w tym roku okrągła rocznica Powstania Warszawskiego na nowo rozgrzewa publiczną dyskusję dotyczącą sensu i konieczności rozpoczęcia walk. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że im mniej jest pośród żyjących tych, którzy w nim uczestniczyli, tym śmielej i odważniej podejmuje się ocenę zrywu.

Czytaj więcej

Odbudujmy Armię Krajową!

Obchodzimy właśnie 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, warto zatem przy tej okazji spojrzeć na kwestię obronności naszego państwa przez pryzmat działań różnych organizacji społecznych.

Czytaj więcej

Czym samorząd nie jest?

„Samorząd powinien być formą autentycznego upodmiotowienia obywateli, umożliwiając im uczestnictwo w demokratycznym systemie sprawowania władzy. Jego rolą jest udział w budowaniu ładu społecznego i gospodarczego na poziomie wspólnot lokalnych”.

Czytaj więcej

Szwajcaria nie ma armii, Szwajcaria jest armią

Mało znany jest fakt historyczny, jakim była obecność szwajcarskiego obserwatora Franza von Erlacha w Polsce podczas powstania styczniowego, a następnie opublikowanie przez niego książki pt. Prowadzenie wojny przez Polaków w 1863 roku – pozycji, która spowodowała zmianę koncepcji obronnych państwa Helwetów. Dzięki temu przez lata, wzorując się na naszych przodkach, powstańcach styczniowych, ćwiczyli walkę partyzancką opartą na powszechnym zaangażowaniu mieszkańców, …

Czytaj więcej

Nadchodzą niespokojne czasy dla Polski

Globalny prymat USA jest kwestią pierwszorzędnej wagi dla niepodległości państwa polskiego

Czytaj więcej

Odzyskać honor!

Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Józef Beck, 5 maja 1939 r.

Czytaj więcej

Uzależnienia jako największe zagrożenia psychiczne atakujące ludzkie pragnienie Boga

Choć w ostatnim czasie coraz więcej uwagi w przestrzeni publicznej poświęca się zagadnieniom różnego rodzaju uzależnień, to skala zjawiska lawinowo rośnie, a jego skutki mają coraz bardziej dramatyczne oblicza zarówno w aspekcie życia osobistego, rodzinnego, jak i społecznego. 

Czytaj więcej