Opinie | Felietony

Kłopoty z demokracją

Podobno wymyślili ją starożytni Grecy. Na logikę współczesnego pobieżnego obserwatora opinia mówiąca o kłopotach z demokracją wydaje się nie do obrony. Przecież grupowe decydowanie o losach wspólnoty tak plemiennej, jak później państwowej, wydaje się być naturalne.

Czytaj więcej

Odwrócony kredyt hipoteczny

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 12 września 2014 r. uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa trafiła do Senatu RP, który zgłosił poprawki. Teraz ponownie trafi do Sejmu, który może poprawki Senatu przyjąć bądź odrzucić. Do wejścia w życie aktu normatywnego konieczny jest również podpis Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Znicze dla bohaterów

Gdy przed kilkunastu laty grupą młodych podówczas lublinian (wśród których był Marcin Sułek, obecny dyrektor Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Rafał Dobrowolski, członek rady oddziału Stowarzyszenia) w dniach poprzedzających uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego rozpoczęliśmy wspólną wędrówkę po nekropoliach w naszym mieście, podczas których odwiedzaliśmy groby działaczy narodowych i żołnierzy podziemia, pochowanych na cmentarzach przy ulicy Lipowej i …

Czytaj więcej

Sudety powinny postawić na turystykę

Sudety powinny postawić na turystykę, swobodny rozwój lokalnych inicjatyw oraz rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Pomocy wymaga tworząca się powoli kultura, kuchnia sudecka, warto prócz lokalnych tradycji sięgnąć do bogactwa kresowego trwającego przecież w wielu mieszkańcach Sudetów.

Czytaj więcej

Prymas Hlond o życiu państwowym

Czekające nas w najbliższym czasie wybory samorządowe, a w przyszłym roku parlamentarne i prezydenckie zmuszają do pogłębionej refleksji nad wciąż aktualnymi wskazaniami kierowanymi do narodu przez prymasa Polski kard. Augusta Hlonda.

Czytaj więcej

Kłopoty z polityką

Żyjemy polityką, tą pokazywaną w telewizji, opisywaną w gazetach na bieżąco, prezentowaną na portalach internetowych, wreszcie analizowaną w czasie rodzinnych spotkań i dyskusji. Często wygląda to dziwacznie, kiedy obywatele nie interesują się sprawami najbliższymi, które najbardziej powinny ich interesować jako mieszkańców gminy czy nawet dzielnicy bądź osiedla, lecz, idąc za wieszczem, treścią ich życia staje się pytanie, czy „chińczyki trzymają …

Czytaj więcej

Samorząd – do usług mieszkańców

Zadania samorządu terytorialnego mają charakter publiczny i w takim interesie powinny być wykonywane. Roli samorządu nigdy nie wolno sprowadzać do realizacji interesu prywatnego, co zresztą odnosi się tak do poszczególnych osób, jak i ekskluzywnych grup.

Czytaj więcej

Idea samorządności w nauczaniu Kościoła

Idea samorządności w nauce Kościoła katolickiego – albo, ujmując szerzej, w katolickiej myśli społecznej – opiera się na fundamencie chrześcijańskiego pojmowania człowieka, czyli na antropologii chrześcijańskiej, ta zaś wyrasta z objawienia zawartego w Piśmie Świętym.

Czytaj więcej

Zdolność do zarządzania swoimi sprawami

25 lat temu rozpoczął się proces budowy samorządu w Polsce. 29 lipca 1989 r. Senat uchwalił podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Był to moment zakończenia dyskusji o tym, czy samorząd jest potrzebny i jaki powinien przyjąć kształt, oraz rozpoczęcie już prac legislacyjnych. Warto poświęcić temu kilka słów.

Czytaj więcej

Samorządy na głodzie unijnym i kredytowym

Chyba jeszcze nigdy wygrana w wyborach samorządowych nie będzie smakować tak gorzko, jak w tym roku. 

Czytaj więcej