Opinie | Felietony

Odzyskać honor!

Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Józef Beck, 5 maja 1939 r.

Czytaj więcej

Uzależnienia jako największe zagrożenia psychiczne atakujące ludzkie pragnienie Boga

Choć w ostatnim czasie coraz więcej uwagi w przestrzeni publicznej poświęca się zagadnieniom różnego rodzaju uzależnień, to skala zjawiska lawinowo rośnie, a jego skutki mają coraz bardziej dramatyczne oblicza zarówno w aspekcie życia osobistego, rodzinnego, jak i społecznego. 

Czytaj więcej

Wychowawca Narodu Roman Dmowski w 150. urodziny

W 2014 r. przypada 150. rocznica urodzin i jednocześnie 75. rocznica śmierci jednego z twórców polskiej myśli politycznej oraz architekta odrodzenia państwowości polskiej w 1918 r. – Romana Dmowskiego.

Czytaj więcej

Chociażby wypadało zawisnąć na krzyżu

Prymas Wyszyński zawsze uważał, że naród ma pierwszeństwo przed państwem, które jest tylko sposobem samowładnej organizacji narodu. Naród jest bliższy bytowaniu osobowemu, państwo – instytucjonalnemu. Brak tego rozróżnienia Prymas uważał za wielki błąd, źródło wielu tragedii i nieszczęść.

Czytaj więcej

Czarne dymy i czarny chleb

Łódź to takie miasto, gdzie nic nie toczy się zwyczajnym torem. Przemysłowa historia miasta rozpoczyna się w latach  20. XIX w., gdy rząd Królestwa Polskiego przyjmuje plan uprzemysłowienia miasteczek znajdujących się w powiecie łęczyckim. Określa się zasady lokalizacyjne, przyznaje kredyty państwowe oraz ustala reguły organizacyjne wytwórczości i zbytu. 

Czytaj więcej

Polacy na frontach I wojny swiatowej

Państwa Ententy i Cesarstwo Niemieckie 11 listopada 1918 r. podpisały rozejm w Compiègne. Zakończyła się (według ówczesnej terminologii) Wielka Wojna. Klęska wszystkich państw zaborczych umożliwiła odzyskanie niepodległości przez Polskę, po 123 latach niewoli. 

Czytaj więcej

Ostatni cesarz Błogosławiony Karol I Habsburg

Austriacki imiennik Karola Wojtyły okazał się ostatnim błogosławionym wyniesionym przez niego na ołtarze.   

Czytaj więcej

Stulecie ekonomicznej prosperity

Mit dziewiętnastowiecznego „wilczego” kapitalizmu, który wyzyskiwał robotników, ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Okres od Kongresu Wiedeńskiego do I wojny światowej to czas szybkiego rozwoju i wzrostu dobrobytu całych rzesz społecznych.

Czytaj więcej

Epoka, która się skończyła

„Piękna epoka” (La Belle Epoque), w której żyły społeczeństwa najwyżej rozwiniętych krajów zachodnich na początku XX w., charakteryzowała się samozadowoleniem sytych warstw społecznych i niepokojami wśród warstw upośledzonych, karmionych radykalnymi ideologiami, sprzecznymi prądami duchowymi, a także rosnącymi napięciami międzynarodowymi.

Czytaj więcej

Szkodliwość komunizmu trwa!

Mało kto ze współczesnych ludzi wie, że już w 1846 r. papież Pius IX ostrzegał przed komunizmem. 

Czytaj więcej